пʼятниця, 25 листопада 2022 р.

Обласний науково-методичний Центр психології та соціології освіти створено 19 січня 1995 року (розпорядження Запорізької обласної ради народних депутатів від 19.01.1995 року № 24-р)


Мета діяльності структурного підрозділу:

організація, координація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області.


Основні завдання:

-              виконання завдань Програми розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 роки  в частині завдань на 2021 рік вектору розвитку;

-              оцінювання, прогнозування та участь у формуванні освітньої політики в регіоні;

- навчально-методична, інформаційна, консультативна та експертна підтримка працівникам психологічної служби;

-              координація та організація науково-дослідних, дослідно-експериментальних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;

-              організація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів;

- впровадження досягнень психологічної і соціально-педагогічної науки та кращого досвіду у практичну діяльність працівників психологічної служби;

- участь в організації підвищення кваліфікації та розвитку професійної компетентності працівників психологічної служби.

 

Напрями діяльності:

Організаційно-координувальна:

• проектування організації та розвитку психологічної служби системи освіти регіону;

• організаційна підтримка практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти усіх типів;

• координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти області;

• координація діяльності щодо запровадження технологій з організаційного, методичного та змістовного забезпечення діяльності працівників психологічної служби;

• організаційний супровід та координація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів.

 

Науково-дослідна:

• участь в організації та проведенні всеукраїнських та регіональних моніторингових дослідженнях психологічної, соціально-психологічної й соціологічної проблематики в галузі освіти;

• дослідження закономірностей розвитку системи освіти регіону;

• розробка шляхів та засобів підвищення кваліфікації та формування професійних компетентностей  практичних психологів, соціальних педагогів;

• проведення соціально-психологічних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;

• розробка інструментарію моніторингових досліджень на регіональному (обласному) рівні за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

• проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень в закладах освіти області за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 

Науково-методична:

• методичний супровід діяльності практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти Запорізької області;

·                    проведення науково-методичних і навчально-методичних семінарів, нарад, тренінгів тощо для уповноважених у сфері освіти ОТГ, консультантів з питань організації діяльності психологічної служби системи освіти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, спеціалістів органів управління освітою відділів (управлінь), які відповідають за психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти;

• проведення на базі інституту  науково-методичних семінарів, тренінгів, нарад з метою оптимального здійснення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області;

• методична підтримка практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, закладів позашкільної освіти тощо;

• інформаційна підтримка та консультування керівників установ та закладів освіти, консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників щодо запровадження професійного стандарту за професією «Практичний психолог закладу освіти»;

• ведення банків даних та створення єдиної інформаційної системи психологічної служби системи освіти області.

 

Експертна:

• експертизи діагностичних методик, психокорекційних та профілактичних технік і технологій;

• експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватися на район (ОТГ, місто), або декілька районів, ОТГ області;

• рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників освітнього процесу, які поширюються на район (місто), або декілька районів області;

• розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих установами, закладами освіти, організаціями, фізичними особами;

• надання рецензій на методичні розробки, що пройшли апробацію, та представлення їх для  схвалення на засіданнях науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР;

• визначення відповідності державним вимогам психологічної діяльності в закладах освіти області за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.


четвер, 20 травня 2021 р.

Навчальна література МОН

Перелік навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України
для використання у закладах освіти


від серпня  2020 р.

 

№ 

Автор

Назва

Підстава 

1.

Дорожко І.І., Туріщева Л.В.

Методичні рекомендації для психологів і вчителів початкової школи «Азбука творчості»

Лист ІМЗО  від 31.07.2017 № 21.1/12-Г-475

2.

Кудря О.П.

Навчальний посібник «Гімнастика для мозку»

Лист ІМЗО  від 04.07.2017 № 21.1/12-Г-320

3

Авер’янова А.М., Авер’янов В.П

Програма «Ментальний тренажер»

Лист ІМЗО  від 31.01.2018 № 22.1/12-Г-66

4.

Киричук В.О.

Комп’ютерна програма діагностичнопроектувального комплексу – сервіс  «Універсал-онлайн»

Лист ІМЗО  від 28.12.2017 № 21.1/10-2958

5.

Смотрін В.О., Киричук В.О.

Комп’ютерні програми:

«Персонал 9.27», «Універсал 3.44»

Лист ІМЗО  від 04.06.2018 № 21.1/10-1766

6.

Черниш О.С.

Програма «Розвиток творчої обдарованості учнів сучасної школи шляхом формування навичок емоційно-вольової саморегуляції»

Лист ІМЗО  від 15.06.2018 № 22.1/12-Г-363

7

Найдьонова Л.А.,

Череповська Н.І.,

Вознесенська О.Л.,

Чаплінська Ю.С.,

Бондаренко Н.Л., Дятел Н.Л., 

Обухова Н.О. 

Програма медіаосвітнього курсу за вибором для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти

«МЕДІАКУЛЬТУРА»

Лист ІМЗО  від 04.06.2018 № 22.1/10-1767

8.

Кравець С.Г,

Романкова Л.М.

Програма з позашкільної освіти дослідно-експериментального напряму «Психологія»

Лист ІМЗО  від 02.10.2018 № 22.1/12-Г-928

9.

Руденко Т.М,

Каплуненко Я.Ю, Вертинська О., Романцова Т.

Програма «Комп’ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування «ПРОФОРІЄНТАТОР UA»

Лист ІМЗО  від 02.10.2018 № 22.1/12-Г-930

10.

Воропай О.В.,  Деркач Т.Л.,

Саприкіна М.А.

Курс занять «БЕСІДИ ПРО КАР’ЄРУ»

Лист ІМЗО  від 19.10.2018 № 22.1/12-Г-963

11.

Романовська Д.Д., Зузак О.В.

Навчальна програма спецкурсу «Соціально-психологічна

Лист ІМЗО  від 27.02.2019 № 22.1/12-Г-59

 

 

 

профілактика та подолання булінгу, мобінгу в освітньому середовищі»

 

12.

Романовська Д.Д., Твардовська О.І.

Навчальна програма спецкурсу «Психологічний супровід підготовки учнів до ЗНО»

Лист ІМЗО  від 27.02.2019 № 22.1/12-Г-53

13.

Романовська Д.Д.

Навчальна програма спецкурсу «Соціально-психологічна

профілактика суїцидальних тенденцій підлітків та молоді»

Лист ІМЗО  від 27.02.2019 № 22.1/12-Г-60

14.

Романовська Д.Д.

Програма факультативного курсу «Основи психологічної культури особистості»

Лист ІМЗО  від 27.02.2019 № 22.1/12-Г-61

15.

Богданов С.О,  Залеська О.М.

Методичний посібник

«Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації»

Лист ІМЗО  від 27.02.2019 № 22.1/12-Г-62

16.

Коваль Р.Г, 

Горова А.О,

Нікітчук А. та інші

Посібник «Шкільна служба розв’язання конфліктів: досвід упровадження»

Лист ІМЗО  від 01.02.2019 № 22.1/12-Г-24

17.

Найдьонова Л.А.

Методичні рекомендації «Діагностика булінгу і кібербулінгу»

Лист ІМЗО  від 12.03.2019 № 22.1/12-Г-114

18.

Авторський колектив:  Тілікіна Н.Г,

Найдьонова Л.А., Коваль Є.Р. 

Савицька О.О.та ін.

Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти»

Лист ІМЗО  від 12.03.2019 № 22.1/12-Г-115

19.

Падучак О.І,

Літус І.В, Мінаєва

К.В,

Новікова В. 

Програма тренінгів з дитячої безпеки «Безпечний світ»

Лист ІМЗО  від 12.03.2019 № 22.1/12-Г-116

20.

Головко В. А.,  Коршун Ю. А. 

Програма літня профілактична школа «Час обирати»

Лист ІМЗО  від 15.05.2019 № 22.1/12-Г-264

21.

Грабчак Н.М.

Програма «Стрес як ресурс»

Лист ІМЗО  від 15.05.2019 № 22.1/12-Г-263

22.

Садова І.В.

Програма «Психологічний театр як інтерактивний метод профілактики відхилень в особистісному розвитку та поведінці учнів»

Лист ІМЗО  від 15.05.2019 № 22.1/12-Г-262

23.

Олексин О.І.

Програма «Безпечна поведінка підлітків в Інтернеті»

Лист ІМЗО  від 15.05.2019 № 22.1/12-Г-259

24.

Константинова Л.М.

Програма профілактичних занять для учнів молодшого шкільного віку «Жити в злагоді з собою та іншими»

Лист ІМЗО  від 15.05.2019 № 22.1/12-Г-261

25.

Міщенко Н. М.

Профілактична програма «Ми та конфлікт»

Лист ІМЗО  від 15.05.2019 № 22.1/12-Г-260

 

26.

Флярковська О.В.

Програма тренінгу для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3,Conners-

3, PEP-3 та CASD

Лист ІМЗО  від 15.05.2019 № 22.1/12-Г-265

27.

Сидоренко Н.О. 

Програма корекційно-розвивальних занять «Психологічні перлинки для кожної дитинки»

Лист ІМЗО  від 26.07.2019 № 22.1/12-Г-764

28.

Сидоренко Н. О., Кльоц Л. А. 

Програма корекційно-розвивальних занять «Лісова абетка»

Лист ІМЗО  від 26.07.2019 № 22.1/12-Г-763

29.

Штригаль Д.В.,

Луценко О.Л., Міхановська Н.Г., Куратченко І.Є. 

Методичний посібник

«Психодіагностичний комплекс для оцінки наслідків домашнього насильства у дітей»

Лист ІМЗО  від 26.07.2019 № 22.1/12-Г-762

30.

Новікова Л. С. 

Профілактична програма «Вчимося жити у сучасному світі»

Лист ІМЗО  від 26.07.2019 № 22.1/12-Г-761

31.

Брагінець Ю.С. 

Профілактична програма «Соціальна зрілість учнів запорука успішного майбутнього»

Лист ІМЗО  від 16.09.2019 № 22.1/12-Г-948

32.

Євстаф’єва І. Г. 

Програма «Основи самовизначення особистості»

Лист ІМЗО  від 16.09.2019 № 22.1/12-Г-949

33.

Мельникова О.Л.

Програма «Скринька чеснот»

Лист ІМЗО  від 26.07.2019 № 22.1/12-Г-760

34.

Романовська Д.Д., Мінтянська Р.І. 

Посібник «Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі»

Лист ІМЗО  від 26.07.2019 № 22.1/12-Г-765

35.

Романовська Д.Д., Бобик С.М.

Програма факультативного курсу

«Мандруючи до зрілості» для учнів 8-9 класів 

Лист ІМЗО  від 26.07.2019 № 22.1/12-Г-766

36.

Романовська Д.Д., Зузак О.В. 

Програма факультативного курсу «Основи психології та педагогіки» для учнів 10-11 класів 

Лист ІМЗО  від 26.07.2019 № 22.1/12-Г-767

37.

Лозова К.С. 

Програма факультативного курсу «Знай та розвивайся»

Лист ІМЗО  від 16.09.2019 № 22.1/12-Г-952

38.

Майданик Л.Ю. 

Програма курсів за вибором «Психологія життєвого успіху» для учнів 10 класів.

Лист ІМЗО  від 66.09.2019 № 22.1/12-Г-950

39.

Майданик Л.Ю. 

Програма курсів за вибором

«Психологія сімейних відносин» для учнів 11 класів.

Лист ІМЗО  від 16.09.2019 № 22.1/12-Г-951

40.

Дмитренко С.О., Щур І.В.

Програма факультативного курсу

«Психологічна абетка» для здобувачів освіти 1 класів.

Лист ІМЗО  від 16.09.2019 № 22.1/12-Г-947

41.

Укладач  Киян О.С.

Комп’ютерна програма «Діагностика характеристики уваги МОХО» 

Лист ІМЗО  від 01.08.2019 № 22.1/12-Г-822

42.

Черниш О.С.

Програма Розвиток емоційного інтелекту особистості шляхом використання проективно-емітаційних технологій»

Лист ІМЗО  від 08.11.2019 № 22.1/12-Г-1049

43.

Турій Т.П.

Методична розробка Психічне здоров’я особистості – запорука успішної соціалізації»

Лист ІМЗО  від 08.11.2019 № 22.1/12-Г-1050

44.

Кудря О.П.

Посібник «Слухняні рученята»

Лист ІМЗО  від 08.11.2019 № 22.1/12-Г-1048

45.

Укладачі:

Андрєєнкова В.Л.,

Байдик В.В.,

Войцях Т.В.,

Калашник О.А., Левченко К.Б.

Програма «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти»

Лист ІМЗО  від 17.12.2019 № 22.1/12-Г-1171

46.

Авторський колектив:

Москальова А.С.,

Чезлова Я.Я.,

Голубєва О.В., Кустош М.О.

Програма для дітей дошкільного віку з синдромом Дауна «Діти Сонця»

Лист ІМЗО  від 17.12.2019 № 22.1/12-Г-1172