четверг, 21 марта 2019 г.

Обласний науково-методичний Центр психології та соціології освітистворено 19 січня 1995 року (розпорядження Запорізької обласної ради народних депутатів від 19.01.1995 року № 24-р)


Основна мета діяльності

      Головною  метою  діяльності  Центру  є  організація,  координація  та науково-методичний супровід діяльності психологічної служби системи освіти області з метою здійснення своєчасної психологічної допомоги та підтримки всіх суб’єктів освітнього процесу, психологічного забезпечення та соціально-педагогічного патронажу  в системі загальної середньої освіти області.

Завдання:

-         Оцінка,  прогнозування  та  участь  у  формуванні  освітньої  політики  в регіоні.
- Забезпечення наукового аналізу та  прогнозування розвитку регіональної психологічної служби.
-     Здійснення  науково-методичних,  координувальних  та  організаційних функцій у галузі практичної психології і соціальної роботи в частині завдань, що покладено на Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Департамент освіти і науки  обласної державної адміністрації.
-        Надання методичної, інформаційної підтримки практичним психологам, соціальним  педагогам,  методистам  з  психологічної  служби  системи  освіти області.
-          Участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби,  їх  атестації  та  професійному  зростанні,  кадровому  забезпеченні  психологічної служби системи освіти області. 
-  Координація  науково-дослідних,  практичних  досліджень  за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти.
-   Впровадження  досягнень  психологічної    науки  та  передового  досвіду  психологічної служби регіону.

Науково-дослідна тема Центру: «Становлення і розвиток професійної компетентності  спеціалістів психологічної служби системи освіти області»


Науково-дослідна діяльність Центру згідно повноважень обласної ланки психологічної служби системи освіти передбачає

 1. -         участь  в  організації  та  проведенні  всеукраїнських  та  регіональних моніторингових  дослідженнях  психологічної,  соціально-психологічної  і соціологічної  проблематики в галузі освіти;
  -          дослідження закономірностей   розвитку    системи   освіти регіону;
  -     створення  і  впровадження  ефективної  системи  моніторингу  освітньої системи області за різними критеріями; 
  -          розробка соціально-психологічних критеріїв моніторингу освітньої системи області та тенденцій її розвитку;
  -     розробка шляхів   та   засобів   підвищення   ефективності   системи післядипломної  педагогічної  освіти  та  діяльності  працівників  навчальних закладів і методичних установ, практичних психологів, соціальних педагогів;
  -  проведення  соціально-психологічних  досліджень  за  пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
  -    розробка  інструментарію  моніторингових  досліджень  на регіональному  (обласному)  рівні  за  запитом  Департаменту  освіти  і  науки облдержадміністрації;
  -   проведення  соціологічних  та  соціально-психологічних  досліджень  у навчальних  закладах    області  за  запитом  Департаменту  освіти  і  науки облдержадміністрації.
  Науково-дослідна  діяльність  Центру  спрямовується  на  вирішення  актуальних  проблем  освіти  у  питаннях  психології,  соціології,  управління, економіки, освітніх технологій. Результати дослідної роботи оформляються у вигляді  підсумкових  звітів,  докладів,  статей,  збірників,  монографій, методичних рекомендацій тощо.


Науково-методична діяльність

-          методичний  супровід  діяльності  районних  (міських)  методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів.
-          проведення  науково-методичних  і  навчально-методичних  семінарів, нарад,  тренінгів,  тощо  для  методистів  з  психологічної  служби  відділів (управлінь,  департаментів)  освіти,  ОТГ  з  питань  організації  діяльності психологічної служби системи освіти. 
-          проведення на базі інституту, районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів), закладів освіти науково-методичних семінарів, тренінгів і нарад  з  метою  оптимального  здійснення  науково-методичного  забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області.
-          методична підтримка методистів з психологічної служби, практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, позашкільних навчальних закладів.
-          інформаційна  підтримка  та  консультування  головних  адресатів діяльності  Центру:  керівників  установ  та  закладів  освіти,  методистів  з психологічної  служби,  практичних  психологів  і  соціальних  педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,  позашкільних навчальних закладів;
-          надання  методичних  рекомендацій  Департаменту  освіти  і  науки Запорізької облдержадміністрації, районним (міським) відділам (управлінням) освіти, методичним  установам    системи  освіти  області  щодо  основних  видів діяльності  психологічної  служби  з  оптимізації  процесу  управління  та проблеми  психологічного  забезпечення  та  підвищення  ефективності педагогічного процесу.

-          ведення  банків  даних  та  створення  єдиної  інформаційної  системи психологічної служби системи освіти області.  

Організаційно-координувальна діяльність

-          проектування  організації  та  розвитку  психологічної  служби  системи освіти регіону;
-          організаційна  підтримка  методистів  з  психологічної  служби, практичних  психологів,  соціальних  педагогів  закладів  освіти  обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, позашкільних навчальних закладів;
-           координація  науково-дослідних,  практичних  досліджень  за пріоритетними  напрямами  діяльності  психологічної  служби  системи  освіти області;
-          координація  діяльності  методистів  з  психологічної  служби  щодо запровадження  технологій  з  організаційного,  методичного  та  змістовного забезпечення працівників психологічної служби; 
-          організаційний  супровід  та  координація  діяльності  районних  (міських) методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів. 

Експертна функція діяльності

- участь  в  експертизі  діяльності  державних  і  недержавних  соціальних  і психологічних  служб  регіону  за  запитом  Департаменту  освіти  і  науки облдержадміністраці;
- експертизи діагностичних методик, психокорекційних та профілактичних технік і технологій;
 - експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних  досліджень,  результати  яких  будуть  поширюватися  на  район (місто), або декілька районів області; 
 - рецензування  навчально-методичних  матеріалів  соціально-психологічного  змісту,  розрахованих  на  усіх  учасників навчально-виховного процесу, які поширюються на район (місто), або декілька районів області; 
 - розгляд  конфліктних  випадків  на  підставі  документів,  поданих районними  (міськими)  психологічними  службами  (методистами), навчальними закладами, організаціями, фізичними особами; 
 - надання рецензії на методичні   розробки практичних психологів,   що   пройшли  апробацію,  та  представлення  їх  методичної    діяльності    для затвердження на засіданнях науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
 - визначення  відповідності  здійснення  психологічної  діяльності    в навчальних  закладах  системи  освіти  області  державним  вимогам  за  запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Результати діяльності:

 • кількість спеціалістів служби з 1995 року зросла в 2,5 рази;
 • розроблено інноваційні освітні технології;
 • авторські психолого-педагогічні технології працівників Центру використовуються психологічними службами системи освіти України.
 • здійснюється моніторинг ефективності діяльності психологічної служби та соціально-психологічний моніторинг освітніх систем області;
 • апробуються нові напрямки освітніх послуг;
 • організовано діяльність мобільних психологічних пунктів в освітніх округах сільської місцевості;
 • створено єдину інформаційну систему психологічної служби області;
 • за останні 3 роки – понад 40 публікацій у виданнях Всеукраїнського та регіонального рівнів.

Спеціалістами обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти ЗОІППО розроблено наступні технології які отримали підтримку й поширення в області і в Україні:
 • системно-цільовий підхід до організації діяльності шкільного психолога;
 • технологія змістовного моніторингу освітніх систем;
 • технологія корекційної роботи з акцентуйованими підлітками;
 • технологія семестрово-блочно-залікового навчання (гриф МОН України);
 • технологія гнучкої диференціації навчання в школі – система “АЗІМУТ” (внесена в банк даних АПН України)
 • технології особистісно орієнтованого навчання, виховання, управління.
Всі вказані технології ґрунтуються на методології особистісно орієнтованої освіти в контексті якої науковці центру мають більш ніж 50 наукових робіт (зокрема, завідувачем Центру у 2006 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук “Особистісно-орієнтована освіта. Соціально-філософський аналіз”). Вказані технології впроваджені в практику роботи кількасот шкіл України, а також в Білорусі і Росії. Матеріали розроблені спеціалістами центру використовуються в освітній діяльності Центрального і регіональних інститутах післядипломної педагогічної освіти, державних та педагогічних Університетах України.


понедельник, 4 февраля 2019 г.

Навчальна література МОН

Перелік навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України
для використання у закладах загальної середньої освіти
та дошкільних навчальних закладах

від листопада 2018 р.

Автор
Назва
Видавництво
1.
Дорожко І.І., Туріщева Л.В.
Методичні рекомендації для психологів і вчителів початкової школи «Азбука творчості»
ФОПБровін О.В. Харків 2017
2.
Кудря О. П.
Навчальнийпосібник «Гімнастика для мозку»
Київ 2017
3
Авер’янова А.М. Авер’янов В.П
Корекційно-розвивальна тренінгова програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напрямку «Ментальний тренажер»

4.
Киричук В.О.
Рукопис комп’ютерної програми діагностично-проектувального комплексу − сервіс «Універсал-онлайн»

5.
Смотрін В.О., Киричук В.О.
«Персонал 9.27» «Універсал 3.44»

6.
Черниш О.С.
Програма «Розвиток творчої обдарованості учнів сучасної школи шляхом формування навичок емоційно-вольової саморегуляції»

7
Найдьонова Л.А.,
Череповська Н.І., Вознесенська О.Л., Чаплінська Ю.С., Бондаренко Н.Л., Дятел Н.Л., Обухова Н.О.
Програма медіа освітнього курсу за вибором для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти «МЕДІАКУЛЬТУРА»

8.
КравецьСвітлана
Романкова Лілія
Програма з позашкільної освіти дослідно–експериментального напряму «Психологія»

9.
Руденко Т.
Каплуненко Я.
Вертинська О.
Романцова Т.
Компютерна програма «Компютеризований профорієнтаційний комплекс тестування «ПРОФОРІЄНТАТОР UA»

10.
Центр «Розвиток КСВ»
Воропай О.В.,
Деркач Т.Л.,Саприкіна М.А.
КУРС ЗАНЯТЬ «БЕСІДИ ПРО КАР’ЄРУ»