середа, 8 лютого 2023 р.

Обласний науково-методичний Центр психології та соціології освіти створено 19 січня 1995 року (розпорядження Запорізької обласної ради народних депутатів від 19.01.1995 року № 24-р)Мета діяльності структурного підрозділу:

науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби системи освіти Запорізької області в умовах воєнного часу та повоєнного періоду.

Основні завдання:

  •  здійснення організаційної, навчально-методичної, інформаційної, консультативної, експертної підтримки працівників психологічної служби закладів освіти області;
  •  консультативно-методична допомога керівникам закладів освіти, педагогам, працівникам психологічної служби з питань психологічного забезпечення освітнього процесу;
  •  просвітницька робота з підвищення психологічної культури та збереження психічного здоров՚я учасників освітнього процесу.

Напрями діяльності:

Організаційно-координувальна:
  • проектування організації та розвитку психологічної служби системи освіти регіону;
  • організаційна підтримка практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти усіх типів;
  • координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти області;
  • координація діяльності щодо запровадження технологій з організаційного, методичного та змістовного забезпечення діяльності працівників психологічної служби;
  • організаційний супровід та координація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів.

Науково-дослідна:

  • участь в організації та проведенні всеукраїнських та регіональних моніторингових дослідженнях психологічної, соціально-психологічної й соціологічної проблематики в галузі освіти;
  • дослідження закономірностей розвитку системи освіти регіону;
  • розробка шляхів та засобів підвищення кваліфікації та формування професійних компетентностей практичних психологів, соціальних педагогів;
  • проведення соціально-психологічних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
  • розробка інструментарію моніторингових досліджень на регіональному (обласному) рівні за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
  • проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень в закладах освіти області за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Науково-методична:

  • методичний супровід діяльності практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти Запорізької області;
  • проведення науково-методичних і навчально-методичних семінарів, нарад, тренінгів тощо для уповноважених у сфері освіти ОТГ, консультантів з питань організації діяльності психологічної служби системи освіти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, спеціалістів органів управління освітою відділів (управлінь), які відповідають за психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти;
  • проведення на базі інституту науково-методичних семінарів, тренінгів, нарад з метою оптимального здійснення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області;
  • методична підтримка практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, закладів позашкільної освіти тощо;
  • інформаційна підтримка та консультування керівників установ та закладів освіти, консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників щодо запровадження професійного стандарту за професією «Практичний психолог закладу освіти»;
  • ведення банків даних та створення єдиної інформаційної системи психологічної служби системи освіти області.

Експертна:

  • експертизи діагностичних методик, психокорекційних та профілактичних технік і технологій;
  • експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватися на район (ОТГ, місто), або декілька районів, ОТГ області;
  • рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників освітнього процесу, які поширюються на район (місто), або декілька районів області;
  • розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих установами, закладами освіти, організаціями, фізичними особами;
  • надання рецензій на методичні розробки, що пройшли апробацію, та представлення їх для схвалення на засіданнях науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
  • визначення відповідності державним вимогам психологічної діяльності в закладах освіти області за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.