пʼятниця, 25 листопада 2022 р.

Обласний науково-методичний Центр психології та соціології освіти створено 19 січня 1995 року (розпорядження Запорізької обласної ради народних депутатів від 19.01.1995 року № 24-р)


Мета діяльності структурного підрозділу:

організація, координація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області.


Основні завдання:

-              виконання завдань Програми розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 роки  в частині завдань на 2021 рік вектору розвитку;

-              оцінювання, прогнозування та участь у формуванні освітньої політики в регіоні;

- навчально-методична, інформаційна, консультативна та експертна підтримка працівникам психологічної служби;

-              координація та організація науково-дослідних, дослідно-експериментальних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;

-              організація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів;

- впровадження досягнень психологічної і соціально-педагогічної науки та кращого досвіду у практичну діяльність працівників психологічної служби;

- участь в організації підвищення кваліфікації та розвитку професійної компетентності працівників психологічної служби.

 

Напрями діяльності:

Організаційно-координувальна:

• проектування організації та розвитку психологічної служби системи освіти регіону;

• організаційна підтримка практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти усіх типів;

• координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти області;

• координація діяльності щодо запровадження технологій з організаційного, методичного та змістовного забезпечення діяльності працівників психологічної служби;

• організаційний супровід та координація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів.

 

Науково-дослідна:

• участь в організації та проведенні всеукраїнських та регіональних моніторингових дослідженнях психологічної, соціально-психологічної й соціологічної проблематики в галузі освіти;

• дослідження закономірностей розвитку системи освіти регіону;

• розробка шляхів та засобів підвищення кваліфікації та формування професійних компетентностей  практичних психологів, соціальних педагогів;

• проведення соціально-психологічних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;

• розробка інструментарію моніторингових досліджень на регіональному (обласному) рівні за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

• проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень в закладах освіти області за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 

Науково-методична:

• методичний супровід діяльності практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти Запорізької області;

·                    проведення науково-методичних і навчально-методичних семінарів, нарад, тренінгів тощо для уповноважених у сфері освіти ОТГ, консультантів з питань організації діяльності психологічної служби системи освіти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, спеціалістів органів управління освітою відділів (управлінь), які відповідають за психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти;

• проведення на базі інституту  науково-методичних семінарів, тренінгів, нарад з метою оптимального здійснення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області;

• методична підтримка практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, закладів позашкільної освіти тощо;

• інформаційна підтримка та консультування керівників установ та закладів освіти, консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників щодо запровадження професійного стандарту за професією «Практичний психолог закладу освіти»;

• ведення банків даних та створення єдиної інформаційної системи психологічної служби системи освіти області.

 

Експертна:

• експертизи діагностичних методик, психокорекційних та профілактичних технік і технологій;

• експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватися на район (ОТГ, місто), або декілька районів, ОТГ області;

• рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників освітнього процесу, які поширюються на район (місто), або декілька районів області;

• розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих установами, закладами освіти, організаціями, фізичними особами;

• надання рецензій на методичні розробки, що пройшли апробацію, та представлення їх для  схвалення на засіданнях науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР;

• визначення відповідності державним вимогам психологічної діяльності в закладах освіти області за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.


Немає коментарів:

Дописати коментар