Список публікацій

Протягом 2016 року співробітниками Центру підготовлено:

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ
Методичні рекомендації
1.
Сироватко О.М.
Аудит і самоаудит діяльності фахівця психологічної служби як умова підвищення самоефективності

Методичні рекомендації облНМЦ психології та соціології освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР у 2016-2017 навчальному році / Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016-2017 н. р.: метод. реком.: у 3-х ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова. – Ч.І. -  Запоріжжя: Кругозір, 2016. – 316 с.
Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)
2.
Подмазін С.І.
Життя і творчість: екзистенційний вимір

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 18-25.04.2016р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2016. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2015.pdf
3.
Подмазін С.І.
Філософський  аналіз  взаємозв’язку феноменів «творчість» і «особистість»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти», м. Запоріжжя, 18-19 жовтня 2016 р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2016.

4.
Сироватко О.М.
Самоаудит діяльності педагогічних працівників як умова   розвитку професійної компетентності

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 18-25.04.2016р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2016. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2015.pdf
5.
Сироватко О.М.
Самоаудит діяльності як умова професійного вдосконалення фахівців
Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 120с.- С. 85-89. -[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //umo.edu.ua /konferenciji-ta-seminari
6.
Сироватко О.М.
Діяльність психологічної служби щодо  забезпечення підвищення мотивації до професійного розвитку педагогів закладу освіти 
Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти: Тези  Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Запоріжжя, 18-19 жовтня 2016 р.)
7.
Макаренко Д.С.
Оцінка ефективності функціонування та ставлення учасників навчально-виховного процесу до результатів діяльності працівників психологічної служби (за результатами опитування в Запорізькій області)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 18-25.04.2016р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2016. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2015.pdf
8.
Лисак Г.Г.
Роль соціальної самоідентифікації в національно-патріотичному вихованні
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 18-25.04.2016р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2016. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2015.pdf

Комментариев нет:

Отправить комментарий