Корисна інформація

Інформація про діяльність працівників психологічної служби закладів освіти області з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року


(на виконання «Операційний план заходів на 2022-2024 роки з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року» (розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 р. № 1163-р))

    Починаючи з січня 2023 року посилюється роль закладів освіти щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, запобігання та протидії насильству і дискримінації та вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі.
    У закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відбувається переосмислення щодо запровадження гендерно чутливої політики та програм для формування недискримінаційного освітнього середовища. Ця діяльність має упроваджуватися з урахуванням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року та передбачає створення безбар’єрного, інклюзивного освітнього середовища, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення.
    Першим кроком має бути підготовка інформаційно-роз’яснювальної кампанії для працівників закладів освіти області щодо прийняття та впровадження гендерно чутливих політик та програм, інших заходів з проблеми впровадження гендерної рівності.
   Інформаційно-роз’яснювальна кампанія покликана привернути увагу громадськості, цільових аудиторій системи освтіти до проблеми, а також покликана змінювати ставлення до цієї проблеми.    
    Формат кампанії може бути різний, від білбордів та постерів, до інсталяцій у колоборації з бізнесом, соціальною та освітньою сферами.
    Даний вид кампанії має реалізовувати заплановані заходи на 2023 рік згідно з «Операційний план заходів на 2022-2024 роки з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року» (розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 р. № 1163-р)
    Мета кампанії – підвищити обізнаність щодо переваг гендерної рівності, зробити підтримку гендерної рівності в закладах освіти свідомою, продемонструвати європейські цінності на прикладах щоденного забезпечення в освітньому процесі.
    Завданням інформаційної кампанії є показ практичної вигоди, яку отримує кожний громадянин України, працівник освіти, здобувач освіти від того, що країна плекає нові стандарти і цінності ЄС.
   Підтримка гендерної рівності має стати частиною українського світогляду.
  Інформаційно-роз’яснювальна кампанія має увійти до просвітницької роботи працівників психологічної служби закладів освіти області з проблеми впровадження гендерної рівності, просвіти про базові європейські цінності, практичного використання поняття гендерної рівності і тих переваг та можливостей, які з’являться в житті молоді завдяки цій проблемі на шляху до ЄС.
    `Доцільним завданням психологічної служби в системі освіти є недискримінаційна комунікація у взаємодії учасниць і учасників освітнього процесу.
    З цією метою започатковується проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо недискримінаційної комунікації у взаємодії учасниць і учасників освітнього процесу.
    Доречним має бути розміщення на веб-сайтах закладів освіти інформації щодо реалізації в державі Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.
    Ця робота має починачитися з неформального планування діяльності в закладі освіти заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.
    Використання Стратегії гендерної рівності посилює освітні спроможності щодо протидії насильству, в тому числі за ознакою статі, подолання його наслідків та забезпечення гарантій його неповторення шляхом впровадження спеціальних напрямів роботи психологічної служби у системі освіти.
ПІДБІРКА КНИГ З РОБОТИ З ТРАВМАМИ

 1. ЛевінПітер. «Пробудження тигра – зцілення травми»
 2. Пітер А. Левін - "Зцілення від травми"
 3. Калшед Д. «ВНУТРІШНІЙ СВІТ ТРАВМИ»
 4. Дональд Калшед «Травма і душа Духовно-психологічний похід»
 5. Копитін А.С., «Арт-терапія жертв насильства»
 6. Мерилін Мюррей «Вузники війни. Книга про дитячу травмасилля»
 7. Кернберг О. «Розвиток особи та травма»
 8. Тетяна Свирідкіна «Шагніз минулого. Посібник з психотерапіітравми»
 9. Лінда Шієрз Леонард «Емоційна жіноча травма»

ПІДБІРКА КНИГ З РОБОТИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

1. Зінов'єва Н. О., Михайлова Н. Ф. «Психологія та психотерапіянасильства. Дитина в кризовій ситуації»
2. Крукович Є. І., Ромек В. Г. « Кризовеневтручання»
3. Малкіна-Пих І. Г. «Психологічна допомога в кризових ситуаціях»
4. Меновщиков В. Ю. «Психологічне консультування. Робота з кризовими та проблемними ситуаціями»
5. Пергаменщик Л. А. « Кризова психологія »
6. Юр'єва Л.М. «Кризисністани»
7. Холмогорова А.Б., «Психологічна допомога людям»
8. Агарков В. А. Базові принципи психотерапії наслідків психологічної травми // Питання психології екстремальних ситуацій. - 2010. - № 1. 2.
9. Бєлов В. Г., Парфьонов Ю. А. Психологіякризовихстанів: навч. допомога. - СПб.: ГІПІСР, 2011.
10. Водоп'янова Н. Є., Старченкова О. С. Синдром вигоряння: діагностика та профілактика. 2-ге вид. - СПб.: Пітер, 2008. - С. 7-10.
11.  Гремлінг С. Практикум з управління стресом / С. Гремлінг, С. Ауербах. - Спб.: Пітер, 2002. - 240 с.
12. Малкіна-Пих І. Г. Психологічна допомога в кризових ситуаціях. - М.: Ексмо, 2010. 10. Моховіков А. Н. Телефоннеконсультування. / Моховіков А. Н. - М.: Сенс, 2001. - 496 с.
13. Мей Р. Мистецтво психологічного консультування: [Пер. з англ.] / РоллоМей. - М.: Незалежна фірма "Клас", 1994. - 132 с. - (Бібліотека практичної психології та психотерапії)
14. Осипова А.А. Довідник психолога по роботі у кризових ситуаціях. - Р.н.Д.: Фенікс, 2005. - 315с.
15. Ромек В. Г. Психологічна допомога в кризових ситуаціях / Ромек В. Г., Конторович В. А., Крукович Є. І.; [Гл. ред. І. Авідон]. - СПб.: Мова, 2007. - 256 с.
16. Соловйова С. Л. Психологія екстремальних станів / Соловйова С. Л. - СПб.: ЕЛБІ, 2003. - 128 с. 
17. Холмогорова А.Б. Психологічна допомога людям, які пережили травматичний стрес / А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян.  - М.: МДППУ, 2006. - 112 с.
18. Юр'єва Л. М. Кризові стани / Юр'єва Л. Н. - Дніпропетровськ: Артпрес, 1999. - 34 с.
19. Хухлаєв О.Є. Звичайна робота в незвичайних умовах: психологічне консультування, ускладнене травматичним стресом. - М.: МДППУ, 2006. - 128 с.
20. Тарабріна Н. В.Практикумпопсихологіїпосттравматичногостресу. - СПб: Пітер, 2001. - 272 с: іл. - (Серія ≪Практикум з психології≫).
21. «Збірник проективних методик» Укладачі: фахівці служби ППМС-допомоги Акулов Владислав Олександрович, Кудренок Тетяна Олексіївна
22. «Травма, її природа і шляхи лікування», автори Зураб Беберашвілі, Джана Джавахішвілі, Софіо Табагуа14 червня 2022 року о 14.00 відбудеться вебінар «Сила і руйнівна дія страхів. Частина ІІ».


    Спікерка – Олена Черниш, психологиня у галузі розвитку емоційного інтелекту, корекції невротичних порушень, наслідків психологічної травми та проблем розвитку особистості, АРТ-терапевтка.
Питання для обговорення:
1. Дитячі страхи.
2. Тривожні стани у дітей та дорослих.
3. Корекція страхів і підвищеної тривожності.
Ідентифікатор: 810 1392 1156
Код: 216078

29 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ ВІДБУДЕТЬСЯ ВЕБІНАР "КРИЗОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ. ЧАСТИНА 2 ДЛЯ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ"

ТРЕНЕРКА - БУКОВСЬКА ВАЛЕНТИНА


21 березня, о 20:30 - початок навчального курсу для психологів та спеціалістів допомогаючої професії «Методи реагування під час надзвичайних ситуацій і катастроф для фахівців із надання екстреної допомоги».

Курс затверджений Міністерством охорони здоров´я Ізраїлю по первинній психологічній допомозі людям  під час війни.
Ведучий Моше Фарши, доктор філософії, експерт у галузі гострих травм, екстреного втручання у сферу психологічного здоров´я, першої психолоічної допомоги PFA, а також в інших сферах, пов´язаних із протоколами PFA.  Доктор Фарши також провів великі дослідження в галузі підвищення стійкості та зменшення симптомів травми, насамперед під час гострої стадії травми (ASR-ASD).  Доктор Фарши є засновником та лідером  моделі SIX Cs.
Тривалість  курсу 3 години, на англійській мові з одночасним перекладом. 
Для реєстрації заповніть анкету: https://forms.gle/ArFrHAX6omRku5D57
Опис курсу:
Даний курс направлений на підготовку студентів із соціальної роботи до висококваліфікованого надання первинної допомоги під час криз та надзвичайних ситуацій. Курс складається з 3 основних блоків:
 • A. Стреси, травми, посттравматичні ситуації та стійкість– теорія
 • B. Основні та покращені методи реагування під час кризових та надзвичайних ситуацій.
 • C. Навчання просто неба та у приміщенні, також практичні зайняття.

Команда МОН спільно з партнерами започаткувала низку корисних освітніх ресурсів, а також сервісів, що надають психологічну допомогу. 

 • Дитячий онлайн-садок НУМО з відеозаняттями для дітей віком від 3 до 6 років. Перший випуск доступний до перегляду на YouTube-каналах МОН  та ЮНІСЕФ   і на платформах MEGOGO  та VoliaTV 
 •  "Навчання без меж" – спільний освітній проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та регіональних каналів Суспільного мовника, а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet.tv, VoliaTV.
 • МОН спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн-розклад  для учнів 1-11 класів.
 •  Усі охочі можуть використовувати  платформу "Всеукраїнська школа онлайн", що містить відеоуроки, конспекти, тестові завдання, а також Кабінет вчителя, який допомагає залишатися на зв'язку з учнями. Для зручності розроблено мобільнийзастосунок, а Youtube-канал МОН  містить інформацію, що може стати у пригоді.
 •  Щоденні онлайн-зустрічі  о 13.00 та 20.00 із сертифікованими психологами Асоціації інноваційної та цифрової освіти.
 •  МОН у співпраці з дитячим психологом підготувало серію інформаційних матеріалів "Психологічна турбота від Світлани Ройз"
 •  Педагоги та дитячі психологи за підтримки Міністерства освіти і науки запустили  телеграм-канал "Підтримай дитину". 
 • Розроблено дитячий інформаційний комікс, як поводитися під час воєнного стану, – збірку інформаційних порад для дітей та їхніх близьких.

 
Онлайн-освіта сьогодні дає чимало можливостей.


Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про важливість отримання психологічної допомоги у воєнний час.

 

Корисні та перевірені ресурси, де кожен зможе отримати допомогу професіонала

📌Канал психологічної підтримки «Перемога»  https://cutt.ly/7SpRymC

📌Безкоштовна психологічна допомога фундації «ВАРТОЖИТИ»  5522 (колл-центр) https://cutt.ly/fSpUtze

📌Українська спілка психотерапевтів започаткувала сайт безкоштовної психологічної підтримки «УкрЄдність» 👉 https://cutt.ly/JSpRb2Y

📌Також можна отримати консультації за телефонами  

+380 93 547 37 73 

 +380 97 112 45 91

📌Для отримання соціально-психологічної допомоги від Інституту когнітивного моделювання звертайтеся за електронною адресою  info@cognitive.com.ua

 


Український інститут когнітивно-поведінкової терапії запрошує на двохкомпонентний навчальний тренінг: 

«Кризова психологічна допомога у часі війни»


1-а частина: 17-18 березня о 16:00-19:00

2-а частина - у форматі малих груп з відпрацюванням практичних навиків під супервізією - за окремими розкладом

Ведучий: Олександр Гальчинський кризовий психолог, КПТ-терапевт, майор Армії Оборони Ізраїлю, командир роти.

Протягом тренінгу слухачі надбають теоретичні та практичні знання в сфері надання першої психологічної допомоги в кризових станах і ознайомляться з моделями, які широко застосовуються у Ізраїлі і підтвердили свою практичну ефективність в умовах війни:

Модель Nir Eisar

Модель Moshe Farkhi

Модель Yaalom

Всі ці моделі були розроблені військовими психіатрами та практично застосовуються в Армії Оборони та в Рятувальною Службою Ізраїлю. Дані моделі орієнтовані до застосування на полі бою командирським складом від сержанта до командира роти для зменшення ризику виникнення посттравматичного розладу. Водночас вони можуть бути широко застосовані також у допомозі цивільним особам, що попали під обстріл, опинилися в зоні бойових дій, надзвичайних ситуацій. Простота застосування дозволяє кожному, хто пройшов навчання по цих моделях застосовувати їх одразу на практиці. Програма підходить психотерапевтам, психологам, соціальним працівникам, лікарям, педагогам та ін.

Перша частина тренінгу буде реалізована 17-18 березня, 16:00-19:00 у онлайн форматі з використанням платформи зум. Запис даної частини буде доступний також на нашому ютюб-каналі (ми надішлемо прямі лінки в наступних розсилках).

Для реєстрації на участь у першій частині тренінгу необхідно зареєструватися за допомогою даної форми (інформація про лінк для зуму буде надіслана автоматично на вказану у формі реєстрації електронну адресу разом з підтвердженням ваших реєстраційних даних): https://forms.gle/rYCFWLgz4ru6Ushj7

Друга частина тренінгу складатиметься з відпрацювання практичних навичок під супервізією викладача у малій групі (до 30 осіб), тривалістю 2 год. В залежності від кількості осіб, що пройдуть першу частину, ми організовуватимемо заняття і повідомимо можливий графік та формат участі (розглядаються варіанти очного проведення у Львові та інших містах, але ми будемо аналізувати різні можливі варіанти і повідомимо учасників).
БЕЗ ПАНІКИ!

ЯК ВИЖИТИ, БОРОТИСЯ Й ПЕРЕМОГТИ 

ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ

ПОРАДНИК ДЛЯ 
ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ

Завантажити

Самодопомога при панічних атаках

(рекомендації лабораторії психології навчання ім.І.О.Синиці 
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України)

1.       Як тільки з’являється специфічний стан тривоги, страху і паніки, починаємо глибоко дихати. Можна робити глибокий вдих 4 секунди, потім затримати дихання на 4 секунди, глибокий видих ( на рівні грудей і живота - 8 секунд).

2. Зробивши 5-6 таких вдихів і видихів, пробуємо подумки встановити: де відчуття тепла більше- на вдиху чи видиху. Прислухатися до своїх відчуттів упродовж хвилини.

3. Добре допомагає напруження м’язів тіла або обличчя. Широко відкрити очі і рота, ніби кричиш, потримати в напруженні 30 секунд, потім розслабитися. Повторити декілька разів. Так само можна стискати кулаки і потім їх розтискати.

4. Пити воду, вмиватися.

5. Для долання панічних думок  вголос називати предмети, які бачиш навколо, або читати вірші, молитви.

ЯКЩО УТЕБЕ ПАНІЧНИЙ НАСТРІЙ (ТРИВОГА) ВИКОРИСТОВУЙ ТЕХНІКУ «ГРАУДІНГ» (заземлення)

В ситуації, коли втрачаєш контроль над собою, треба зосередитися на зовнішньому, а не на внутрішніх відчуттях, відволіктися від фіксації неприємних думок та переживань.

Уважно подивись навкруги та назови:

 • 5 речей, що ти можеш побачити
 • 4 речі, до яких ти можеш торкнутися
 • 3 речі, що ти можеш почути
 • 2 речі, що ти можеш понюхати
 • 1 річ, що ти можеш спробувати на смак

6. Бажано, щоб цей текст був надрукований/ написаний на аркуші, і у відповідні моменти брати аркуш до рук і виконувати по пунктам.


 

Наші колеги "ОМО Домінанта"-Дніпропетровський обласний НМЦ ПП і СР надали доступ до електронних матеріалів щодо психологічної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій Матеріали
РЕКОМЕНДАЦІЇ В СИТУАЦІЇ ПАНІЧНОЇ АТАКИ
(ПОРАДИ СВІТЛАНИ РОЙЗ UNICEF Ukraine)

 • Покладіть руку на живіт, приблизно на 3 пальці нижче сонячного сплетіння та постукайте по цьому місцю. 

 • Потріть кінчик носу. 

 • Надавіть не сильно на очні яблука з двох боків.

 • Якщо є, де лягти, ляжте на спину і зробіть рухи ногами - як велосипедні.

 • Сконцентруйтеся на диханні – одну руку складіть як човник і накрийте нею губи, іншу руку покладіть на живіт. Видих - рука йде вниз до грудей, вдих – рука підіймається до рота. 

 • Допомагає ще вода із содою - гаряча вода й одна чайна ложка соди. Зробіть один-два ковтки - більше не треба.

 • Змащуйте губи, сполощіть рот водою.

 • Витягуйте якомога далі язика - ніби намагаючись торкнутися грудної клітини.

 • Подивіться вправо, не повертаючи голови, - якомога далі на 15-20 секунд, потім переведіть погляд прямо, потім подивіться вліво - якомога далі, потім знову прямо. 

 • Розітріть тіло.

 • Точка паніки знаходиться між підмізинним пальцем та мізинцем – розітріть цю точку.

 • Покладіть руки на ребра, відчуйте, як вони при диханні розширюються, підіймаються.

 • Розітріть руки, прикладіть до нирок.

Необов’язково робити всі ці дії – достатньо вибрати ті, що найбільше підходять для вас.
Долучаємося разом робити нашу важливу роль фахової психологічної підтримки – дітям, молоді, дорослим.
Надаємо кілька важливих ресурсів від команди «Коло сім’ї», які можуть допомогти:

1. П’ять порад для батьків, як підтримати дітей у цей непростий час війни.

2. Навчальні матеріали, які ми видали ще у 2014 році – «Діти і війна: навчання технік зцілення» - там є описи технік і багато цінних ресурсів про те, як допомогти дітям пережити психотравмуючі події війни. (завантажити"Посібник" і "Робочий зошит" )

3. Переклад міжнародного посібника з першої психологічної допомогти – там є багато корисним технік і вправ, як надавати психологічну підтримку в кризових ситуаціях. (завантажити)

4. Вебінар з першої психологічної допомоги (він буде теж доступний в онлайн записі). Ведуча вебінару: Галина Нетлюх, КПТ-терапевт, супервізор/викладач УІКПТ, виконавчий директор ІПЗ УКУ

5. Стаття «Психологічна стійкість в умовах війни: індивідуальний та національний вимір». Автор  Олег Романчук, лікар-психотерапевт, дитячий психіатр центру «Коло сім’ї», директор Інституту психічного здоров’я УКУ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії

Канал з аудіоказками для дітей, які перебувають в укритті чи погребі, де немає зв'язку. Аудіо можна завантажити і вмикати оффлайн

https://t.me/pavlushaiyava


5 порад для батьків

ЯК ПІДТРИМАТИ ДІТЕЙ У ЦЕЙ НЕПРОСТИЙ ЧАС ВІЙНИ
1. Бути поруч: пам’ятайте, ми є головним джерелом підтримки для наших дітей. Тому відчуття нашої люблячої присутності – це найголовніший «термостат безпеки» для їхньої душі. Бути поруч – це про дотик і обійми, про співдіяльність і про казку разом – де б ми не були – у ліжку чи в бомбосховищі… Це про добрий погляд, це про уважність і любов… І теж про чутливість до того, коли дитина цього потребує, а коли вона хоче побути наодинці.
2. Бути прикладом: більшість способів давати собі раду з викликами передаються дітям через те, що вони дивляться і наслідують, як пораємося ми. Тож нам важливо бути свідомими цього. І ділитися, говорити з ними про те, що нам допомагає… І звісно це не означає, що ми маємо бути «ідеальним» прикладом – бо стійкість, це не про те, щоби ніколи не падати, а про те, щоби вставати знову і знову…
3. Спілкуватися: це так важливо для дітей, щоб ми допомагали їм розуміти, що відбувається і як нам вистояти у цій війні – на макро-рівні як народу, і на мікро-рівні як сім’ї. Це означає говорити з дітьми з повагою до їх внутрішньої мудрості, бажання і потреби розуміти. Це означає теж слухати, що говорять вони, і слухати те, про що вони мовчать… І відповідати – як можемо – бо не завжди ми знаємо відповіді і у цьому теж важливо бути чесними. Це не означає теж втішати дітей «псевдооптимістичними» сценаріями, бо ми свідомі, що дорога до Перемоги може бути довгою і на ній може бути багато болю і втрат. Але це означає передати їм віру, що з Правдою ми обов’язково і неминуче переможемо і наша країна буде вільною і щасливою!
4. Задіювати: ми не знаємо, наскільки довгими будуть ці випробування війни – але час життя безцінний – і ми маємо жити, що б не було - ми маємо Жити. І звісно, ми не можемо не слідкувати за новинами, але ми не потребуємо бути безперервно в новинах – треба зосередитися на корисній дії. Для дітей, звісно, ці дії дуже різні і залежать від того, де ви зараз: вдома, у бомбосховищі і т.д. – це і вчитися, і малювати, читати/слухати казки, гратися (у різні способи, і не лише в телефоні – є стільки стосункових ігор), допомагати по дому, молитися, робити добрі справи, займатися спортом і т.д. Корисна діяльність приносить добрий плід, вона зосереджує увагу і допомагає інтегрувати енергію стресу. І вона важлива не лише дітям, але й нам дорослим…
5. Відновлюватися: це випробування може бути тривале, а відтак брати чимало нашої енергії – а тому ми потребуватимемо часу на регулярне відновлення сил. І ми, і діти. А тому так важливо мати в режимі дня ті активності, які поповнюють сили – як заряджання телефону – коли стрес є більшим, заряджати треба частіше і мати додатковий «павербенк». Тож подбаймо, щоби у режимі дня дітей обов’язково були і сон, і добра їжа, і час на гру, на домашніх улюбленців, на рухову активність, і обов’язково щоденний дотик до чогось, що є Світлом (казки, історії, краса, сповнені світла люди і т.д.), і що нагадує їм у ці темні часи – що є Світло - правди, любові, мужності - і це Світло неминуче переможе, бо воно непереможне…
P.S. Дослідження кажуть, що діти, стикаючись з випробуваннями не обов’язково мають мати психологічні проблеми, а навпаки можуть демонструвати «посттравматичне зростання» - і це великою мірою залежатиме від підтримки дорослих. Вони можуть зростати у резилієнтності (психологічній стійкості), мудрості, вдячності, здатності будувати глибокі стосунки, знати, що у житті найголовніше… Тож нехай вони виростуть саме такими – наші діти!

Педагогам та батькам важливо володіти інформацією та знати, як говорити з дітьми про надзвичайні ситуації, як уникати паніки в ситуаціях невизначеності,  заспокоюватись самим та вміти заспокоїти дітей. 


Пропонуємо вам матеріали, які допоможуть у стресових ситуаціях.

1. Посібник як підготувати дітей до виникнення надзвичайної ситуації, Валерій Пекар, Светлана Ройз. Прості практичні рекомендації від провідних психологів України

2. Пам`ятка загальна, для сімей: як діяти у в кризовій ситуації.
https://bit.ly/ миготові-загальна

3. Коли нам неспокійно, варто переключити увагу, почати піклуватись про тілесний комфорт. Тривога "боїться" тепла. Загорніться у теплий плед, візьміть в руки горнятко теплого чаю та почитайте чи послухати казку-медитацію про тепле море та сонечко — це буде дуже корисно для вас. Ваша уява допоможе відчути сонячне тепло медитації та заспокоїтись. Медитація "З морської піни" доступна за цим посиланням https://bit.ly/3AM77mG

4. Відео з практичними рекомендаціями "Тривога. Як справлятись", рекомендації для педагогів, батьків та здобувачів освіти від практичного психолога ПНЗ "Центр естетичного виховання Хортицького району" Вікторії Кузьміної https://bit.ly/35uWtVO


5. Дітям важливо надавати інформацію в доступній для них формі. Через ігри, казки та мультфільми. У ситуаціїях невизначеності чи під час стресових для дитини ситуацій можна переглянути з дітьми мультфільм "Геть, біда" з серії "Корисні підказки" https://bit.ly/345OaPS

6. Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації. Посібник для педагогів. https://bit.ly/3s5ScQq

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

для працівників психологічної служби закладів загальної середньої освіти

«Раннє виявлення психічних розладів у дітей та підлітків».

 

Міністерство освіти і науки України надало для використання в роботі інформаційні матеріали «Раннє виявлення психічних розладів у дітей та підлітків», підготовлені  авторським колективом відділу психічних розладів дітей та підлітків Державної установи «Інститут психіатрії, судовопсихіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України» у складі:  І. А. Марценковський,  І. І. Марценковська,  Т. О. Скрипник.
Методичні рекомендації

Лист МОНУМетодичні рекомендації


ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСОВИХ СТАНІВ УЧНІВ 

ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ З ДИСТАНЦІЙНОГО НА ОФЛАЙН НАВЧАННЯ


Стресові стани можуть виникати в учнів з багатьох причин, але сьогодні спостерігається підвищення рівня тривоги і стресу в учнів у зв’язку з поверненням до офлайн навчання.

Основними чинниками такого розвитку ситуації є:

- острахи, що пов’язані з пандемією та можливістю захворіти;

- відвикання учнів від звичного способу життя (в тому числі від режимних моментів);

- зміни темпу засвоєння навчальних програм;

- додаткові зусилля педагогів щодо організації навчання та пристосування змісту навчальних програм до якісного засвоєння у дистанційній формі.


Для зниження рівня даної проблематики рекомендовано таке: 

Острахи, що пов’язані з пандемією та можливістю захворіти зменшаться в умовах чіткого та узгодженого ставлення вчителів та батьків до загроз пандемії. Існують чіткі вимоги до поведінки людей: носіння захисних масок, гігієна рук та соціальна дистанція. Важливо, щоб ставлення до цих  вимог, їх виконання були єдиними та послідовними з боку педагогів та батьків. Неприпустимим є як нехтування ними, так і надання цим вимогам панічного забарвлення. Важливим є той факт, що масками мають бути захищені всі учасники взаємодії. Відомо, що захисна маска в більшій мірі перешкоджає перенесенню вірусу від його носія до здорової людини, ніж навпаки. Захисна маска перешкоджає розпиленню зараженого аерозолю під час кашлю, чихання та розмов із іншою людиною на малій відстані. Перша рекомендація – учні мають звикнути чихати та кашляти «в рукав» і після подібних випадків одразу надіти маску.

Учні мають знати, що перебіг їхнього захворювання набагато легший, ніж у дорослих і літніх людей, а діти часто є переносниками збудника хвороби. Учні мають розуміти цю відповідальність. Вимоги щодо виконання мають бути спокійними та буденними, як вимога не переходити через дорогу на червоне світло світлофору.

Додаткову шкоду завдає у даному питанні неузгодженість між дорослими, які опікуються дитиною.

Велику шкоду спричиняють різні недолугі конспіративні теорії. Саме подібні розмови перетворюють ситуацію на щось таємниче та незалежне від поведінки людей. Це викликає почуття безпорадності, тривоги та страху. Це мають розуміти дорослі й уникати подібних розмов, навіть між собою. Для більш детального та наглядного вивчення питання про Коронавірус (COVID-19) та способи захисту від нього, радимо скористатися напрацюванням вчених Національної академії педагогічних наук України із функціонування сфери освіти в умовах карантину, пов’язаного з COVID-19 за покликанням http://centrpsiholog.blogspot.com/p/blog-page_87.html (підбірка ресурсів від ВФ «Крок за кроком» http://ussf.kiev.ua/activeproject/53/ ).


Відвикання учнів від звичного способу життя сприяє порушенню балансу між навчанням, відпочинком та дозвіллям учнів. В учнів знижується мотивація навчання, ставлення до нього як до звичної і необхідної діяльності.  

Під час дистанційного навчання порушується режим дня, навіть режим сну дітей і це потребує корекції. 

Необхідно:

- спокійно та наполегливо відновити звичний режим для дитини.  Для  молодших школярів можливий навіть денний сон.

- проаналізувати дозвілля дитини. Саме під час карантину деякі родини не слідкують за тим, скільки часу дитина проводить з гаджетом. Якщо проблема у двотижневому зриві, тоді просто виправити ситуацію й батькам витратити на дитину значно більше часу, ніж зазвичай: запропонувати відпочинок на свіжому повітрі, пройти спільну майстерку, зайнятися хобі разом з дитиною чи знайти якісь інші радощі в реалі. Гаджети тимчасово варто обмежити, але якась розвивальна онлайн-гра чи віртуальна екскурсія (теж разом) все ж необхідні, аби перехід не був різким.

Якщо ж ідеться про сформовану комп’ютерну залежність, коли дитина і до локдауну не могла навіть півгодини провести без гаджета, а зникнення інтернету доводило її до нестями, варто звернутися до психотерапевта.


Додаткові зусилля педагогів щодо організації навчання та пристосування змісту навчальних програм до якісного засвоєння у дистанційній формі викликають у самих педагогів тривожні стани, які передаються дітям. Починає домінувати ідея «виконати програму за будь-яку ціну». Подібна установка транслюється на учнів як вербально, так і невербально. Вчитель має створити спокійну, доброзичливу атмосферу на уроках, не нехтувати різними способами мотивації учнів до навчання, не спиратися на одне спонукання.

Педагогам:

- доцільно продовжувати використовувати ( хоч і у значно меншому обсязі ) форми та методи дистанційного навчання;

- не знецінювати дистанційний період навчання, уникати глузування щодо перебування дітей у віддаленому форматі: «Досить валяти дурника, як на дистанційці, тепер треба вчитися!»;

- розвивати навички дистанційного навчання, які вже сформувалися в учнів;

- не протиставляти офлайн і онлайн навчання, таким чином, щоб друге не виглядало як щось неефективне, як майже повністю втрачений час і можливості. 


Практичним психологам необхідно виявляти дітей, які перебувають у негативному психологічному стані і працювати з ними індивідуально. 

Для цього психологи володіють необхідним досвідом та інструментарієм. Важливо розуміти, що у даній ситуації у дітей можуть виявитися більш глибокі порушення: неврози, субдепресія, депресія тощо. У таких випадках, що свідчать про зміни у стані психічного здоров’я, і які виходять за межі компетенції психолога, батьки мають звернутися до закладів первинної медичної допомоги. 

Також порад психолога потребують вчителі та батьки, які зазнають впливу стресових чинників під час дистанційного навчання та переходу до звичної форми навчання. Саме дорослі в стресових ситуаціях є взірцями для дітей щодо того, як долати труднощі та контролювати емоції. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО «Смарт освіта» розробили для батьків та вчителів ресурсний календар, в якому надаються прості щоденні поради для відновлення внутрішніх ресурсів. Календар доступний на спеціальній сторінці сайту nus.org.ua та за покликанням: https://nus.org.ua/news/resursnyj-kalendar-svitlanyj-rojz-zavantazhujte-odnym-fajlom/

Розібратися з причинами небажання дітей повертатися до офлайн навчання допоможе стаття психологині Олени Шамрай «Як безболісно повернути дитину до школи після дистанційки?» (Режим доступу: https://osvitoria.media/opinions/yak-bezbolisno-povernuty-dytynu-do-shkoly/)

Вчителям стане у нагоді вебінар з інфографікою «Як повернутися в робочий режим після карантину» від Ірини Губеладзе - кандидатки психологічних наук, докторантки Інститут соціальної та політичної психології НАПН України https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/560564954651496ПСИХОПРОФІЛАКТИКА СТРЕСОВИХ СТАНІВ

1 крок. Будьте активними, щоденно плануйте час на виконання домашніх завдань та дозвілля. Приділяйте більше часу заняттям, що викликають у вас зацікавленість.

2 крок. Знайте, що у вас є право на помилку і право на прохання про допомогу та підтримку. Звертайтеся до вчителя за допомогою і підтримкою (порадою, роз’ясненням, додатковим завданням). Нехай це буде звичайною нормою у вашому спілкуванні з вчителем. 

3 крок. Дозвольте собі бути відкритим, чутливим та вразливим. Будьте дбайливими і обережними з почуттями інших, що мають такі самі проблеми. Знайте, що ви можете допомогти та вести за собою тих, хто готовий довіряти вам.

4 крок. Тренеруйте волю, стійкість до невдач і твердість в хвилини непевності. Знайте, що невдовзі все зрушиться у кращий бік.

5 крок. Спілкуйтесь з однолітками, друзями, педагогами, батьками і нехай спілкування приносить вам задоволення та користь. Ясність, правда, відсутність несправедливої оцінки - є повагою до вас та ефективною комунікацією одночасно. Чесне, вчасне сказане "я не знаю" чи "я помилився" дає більше довіри, ніж фальшива всезнайкуватість чи непомильність.

6 крок. Плекайте стосунки з вашими педагогами та батьками і довіру в них. Разом ми  можемо приймати кращі рішення, навчаэмо один одного і це навчання “рівний рівному” є найбільш ефективним. Добрі стосунки в класі  та в родині є найбільш цінним, що є  у нашому повсякденному житті.  У цих стосунках бачити вразливість, гідність та сильні сторони кожного, вірити в свої сили – це допомагає подолати неупевненість, зростати та виростити крила. Взаємодійте та мрійте разом!

7 крок. Вірте у свою мету, бо вона як стріла, що виростає з ваших цінностей та  наполегливих зусиль. Крім віри - дійте, будьте сумлінні в отриманні знань.

8 крок. «Заряджайте батарейки!»  Будьте чесні у навчанні, спілкуванні та турботі про себе - це дає енергію, яку потім можна спрямувати на користь вашої заповітної мети.


Підготовлено обласним науково-методичним Центром психології та соціології освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. 

У відповідь на ваші численні запити:Методичні рекомендації обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти - 2021

Методичні рекомендації провідних спеціалістів КЗ «ЗОІППО» ЗОР висвітлюють актуальні проблеми педагогічної діяльності фахівців освітньої галузі Запорізької області.
Рекомендації пропонуються працівникам відділів освіти, методичних служб, керівникам ЗНЗ, педагогічним працівникам закладів освіти.

Форма соціального паспорту закладу освіти на 2021-2022 навчальний рікРекомендації щодо організації діяльності фахівців психологічної служби в умовах очного навчання в період карантину, дистанційної , змішаної форм навчання ви знайдете в наступному документі 


    Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників з основ психології та соціальної педагогіки, які були схвалені для використання  в освітньому процесі закладів освіти комісією з психології та педагогіки Науково-методичної ради МОН України  у період із 2017 по 2020 роки.

Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon

Лист директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти від 20.08.20 № 6/1015-20 Про перелік навчальної літературиВсеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»    Мета конкурсу - виявлення та поширення кращого досвіду, оптимізація інноваційної діяльності працівників психологічної служби, підвищення професійної компетентності, якості програм, реалізації творчого потенціалу, престижності професії практичних психологів та соціальних педагогів.
    Завдання конкурсу:
 • створення освітнього простору, який об’єднує працівників психологічної служби для акумуляції сучасних інноваційних педагогічних технологій, обміну досвідом;
 • пошук та підтримка творчих працівників психологічної служби, сприяння впровадженню їх методичних інновацій;
 • удосконалення фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення;
 • узагальнення досвіду практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти щодо розробки та реалізації авторських програм; оновлення та поповнення інформаційної бази професійного інструментарію фахівців психологічної служби у системі освіти України.
    У 2021-2022 навчальному році можно взяти участь в конкурсі у номінації "Просвітницькі програми". Детальнішу інформацію дивіться у наступних документах:ВИТЯГ З АНАЛІТИЧНОЇ ДОВІДКИ
про напрацювання вчених Національної академії педагогічних наук України
із функціонування сфери освіти в умовах карантину, пов’язаного з COVID-19,


для працівників психологічної служби системи освіти: практичних психологів і соціальних педагогів  тощо. 

Додаток 1

Інститут проблем виховання НАПН України


Методична підтримка дистанційного навчання:

Відеозаписи вебінарів розміщені на YouTube-каналі Інституту проблем виховання НАПН України для загального користування (https://www.youtube.com/channel/UCOxBrxLe0_ar5cukEjaI_bA Це:

1. Вебінар «Формування у старших дошкільників соціально-комунікативної компетентності» (Рейпольська О.Д.)

2. Відеодоповідь «Проектуємо освітнє середовище для індивідуального розвитку дитини» (Рейпольська О.Д.)

3. Відеодоповідь «Формування соціально-доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку» та «Форми організації освітнього процесу з дітьми третього року життя» (Васильєва С.А.)

4. Вебінари «Гармонізація дитячо-батьківських взаємин: модель свободи дитини», «Графічні організатори у навчанні дітей старшого дошкільного віку». (Гавриш Н.В.)

5. Вебінар «Використання активних методів у навчанні дітей дошкільного віку математики» (Зайцева Л.І.)

6. Вебінар «Емоційний інтелект сучасного вихователя: реалії, виклики, стратегії розвитку» (Цвєткова Г.Г.)

7. Цикл відеороликів «Підготовка дитини 3-го року життя до декоративної діяльності» (за авторським альбомом і методичними рекомендаціями Рагозіної В.В.) 

8.Вебінар «Цілі сталого розвитку у шкільній екологічний освіті» (Пруцакова О.Л.) 

9. Вебінар «Дієві прийоми розвитку критичного мислення» (Харченко Н.В. )

10. Вебінар «Психологічна готовність до соціальної взаємодії в освіті» (Сокол Л.М.)

11. Вебінар «Соціальні проекти дитячих громадських організацій» (Пащенко О.В.)

12. Відеолекції для батьків «Обережно: кібербуллінг!» та «Небезпечні он-лайн ігри» (Гончар Л.В.)


Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Організація дистанційних навчальних заходів для освітян та здобувачів освіти із забезпечення діяльності закладів освіти в умовах карантину в рамках проєкту «Онлайн-коло» на базі Навчально-практичного центру психологічних інновацій (https://www.facebook.com/centerispp).

Медіаосвіта

1. Медіагігієна під час пандемії Covid-19. Цикл відеолекцій

Ведуча – Любов Найдьонова, доктор психологічних наук, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН УкраїниДопомога з регуляцією психоемоційних станів

Карантин: як зберегти здоровий глузд

Ведуча – Ольга Плетка, практичний психолог, реабілітолог, фахівець з кризового втручання та психосоціального супроводу, молодший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин


Страх захворіти: способи примирення

Ведуча – Катерина Мирончак, практичний психолог, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості


Самодопомога при негативних емоційних станах

Ведучий – Борис Лазоренко, практичний психолог, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості


Гумор як ресурс при пандемії

Ведуча – Марина Дворник, гештальт-консультант, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості


Поки всі дома: як пережити карантин і не пересваритися

Ведуча – Ірина Губеладзе – психолог-практик, кандидат психологічних наук, докторант


Один вдома: як перетворити самоізоляцію на ресурс

Ведуча – Ірина Губеладзе, психолог-практик, кандидат психологічних наук, докторант


Звідки брати сили на карантині: модель BASIC Ph

Ведуча – Юлія Гундертайло, практичний психолог, арт-терапевт, співзасновник ВГО «Арттерапевтична асоціація», молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості


Жуйка для мозку: як позбутись нав'язливих неприємних думок

Ведуча – Ольга Кухарук, психолог, молодший науковий співробітник


Медитації люблячої доброти (серія із 5 занять)

Ведуча – Юлія Гундертайло, практичний психолог, арт-терапевт, співзасновник ВГО «Арттерапевтична асоціація», молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості


Пережити карантин: ресурс гніву

Ведуча – Ольга Плетка, практичний психолог, реабілітолог, фахівець з кризового втручання та психосоціального супроводу, молодший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин


Самовизначення в умовах невизначеності: як знайти баланс і не втратити себе?

Ведучий – Вадим Васютинський, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник


Коли все дістало: як виражати гнів і злість безпечно для себе й оточення

Ведуча – Катерина Мирончак, практичний психолог, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології

https://www.youtube.com/watch?v=vkSNynF4iCY

Карантин як подарунок

Ведуча – Юлія Гундертайло, практичний психолог, арт-терапевт, співзасновник ВГО «Арттерапевтична асоціація», молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


Карантин без прокрастинації

Ведуча – Марина Дворник, гештальт-консультант, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

https://www.facebook.com/events/534769467451304/

Допомога з організацією взаємодії з членами сім’ї

Батькам: як допомогти дитині опанувати емоції, за мотивами книги «Монстрик та його кольори»

Ведуча – Марічка Бурдукало, дитячий психолог, психолог-консультант, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


Батькам: методи зниження тривожності дитини на карантині

Ведуча – Анастасія Голота, дитячий і сімейний психолог, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


Підліток на Карантині: як вгамувати Дракона чи розтормошити Лінивця

Ведуча – Ірина Губеладзе, психолог-практик, кандидат психологічних наук, докторант


Батьки і діти: як пережити ЗНО

Ведуча – Ольга Плетка, практичний психолог, реабілітолог, фахівець з кризового втручання та психосоціального супроводу, молодший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин


Загублені в онлайні: батьки й молодші школярі VS дистанційне навчання

Ведуча – Анастасія Голота, дитячий і сімейний психолог, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот


Інформаційно-методична допомога

Розроблено інформаційно-методичні матеріалів у вигляді інфографік для психологів системи освіти, які вони можуть використовувати у роботі із здобувачами освіти та їхніми батьками:

1. Як підготуватися до ЗНО після карантину

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/569190213788970

2. Як повернутися в робочий режим після карантину

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/560564954651496

3. Як батькам і дітям не загубитися в онлайн-навчанні, гідно завершити такий непростий і дивний навчальний рік і зберегти здорові стосунки та гарний настрій?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/558051788236146

4. Як не потрапити на гачок дофаміну при стресі

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/549923315715660

5. Що варто знати про гнів під час пандемії

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/544416222933036

6. Як примиритися з власними страхами. Страх як ресурс

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/539672606740731

7. Карантин без прокрастинації

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/537049143669744

8. Звідки брат сили на карантині

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/536656963708962

9. Ізоляція на самоті: правила самодопомоги

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/532201760821149

 

Інформаційно-просвітницька допомога (короткі тематичні статті)

1. Депресія: вправи і методи для самодопомоги

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/533356567372335

2. Як з’являється паніка і чому так швидко поширюється https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/524318821609443

3. Тривожний інформаційний вир коронавірусу: як здолати?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/525013598206632

4. Як зупинити інфікування ненавістю https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/527405257967466

5. Гумор проти щоденного стресу

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/528020704572588

6. Інформаційне пересищення під час карантину: що робити?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/528547987853193

7. Депресія – внутрішній дракон

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/531156744258984

8. Ні прокрастинації під час карантину!

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/531643280876997

9. Невизначеність. Як вгамувати тривогу?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/532334997474492

10. Випробування рідними: як попередити конфлікти під час карантину

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/533360207371971

11. Вимушена ізоляція. Як відновити контроль над своїм життям?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/533575394017119

12. Пандемія: психологічні стадії переживання

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/535286433846015

13. Гнів як необхідна складова переживання пандемії. Частина 1

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/535362270505098

14. Гнів як необхідна складова переживання пандемії. Частина 2

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/535361783838480

15. Як зрозуміти і приборкати агресію?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/537051417002850

16. Як прокачати соціальні навички під час карантину

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/536496640391661

17. Які соціальні сигнали є важливими у поточній ситуації?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/540316253343033

18. Що і як ми їмо під час карантину?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/540317460009579

19. Карантин і агорафобія (страх відкритого простору)

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/545871579454167

20. Як віднайти опору і стабільність при невизначеності і стресі. Прості техніки заземлення

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/555758691798789


Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Інформаційно-методична допомога

1. Просвітницька платформа. На сайті лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці та на її сторінках в соціальних мережах https://www.facebook.com/nav4annja, під хештегом # навчання_ карантин публікуються корисні матеріали, адресовані як фахівцям – психологам, педагогам, так і широкому загалу. Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України


1. Розроблено та розміщено на освітній електронній платформі інноваційні навчальні матеріали для дітей з особливими освітніми потребами


Інформаційні матеріали щодо роботи з дітьми в умовах дистанційного навчання:

1. Інформаційні матеріали «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах НУШ». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5447#.XrPL8xQzbX4

2. Інформаційні матеріали «Безбар’єрне освітнє середовище для дітей з порушеннями слуху». Відповідно до МКФ на прикладі дітей з порушеннями слуху потрактовано особливі освітні потреби через призму обмежень навчальної активності та взаємодії учня з іншими суб’єктами освітнього середовища. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5536#.XrPKqxQzbX4

3.  Інформаційні матеріали «Як підготувати та провести корекційне заняття з дитиною з порушеннями слуху?». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5702#.XrPIABQzbX4

4. Інформаційні матеріали «Психолінгвістичний інструментарій діагностики порушень читання у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5625#.XrPJLxQzbX4

5. Інформаційні матеріали «Основні принципи побудови програм раннього втручання у роботі з родинами дітей з важкими порушеннями зору». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5430#.XrPMZhQzbX4

6. Інформаційні матеріали «Дистанційне навчання дітей з порушеннями слуху», Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5736#.XrPP6BQzbX4

 

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи 


Наукові публікації з проблеми дистанційного навчання:

1. Панок В.Г., Марухіна І.В., Романовська Д.Д. Психологічний супровід освіти в умовах пандемії. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. 2(2). DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-2


Інститут обдарованої дитини НАПН України


Методична підтримка дистанційного навчання: 

1. Науково-методичне забезпечення Всеукраїнського освітнього Інтернет-порталу «Острів знань» (http://ostriv.in.ua/). Матеріали порталу спрямовані на допомогу працівникам закладів освіти в організації дистанційного навчання, сприяння розвитку пізнавальних інтересів учнів, їх інтелектуальних і творчих здібностей

2. Онлайн-ресурс для діагностики рівня здібностей, професійних інтересів, схильностей учнів, особистісних особливостей для забезпечення можливості конструювання індивідуальної освітньої траєкторії учня (за умови реєстрації користувач має можливість пройти психологічну діагностику в онлайн-режимі та отримати результати тестування та відповідні рекомендації. Режим доступу: https://tests.pythonanywhere.com/)

3. Науково-методичне забезпечення діяльності віртуальної STEM-лабораторії МАНЛаб Малої академії наук України (https://stemua.science/). Ресурс пропонує дистанційну й очну фахову методичну та технологічну допомогу в організації STEM-навчання учнівської молоді України і спеціалізується на здійсненні досліджень у галузі природничих дисциплін: фізика, хімія, біологія, географія, астрономія, екологія, мінералогія. Освітнє середовище STEM-лабораторії містить навчальні програми, методичні матеріали, віртуальні лабораторії, які можуть бути корисними для учнів, студентів, вчителів, науковців. Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби у системі освіти УкраїниНавчальна діяльність

Навчальна діяльність - форма активного співробітництва, спрямована на удосконалення, розвиток, формування особистості.

Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» за покликанням: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/fakul-tatyvy/

Просвітницька робота


Просвітницька робота фахівців психологічної служби пов’язана з наданням та поширенням знань, ознайомленням усіх учасників освітнього процесу зі специфікою діяльності працівників психологічної служби закладу, методами їх роботи та можливостями.

Перелік просвітницько-профілактичних програм розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» за покликанням: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/

Корисні ресурси з медіаосвіти та медіаграмотності

Безпека дітей в інтернеті:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/bezpeka-ditej-v-interneti

Безпека в інтернеті: https://imzo.gov.ua/diyalnist/bezpeka-v-interneti/ Електронна бібліотека Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України: https://ispp.org.ua/elektronna-biblioteka/

Портал медіаосвіти та медіаграмотності: https://medialiteracy.org.ua/category/library/resources-library/

Підбірка актуальних ресурсів з медіаграмотності: https://gurt.org.ua/articles/42722/

Добірка онлайн-ресурсів про медіаграмотність від освітнього омбудсмена: https://nus.org.ua/news/dobirka-onlajn-resursiv-pro-mediagramotnist-vid-osvitnogo-ombudsmena/

Добірка матеріалів про медіаграмотність: https://msu.edu.ua/library/mediahramotnist-korysni-materialy/

Медіаграмотність для освітян:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+MEDIA101+2018 T3/about

Медіаграмотність як інструмент активного освоєння комунікаційних середовищ: http://www.biblioteka.lviv.ua/files/Media.pdf

Цифрова освіта: https://osvita.diia.gov.ua/

Цифрова гігієна: яких правил варто дотримуватися в інтернеті: https://thedigital.gov.ua/news/tsifrova-gigiena-yakikh-pravil-varto-dotrimuvatisya-v-interneti

Цифрова гігієна: як користуватися соцмережами, аби вони не

використовували вас: http://surl.li/xgiuКорисні матеріали роботи на тему академічної доброчесності

Художні фільми «Великі очі»

«Дружина»

Відеоролики

«Що таке академічна доброчесність?»

«Академічна доброчесність. Анімаційний ролик.»

«Академічна доброчесність у школі.»

«Як уникнути плагіату. Рекомендації.»

«Роль оцінювання у формуванні академічно доброчесного середовища.»
«Після школи: профорієнтація та навчання впродовж життя»
«Могилянка про академічну доброчесність»

«Оформлення списків джерел. Цитування та посилання - Короткі поради - СвітланаЧуканова»

«Чесність починається з тебе»

Канал «AcademIQ. Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» Сайт «AcademIQ»


Корисні ресурси роботи щодо здійснення у закладах освіти статевого виховання


https://necessary.education/biology

https://issuu.com/fulcrumua/docs/web https://issuu.com/fulcrumua/docs/littlemonster_fulcrum https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:EPF+SEXED101+2018T2/about

http://www.womanhealth.org.ua/resursy-fondu/drukovani-vydannya/for-adolescents-parents/

http://www.womanhealth.org.ua/resursy-fondu/drukovani-vydannya/for-edu-psycholigist-volonteers/

https://childfund.org.ua/publikatsii

https://savechild.com.ua/teachers

https://savechild.com.ua/4-7

https://savechild.com.ua/8-11

https://savechild.com.ua/12-15

https://savechild.com.ua/bezpeka

https://savechild.com.ua/onlinelearning

https://la-strada.org.ua/biblioteka

https://teenergizer.org/

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/korysni-posylannya/

https://stop-sexting.in.ua/

http://knowledge.org.ua/uk/seksualne-vihovannia-ditei-buklet-cifri-ta-korisni-posilannia/


Діагностична робота

Важливими завданнями в роботі психологічної служби у закладах освіти є добір діагностичного інструментарію, придатного для роботи з різними категоріями здобувачів освіти та уточнення змісту та методів корекційної роботи

3 урахуванням результатів психологічної діагностики.

Діагностична складова психологічного забезпечення наповнюється дослідженнями особистісних параметрів та особливостей: виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні. Психологічне забезпечення освітнього процесу неможливе без здійснення фахівцями профілактики, корекції, консультування тощо, що спирається на діагностичну складову.

Міністерство освіти і науки України рекомендує працівникам психологічної служби застосовувати у своїй діяльності методичні рекомендації, орієнтовні циклограми діяльності працівників психологічної служби різних типів закладів освіти, розроблені Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи.
 

Анонс

31.03.2021

«Всеукраїнська науково-практична конференція «Система розвитку творчого потенціалу учня на засадах педагогіки життєтворчості»

01.04.2021

«Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM–світ інноваційних можливостей. Формування освітнього SТЕM-середовища»

02.04.2021

«Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах Євроінтеграції України»

06.04.2021

«Всеукраїнська науково-практична конференція «Форми і засоби формування соціальної активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання»

29.04.2021

Науково-методичний семінар «Школа тьюторської майстерності»

12.05.2021-13.05.2021

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»
Корисні посилання

Перелік навчальних і виховних програм з питань запобігання та протидії домашньому насильству

Корисні посилання щодо теми антибулінгу
Інформація щодо профілактики правопорушень серед дітей та роботи з дітьми
Онлайн-курс “Сексуальна освіта”

***Анонс
Про проведення науково-практичного семінару


    На виконання п. 4.2. Плану роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» на 2020 рік, затвердженого Наказом ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 20.12.2019 № 133, відділ STEM-освіти 25 листопада 2020 року з 13.30 до 16.00 проводить науково-практичний семінар «STEM – світ інноваційних можливостей: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку» у рамках ІІІ Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайнфоруму «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії».    
    До участі запрошуємо науковців, педагогів, освітян. Для участі необхідно зареєструватися та заповнити заявку за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkiZWAsTeg__Fm8- WSSJduFMD67SVosQX7C9t6BIXVTzgcUA/viewform?usp=sf_link 
Напередодні семінару на зареєстровану електронну адресу буде надіслано лист з посиланням для участі. Участь безкоштовна. 
     Докладніше про подію за посиланням: https://bit.ly/2GPcASb
Наукові секції і напрями роботи онлайн-форуму:

1. Теоретичні і методичні підходи щодо забезпечення ефективної діяльності закладів
освіти в умовах коронавірусної епідемії.
2. Цифровізація як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ ст.
3. Особистісний і професійний розвиток педагога в умовах карантину.
4. Трансдисциплінарна парадигма наукової освіти.
5. Бібліотечні цифрові ресурси, як фактор забезпечення науково-педагогічної та
науково-навчальної діяльності.
6. Платформа цифрової освіти: засоби, методики, технології.
7. Психолого-педагогічні проблеми дистанційного і змішаного навчання.
8. Адаптивні трансформації в освіті: виклики сьогодення.
9. STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи
розвитку.
10. Актуальні проблеми щодо впровадження інноваційних форм та методів підготовки
юристів.
11. Цифрові тенденції розвитку природничо-наукових дисциплін в контексті STEM-освіти
в закладах вищої освіти.

***Як забезпечити психологічне благополуччя вчителів в умовах освітнього процесу НУШ – одне з головних питань, що стало предметом обговорення учасників онлайн-семінару


На початку листопада ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України ініціювали проведення науково-методичного онлайн-семінару «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».

Участь в онлайн-заході взяли науковці, практичні психологи, соціальні педагоги, педагогічні працівники, керівники обласних навчально-методичних центрів/кабінетів/лабораторій психологічної служби 103 з 25 областей України. Учасниками заходу стали співробітники Обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти.

Модерувала науково-методичне зібрання Вікторія Мельничук, завідувачка сектору соціально-педагогічної роботи відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи.

Олена Дубовик, заступниця директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» привітала учасників та учасниць заходу та побажала плідної роботи.

Про особливості діяльності фахівців психологічної служби закладу освіти з учасниками освітнього процесу доповіла Ольга Флярковська, начальниця наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидатка педагогічних наук.

Завідувачка кафедри психологічного управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, докторка психологічних наук, професорка, Олена Бондарчук, у своїй розповіді звернула увагу на психологічну безпека учасників освітнього процесу як умови реалізації Концепції «Нова українська школа».

Людмила Карамушка,  заступниця директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, докторка психологічних наук, професорка, дійсна-членкиня НАПН України акцентувала увагу на розроблену класифікацію соціальних компетентностей освітнього персоналу і технології їх розвитку.

Анна Козлова, психологиня у сфері розслідування злочинів проти дітей, судова експертка Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, проєктна керівниця видавництва «Шкільний світ» ознайомила учасників/учасниць зі схемою реагування та фіксації випадків насильства над дитиною.

Про систему взаємодії практичного психолога з педагогічним колективом закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» розповіла Емілія Воронцова, наукова співробітниця відділу проєктної діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидатка психологічних наук.

Тамара Грубі, доцентка кафедри практичної психології Інституту людини КУ імені Б. Грінченка, кандидатка психологічних наук свій виступ присвятила профілактиці перфекціонізму вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Наприкінці онлайн-заходу відбулася дискусія щодо пріоритетних напрямів роботи психологічної служби у системі освіти України, під час якої учасники та учасниці мали можливість від спікерок отримати відповіді на актуальні питання, висловити свої побажання та пропозиції.

https://imzo.gov.ua/2020/11/04/yak-zabezpechyty-psykholohichne-blahopoluchchia-vchyteliv-v-umovakh-osvitn-oho-protsesu-nush-odne-z-holovnykh-pytan-shcho-stalo-predmetom-obhovorennia-uchasnykiv-onlayn-seminaru/Гра в «ізоляцію». Як адаптуватись до режиму «карантин» - поради психолога

Кушнерук І. М.

    Фізкультура, інформаційна дієта та гігієна рук. «Золоті» правила перебування дома під час карантину сформувала на своїй фейсбук-сторінці вінницький психолог, психотерапевт Аліна Хранітель.

    «Враховуючи ситуацію пандемії, реакцію українців на карантин, психологічний стан багатьох сімей моїх друзів, знайомих, пацієнтів, я, як дитячий психолог, вирішила висловити свою думку та надати певні рекомендації для батьків», - розповідає Аліна.

    На думку психолога, стався «інформаційний вибух» з приводу коронавірусу COVID-19. Вона корисна, необхідна та важлива. Втім, у соцмережах часто-густо розповсюджують пости, які викликають паніку або ж сміх. До прикладу, фейки про покарання батьків, чиї діти розгулюватимуть вулицею, чи заражені коронавірусом тропічні фрукти.

    Такі новини викликають паніку, а вона, своєю чергою, губить імунітет, зокрема, коштом гормону стресу — кортизолу.

    Інформаційне ж перевантаження, переконує психолог, призводить до стресу та змін у психіці в усіх без винятку вікових категоріях.

    «Беззаперечно, коронавірус кардинально змінив та змінює життя не лише нашої країни. Сучасній людині досить складно перебувати в ізоляції, і це стосується не лише обмеження пересування, соціальних контактів, роботи, відпочинку, хобі. Проте, основним випробуванням є перебування 24 години на добу усіх членів сім’ї разом. Дійсно, карантин може стати серйозною загрозою для деяких внутрішньосімейних стосунків або принаймні для нервової системи батьків», - пояснює Аліна.

    У психології існує п'ять стадій прийняття стресової події, які цілком можна застосувати й до прийняття пандемії коронавірусу:

1.   Заперечення, яке фактично рятує психіку від гостроти удару на початку. На кшталт «так це десь там, у китайців», «до нас не дійде».

2.   Злість — маркер болю: несправедливо й боляче, цього не має бути, пошук винних. Чадо протестує та сперечається із дорослими. Усе тому, що в ізоляції діти не можуть жити нормальним, звичним для них життям.

3.   Торг — дії направленні на ухилення від удару (ознайомлення з рекомендаціями МОЗ, симптомами, покупка антисептиків і масок).

4.   Депресія — приходить повне усвідомлення того, що відбувається насправді.

5.   Прийняття — інтенсивність емоцій поступово знижується, з’являється можливість подивитися на світ навколо й спробувати жити по-новому.

    «Всі сьогоднішні події — це те, чого раніше з нами не було, чого немає в нашому досвіді. Поряд з виконанням наказів, рекомендацій влади, медиків, щодо гігієни, ізоляції, поведінки, варто звернути увагу і на психологічний аспект карантинних заходів, пов’язаних з коронавірусом, — пише психолог, — Сьогодні батьки мають, як ніколи, багато вільного часу для спілкування з власними дітьми, якого так вкрай катастрофічно не вистачало у звичайному вирі життя».

 

    Втім, для багатьох батьків, крім COVID-19, постала нова «загроза». Це спілкування із власним чадом, організація їхнього дозвілля в 4 стінах та вміння грамотно розкласти свої емоції на полички. Аліна пояснює: «Багато батьків здивовано помічають, що їхні діти виросли й стали «незнайомими». Стають більш помітними для батьків риси характеру, емоції, уподобання, інтереси дитини, які могли бути поза увагою, враховуючи щоденну зайнятість батьків і завантаженість дитини школою, гуртками, домашніми завданнями, спілкуванням з друзями».

    Отже, чого не варто робити батькам:

·     різко починати виховувати, або «перевиховувати» своїх дітей. Адже це лише забере багато сил, здоров'я і часу та зіпсує відносини сім’ї в умовах ізоляції;

·     примушувати дітей «використовувати час з користю, не байдикувати», тобто робити те, що здається за потрібне вам. Варто пам’ятати, що завдяки бездіяльності великі ідеї, поховані в несвідомому, отримують шанс проникнути у свідомість;

·     в жодному разі не варто зводити нанівець малечі. «Заспокійливі» висловлювання, на кшталт «Знайшов, про що переживати», «Тебе це взагалі не стосується, йди, пограйся», замінити на «Я розумію, що ти боїшся», «Я бачу, що тобі сумно, я тебе розумію».

·     не варто обговорювати в присутності дітей невтішні сценарії, деталізуючи подробиці.

·     не слід переглядати безкінечно фільми про віруси, хвороби, апокаліпсис, які лише підійматимуть рівень тривоги й страху. Краще подивіться комедію чи мультики з дітьми. А «під фільм» приготувати домашні сухарики або какао з печивом.

«Золоті правила» для батьків:

·     слід пам’ятати, що ізоляція - це стрес як для дорослих, так і для малечі;

·     пояснити, що боятись - це нормально. Страх - емоція, яка дозволяє уберегти людину від життєнебезпечних вчинків. Емоція страху - у парі з інтересом: Надавши дитині інформацію про коронавірус, відповідно до її віку, ви зменшите її страх!

·     щоб подолати негативні емоції, можна зробити мішечок для крику, або ж влаштувати битву подушками.

·     підліткам варто допомогти розібратися в інформації, з якою вони стикаються, навчити визначати факти та фейки.

·     розділити права та обов'язки кожного члена сім'ї на час карантину, незалежно від віку;

·     по можливості організувати звичне для дитини й для себе спілкування, розваги та гуртки в онлайн режимі;

·     сімейна ранкова зарядка допоможе зняти стрес і зменшити паніку;

·     дотримуватись інформаційної дієти — достатньо раз в день подивитися новини для того, щоб бути в курсі дійсно важливих подій.

 

    «Батькам у взаємостосунках між собою потрібно бути більш толерантними одне до одного, намагатися все обговорювати. Якщо партнер вже не витримує напруження, - потрібно дати можливість побути на самоті. Але це має бути взаємно, час для себе потрібно давати обом партнерам. В ситуаціях конфліктів між собою, батькам слід уникати ігнорування, приниження особистості партнера, егоцентризму і використовувати активне слухання, підкреслення значущості партнера. Будьте здоровими! Дотримуйтесь гігієни рук і розуму!», - додає психолог.

Режим доступу https://www.myvin.com.ua/news/9255-hra-v-izoliatsiiu-yak-adaptuvatys-do-rezhymu-karantyn-porady-psykholoha

Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей» засвідчує свою повагу і запрошує взяти участь у круглому столі “Незвичайні пригоди для надзвичайних дітей: як говорити з дітьми про особисту гідність безпеку життя та громадянську позицію», який проходитиме 23 листопада 2020 року в форматі онлайн.

Педагоги, методисти, науковці подискутують про те, як виховувати у дітей 6–10 років в курсі НУШ м’які компетентності, що забезпечують міцні підвалини формування особистості, навичок безпеки та відповідального громадянства.

Захід відбудеться на платформі Zoom.

23 листопада, час проведення 14.00-16.00.

Посилання для доступу https://zoom.us/j/98478604638

Ідентифікатор конференції: 984 7860 4638.


    У 2019-2020 роках УФБД розробив методичні матеріали “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” для просвітницько-виховної роботи з попередження торгівлі людьми у початковій школі. Це цикл із 24 занять (6*4), який в інтерактивній формі допомагає дітям здобути важливі життєві компетентності.

    Матеріали проходили апробацію в 25 закладах середньої загальної освіти Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської областей та міста Києва. Загалом в апробації взяли участь близько 2000 учнів 1 – 4 класів.

    Круглий стіл відбудеться в межах проєкту «Попередження торгівлі людьми шляхом формування життєвих компетентностей дітей», що реалізує УФБД у співпраці з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні за сприяння Міністерства освіти і науки України та фінансування Міністерства міжнародних справ Канади.

    Круглий стіл “Незвичайні пригоди для надзвичайних дітей” (як говорити з дітьми про особисту гідність, безпеку життя та громадянську позицію) 23 листопада 2020 р., 14:00 - 16:00

 Приєднатися до конференції Zoom https://zoom.us/j/98478604638

 Ідентифікатор конференції: 984 7860 4638 

Програма заходу 

1. Відкриття заходу, вступне слово Ніна Березіна, Міністерство освіти і науки України, Ірина Мидловець, Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, 

Тетяна Басюк, ВБО Український фонд “Благополуччя дітей” 

2. Дискусія “Як ми говоримо з дітьми про особисту гідність, безпеку життя, громадянську позицію” Модератори: Олена Нагула, канд. психол. наук, Соломія Чопик, канд. психол. наук, Наталія Бойчук, практичний психолог

3. Презентація “Незвичайні пригоди для надзвичайних дітей: концепція та основні орієнтири програми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” для початкової школи” 
Тетяна Цюман, канд. пед. наук, доцент 

4. Запитання до розробників програми та до учасників апробації.

5. Плани та перспективи щодо програми Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” для початкової школи, заключне слово. 
Ніна Березіна, Міністерство освіти і науки України, 
Ірина Мидловець, Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні,
Тетяна Басюк, ВБО Український фонд “Благополуччя дітей”

    Захід організовано в межах проєкту «Попередження торгівлі людьми шляхом формування життєвих компетентностей дітей», що реалізує УФБД у співпраці з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні за сприяння Міністерства освіти і науки України та фінансування Міністерства міжнародних справ Канади.

Із запитаннями звертайтеся до Юлія Малієнко, керівник проектів Український фонд "Благополуччя дітей" maliyenko@ccf.kiev.ua.
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

про напрацювання вчених Національної академії педагогічних наук України

із функціонування сфери освіти в умовах карантину, пов’язаного з COVID-19

 

 

Навчальний 2020/2021 рік істотно відрізняється від попередніх насамперед тим, що внаслідок карантинних заходів, зумовлених поширенням пандемії COVID-19, учасники освітнього процесу змушені докорінно змінювати форми та методи навчання, міжособистісного спілкування, організацію освітнього середовища. Суттєвих змін у змістовому і в організаційно-методичному плані зазнала діяльність педагогічних і науково-педагогічних працівників системи освіти, керівників закладів освіти різних рівнів, практичних психологів, соціальних педагогів, методистів, менеджерів освіти тощо.

З метою забезпечення діяльності закладів освіти в умовах карантину вченими НАПН України:

– здійснено дистанційне онлайн консультування учителів – 15;

– оприлюднено наукові публікації з проблеми дистанційного навчання – 34;

– проведено вебінари для вчителів, викладачів – 104;

– проведено дистанційні заходи з організації онлайн взаємодії з членами сім’ї – 6;

– проведено дистанційні курси підвищення кваліфікації вчителів – 4;

– проведено дистанційні курси підвищення кваліфікації держслужбовців – 4;

– проведено дистанційні навчальні заходи для освітян та здобувачів освіти – 16;

– проведено онлайн-заходів (веб-форуми, науково-практичні конференції, круглі столи, науково-практичні семінари ) – 26;

– розроблено відео-матеріали щодо можливостей самореалізації і психологічної підтримки окремих категорій дорослих в умовах карантину – 11;

– розроблено інформаційні матеріали для роботи з дітьми в умовах дистанційного навчання – 12;

– розроблено інформаційно-методичні матеріали для психологів системи освіти – 9;

– розроблено інформаційно-просвітницькі матеріали – 20;

– розроблено методичні рекомендації для вчителів, які працюють дистанційно – 6;

– розроблено спецкурси для слухачів курсів підвищення кваліфікації 44;

– розроблено та проведено онлайн уроки з природничо-математичних дисциплін – 17;

– створено веб-платформу для дистанційного навчання «Learning Management System Аdult learning» – 1;

– створено електронні навчально-методичні матеріали для забезпечення діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах карантину, зокрема для педагогічних працівників – 16, для здобувачів освіти – 7;

– створено електронні освітні ресурси для забезпечення підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах карантину – 32;

– створено електронні освітні ресурси, розроблені за участі науковців Інституту професійно-технічної освіти й призначені для забезпечення професійної підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, розташовані на сайті МОН України – 17.

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

Інститут проблем виховання НАПН України

 

Методична підтримка дистанційного навчання:

Відеозаписи вебінарів розміщені на YouTube-каналі Інституту проблем виховання НАПН України для загального користування (https://www.youtube.com/channel/UCOxBrxLe0_ar5cukEjaI_bA). Це:

1. Вебінар «Формування у старших дошкільників соціально-комунікативної компетентності» (Рейпольська О.Д.)

2. Відеодоповідь «Проектуємо освітнє середовище для індивідуального розвитку дитини» (Рейпольська О.Д.)

3. Відеодоповідь «Формування соціально-доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку» та «Форми організації освітнього процесу з дітьми третього року життя» (Васильєва С.А.)

4. Вебінари «Гармонізація дитячо-батьківських взаємин: модель свободи дитини», «Графічні організатори у навчанні дітей старшого дошкільного віку». (Гавриш Н.В.)

5. Вебінар «Використання активних методів у навчанні дітей дошкільного віку математики» (Зайцева Л.І.)

6. Вебінар «Емоційний інтелект сучасного вихователя: реалії, виклики, стратегії розвитку» (Цвєткова Г.Г.)

7. Цикл відеороликів «Підготовка дитини 3-го року життя до декоративної діяльності» (за авторським альбомом і методичними рекомендаціями Рагозіної В.В.)

8. Вебінар «Цілі сталого розвитку у шкільній екологічний освіті» (Пруцакова О.Л.)

9. Вебінар «Дієві прийоми розвитку критичного мислення» (Харченко Н.В. )

10. Вебінар «Психологічна готовність до соціальної взаємодії в освіті» (Сокол Л.М.)

11. Вебінар «Соціальні проекти дитячих громадських організацій» (Пащенко О.В.)

12. Відеолекції для батьків «Обережно: кібербуллінг!» та «Небезпечні он-лайн ігри» (Гончар Л.В.)

 

Методичні матеріали:

1. Як бути вмотивованим. Гайд по уникненню синдрому професійного вигорання для освітян. Режим доступу: https://ipv.org.ua/2020/hayd-po-unyknenniu-syndromu-profesiynoho-vyhorannia-dlia-osvitian/

2. Алгоритм побудови соціального партнерства. Гайд по налагодженню партнерської взаємодії між закладами освіти та партнерськими організаціями. Режим доступу: https://ipv.org.ua/2020/hayd-alhorytmy-pobudovy-sotsial-noho-partnerstva/

3. Моє місто майбутнього. Гайд по ситуаційно-рольовій грі. Режим доступу: https://ipv.org.ua/2020/guid-hra/

5. Бюджет проєкту. Гайд по написанню кошторису проєктів, які можуть бути створені та реалізовані у закладах освіти та (або) дитячих громадських організаціях. Режим доступу: https://ipv.org.ua/2020/guid/

 

 

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

 

Науково-практичні масові онлайн-заходи:

1. Всеукраїнський вебінар «Інформаційне забезпечення освітнього процесу: реалії та сучасні виклики», 27.08.2020 р., https://dnpb.gov.ua/ua/24890-2/

2. Всеукраїнський онлайн-семінар «Дистанційна самоосвіта фахівців освітянських бібліотек», 14.05.2020 р., https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/24097-2/

3. Онлайн засідання круглого столу «Актуальні проблеми розробки електронних підручників: сучасність та перспективи», 15.05.2020 р., https://dnpb.gov.ua/ua/?events=24162

 

Наукові публікації з проблеми дистанційного навчання

Рекомендаційні бібліографічні списки на допомогу освітянам:

1. «Дистанційне навчання як важливий складник сучасної освіти» https://bit.ly/2Sjt7A0

2. «Законодавче та нормативно-правове забезпечення сфери освіти України для протидії поширенню COVID-19» https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Legislative_support_for_counteracting_COVID-19.pdf

3. «Коронавірус COVID-19» https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/covid-19.pdf 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ, ВІКОВОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ДЕФЕКТОЛОГІЇ

 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

 

Організація дистанційних навчальних заходів для освітян та здобувачів освіти із забезпечення діяльності закладів освіти в умовах карантину здійснювалася в рамках проєкту «Онлайн-коло» на базі Навчально-практичного центру психологічних інновацій (https://www.facebook.com/centerispp).

Навчання здійснювалося за такими напрямами:

1. Медіаосвіта

2. Допомога з регуляцією психоемоційних станів

3. Допомога з організацією взаємодії з батьками

4. Допомога з організації освітнього процесу онлайн

5. Інформаційно-методична допомога

6. Академічні семінари

Медіаосвіта

Медіагігієна під час пандемії Covid-19. Цикл відеолекцій

Ведуча – Любов Найдьонова, доктор психологічних наук, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

https://www.facebook.com/centerispp/videos/2555216701419805/

https://www.facebook.com/centerispp/videos/2555216701419805/

Допомога з регуляцією психоемоційних станів

Карантин: як зберегти здоровий глузд

Ведуча – Ольга Плетка, практичний психолог, реабілітолог, фахівець з кризового втручання та психосоціального супроводу, молодший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин

https://www.facebook.com/centerispp/videos/2471594966487422/

Страх захворіти: способи примирення

Ведуча – Катерина Мирончак, практичний психолог, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості

https://youtu.be/_likTZCc83Y

Самодопомога при негативних емоційних станах

Ведучий – Борис Лазоренко, практичний психолог, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості

https://www.facebook.com/centerispp/videos/212139913441124/

Гумор як ресурс при пандемії

Ведуча – Марина Дворник, гештальт-консультант, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості

https://www.facebook.com/centerispp/videos/845038669295442/

Поки всі дома: як пережити карантин і не пересваритися

Ведуча – Ірина Губеладзе – психолог-практик, кандидат психологічних наук, докторант

https://www.facebook.com/centerispp/videos/261304808220568/

Один вдома: як перетворити самоізоляцію на ресурс

Ведуча – Ірина Губеладзе, психолог-практик, кандидат психологічних наук, докторант

https://www.facebook.com/centerispp/videos/712554786155359/

Звідки брати сили на карантині: модель BASIC Ph

Ведуча – Юлія Гундертайло, практичний психолог, арт-терапевт, співзасновник ВГО «Арттерапевтична асоціація», молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості

https://www.facebook.com/events/275622703445041/permalink/276247286715916/

Жуйка для мозку: як позбутись нав'язливих неприємних думок

Ведуча – Ольга Кухарук, психолог, молодший науковий співробітник

https://www.facebook.com/.../permalink/496996381185984/

Медитації люблячої доброти (серія із 5 занять)

Ведуча – Юлія Гундертайло, практичний психолог, арт-терапевт, співзасновник ВГО «Арттерапевтична асоціація», молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості

https://www.facebook.com/events/212962126686486/

Пережити карантин: ресурс гніву

Ведуча – Ольга Плетка, практичний психолог, реабілітолог, фахівець з кризового втручання та психосоціального супроводу, молодший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин

https://www.facebook.com/events/2617491658507020/

Самовизначення в умовах невизначеності: як знайти баланс і не втратити себе?

Ведучий – Вадим Васютинський, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник

https://www.facebook.com/watch/live/?v=262615101803397&ref=watch_permalink

Коли все дістало: як виражати гнів і злість безпечно для себе й оточення

Ведуча – Катерина Мирончак, практичний психолог, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології

https://www.youtube.com/watch?v=vkSNynF4iCY

Карантин як подарунок

Ведуча – Юлія Гундертайло, практичний психолог, арт-терапевт, співзасновник ВГО «Арттерапевтична асоціація», молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

https://www.facebook.com/events/1139943893004639/permalink/1142428822756146/

Карантин без прокрастинації

Ведуча – Марина Дворник, гештальт-консультант, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

https://www.facebook.com/events/534769467451304/

Допомога з організацією взаємодії з членами сім’ї

Батькам: як допомогти дитині опанувати емоції, за мотивами книги «Монстрик та його кольори»

Ведуча – Марічка Бурдукало, дитячий психолог, психолог-консультант, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

https://www.facebook.com/centerispp/videos/3593560420718092/

Батькам: методи зниження тривожності дитини на карантині

Ведуча – Анастасія Голота, дитячий і сімейний психолог, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

https://www.facebook.com/centerispp/videos/575028416703011/

Підліток на Карантині: як вгамувати Дракона чи розтормошити Лінивця

Ведуча – Ірина Губеладзе, психолог-практик, кандидат психологічних наук, докторант

https://www.facebook.com/events/296854301310401/permalink/297991964529968/

Батьки і діти: як пережити ЗНО

Ведуча – Ольга Плетка, практичний психолог, реабілітолог, фахівець з кризового втручання та психосоціального супроводу, молодший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин

https://www.facebook.com/events/606024706666622/permalink/606553656613727/

Загублені в онлайні: батьки й молодші школярі VS дистанційне навчання

Ведуча – Анастасія Голота, дитячий і сімейний психолог, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот

https://www.facebook.com/events/2826179890828152/permalink/2831150240331117/

Групи підтримки

У межах проєкту також організовано групи підтримки та інтервізійні групи для психологів системи освіти і освітян (проведено більше 10 груп)

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.394208771287116/536105253764133

 

Інформаційно-методична допомога

Розроблено інформаційно-методичні матеріалів у вигляді інфографік для психологів системи освіти, які вони можуть використовувати у роботі із здобувачами освіти та їхніми батьками:

1. Як підготуватися до ЗНО після карантину

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/569190213788970

2. Як повернутися в робочий режим після карантину

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/560564954651496

3. Як батькам і дітям не загубитися в онлайн-навчанні, гідно завершити такий непростий і дивний навчальний рік і зберегти здорові стосунки та гарний настрій?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/558051788236146

4. Як не потрапити на гачок дофаміну при стресі

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/549923315715660

5. Що варто знати про гнів під час пандемії

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/544416222933036

6. Як примиритися з власними страхами. Страх як ресурс

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/539672606740731

7. Карантин без прокрастинації

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/537049143669744

8. Звідки брат сили на карантині

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/536656963708962

9. Ізоляція на самоті: правила самодопомоги

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/532201760821149

 

Інформаційно-просвітницька допомога (короткі тематичні статті)

1. Депресія: вправи і методи для самодопомоги

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/533356567372335

2. Як з’являється паніка і чому так швидко поширюється https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/524318821609443

3. Тривожний інформаційний вир коронавірусу: як здолати?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/525013598206632

4. Як зупинити інфікування ненавістю https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/527405257967466

5. Гумор проти щоденного стресу

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/528020704572588

6. Інформаційне пересищення під час карантину: що робити?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/528547987853193

7. Депресія – внутрішній дракон

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/531156744258984

8. Ні прокрастинації під час карантину!

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/531643280876997

9. Невизначеність. Як вгамувати тривогу?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/532334997474492

10. Випробування рідними: як попередити конфлікти під час карантину

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/533360207371971

11. Вимушена ізоляція. Як відновити контроль над своїм життям?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/533575394017119

12. Пандемія: психологічні стадії переживання

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/535286433846015

13. Гнів як необхідна складова переживання пандемії. Частина 1

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/535362270505098

14. Гнів як необхідна складова переживання пандемії. Частина 2

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/535361783838480

15. Як зрозуміти і приборкати агресію?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/537051417002850

16. Як прокачати соціальні навички під час карантину

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/536496640391661

17. Які соціальні сигнали є важливими у поточній ситуації?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/540316253343033

18. Що і як ми їмо під час карантину?

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/540317460009579

19. Карантин і агорафобія (страх відкритого простору)

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/545871579454167

20. Як віднайти опору і стабільність при невизначеності і стресі. Прості техніки заземлення

https://www.facebook.com/centerispp/photos/a.338385390202788/555758691798789

 

Академічні семінари у співпраці із фаховими асоціаціями

1. Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка

https://www.youtube.com/watch?v=qzgcBdV46ys

2. Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії COVID-19 і карантину https://www.youtube.com/watch?v=kggR_Do4wXM&t=712s

3. Всі вище перераховані навчальні та наукові заходи можна переглянути за посиланням https://www.youtube.com/channel/UC_FYkd4YuL8HbPIaJZVnzeg

 

Підвищення кваліфікації працівників освітньої сфери

Розпочато апробацію програми підвищення кваліфікації для державних службовців за результатами виконання наукового дослідження за темою «Соціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти» (ДРН 0119U000140). Програма «Соціально-психологічне забезпечення реформи освіти в Україні» проводиться для фахівців управління Державної служби якості освіти у Волинській області в дистанційному режимі.

– Співробітниками лабораторії соціальної психології Інституту та кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проведено вебінари для підвищення кваліфікації викладацького складу та студентів кафедри:

– «Самодопомога при негативних емоційних станах», 08.05.2020 р., спікер – Б. П. Лазоренко, п.н.с. лабораторії

https://www.facebook.com/psychologycv/photos/a.573053209709687/1135697553445247/;

– «Страх як союзник: способи примирення», 21.05.2020 р.. , спікер – К. В. Мирончак, с.н.с. лабораторії

https://www.facebook.com/psychologycv/photos/a.573053209709687/1146680559013613/

– Співробітниками психології мас і спільнот проведено 2 вебінари на освітній платформі з дистанційного навчання математики та логіки GIOS:

– «Хочу вчитися, або 10 секретів дитячої мотивації» (10.04.2020 р.) https://www.facebook.com/630730373948029/videos/673496796812944

– «Дистанційне навчання дитини: психологічні секрети організації» https://www.facebook.com/GIOS.school/videos/?ref=page_internal

 

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

Наукові публікації з проблеми дистанційного навчання:

1. Назар М.М. Розвиток суб’єктності засобами дистанційного групового навчання у віртуальному просторі. Технології розвитку інтелекту. Т. 4, № 2 (27), (2020). URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/502

2. Мещеряков Д.С. Соцмедіа в умовах карантину: виклики розвитку суб’єктності. Технології розвитку інтелекту. Т. 4, № 2 (27), (2020). URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/502

3. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», присвяченої 75-річчю Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Науковий керівник конференції М.Л. Смульсон. URL: http://www.newlearning.org.ua/content/opublikovano-tezy-viii-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-internet-konferenciyi-virtualnyy?fbclid=IwAR0e5pqGC8rzLFNKbrn8Bf1y00GTplbqpU0qeKcQ9w4A24MWsGAliBQdeCY

4. Розвивальні інтернет-тренінги лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання http://moodle.newlearning.org.ua/ (відкритий безкоштовний доступ)

 

Інформаційно-методична допомога

1. VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», присвячена 75-річчю Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 15.05.-15.06.2020 р. (лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України)

Тематика конференції орієнтована на гостро актуальну сучасну проблематику:

– Особливості контенту та організації різних видів дистанційного навчання. Застосування дистанційних технологій в психологічній та педагогічній практиці

– Психологічні засади професійної діяльності у дистанційному форматі

– Віртуальний освітній простір як чинник психологічної підтримки та допомоги, зокрема, в умовах карантину

– Психологічні механізми суб’єктності та суб’єктної активності, розвиток інтелекту та особистості у віртуальному просторі

– Психологічні проблеми діяльності у глобальних, локальних та соціальних мережах

– Специфіка проектування, розробки та впровадження віртуальних освітніх середовищ

– Досвід та вимоги до дистанційної психологічної підтримки розвитку і життєдіяльності різних вікових груп в умовах карантину

2. Просвітницька платформа. На сайті лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці та на її сторінках в соціальних мережах https://www.facebook.com/nav4annja від початку карантину працює просвітницька платформа. Співробітники лабораторії в онлайн режимі надають консультативну допомогу вчителям, батькам та шкільним психологам з питань збереження психоемоційного здоров’я всіх суб’єктів освітнього простору, психологічного супроводу та особливостей навчально-виховного процесу в умовах карантину, оприлюднюються результати психологічних досліджень, під хештегом # навчання_ карантин публікуються корисні матеріали, адресовані як фахівцям – психологам, педагогам, так і широкому загалу.

Заходи щодо психологічної підтримки, допомоги і супроводу суб’єктів освітнього простору в період карантину

1. Онлайн-семінар «Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії Covid-19 і карантину»: https://m.youtube.com/watch?v=kggR_Do4wXM&feature=youtu.be

2. Науково-практичний семінар «Виклики сучасної соціальної ситуації епідемії та актуальні питання психологічної науки та практики» (23.04.2020 р.)

 

 

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

1. Проведено у онлайн режимі VІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Особливі діти»: освіта і соціалізація», 1-2 жовтня 2020 р.

2. Розроблено та розміщено на освітній електронній платформі інноваційні навчальні матеріали для дітей з особливими освітніми потребами

Конференції, семінари, вебінари:

1. Оnline-вебінар «Проблемна поведінка дітей з особливими потребами: виправлення та корекція», 05.05.2020 р. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5750#.XrPE0xQzbX4

2. Науково-практичний онлайн семінар «Методичні рекомендації щодо навчання дітей із дислексією в умовах інклюзивного навчання», 05.04.2020 р. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5479#.XrPLhRQzbX4

3. Онлайн вебінар «Небажана поведінка у дітей з розладами аутистичного спектра та шляхи її усунення», 03.04.2020 р. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5502#.XrPLnxQzbX4

4. Науково-практичний семінар «Вітчизняні технології організації логопедичної допомоги дітям з особливими мовленнєвими потребами», 29.02.2020 р. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5338#.XrPMxhQzbX4

5. Авторський семінар-тренінг ступеневої підготовки фахівців з теми «Логопедичний масаж як складова нейродинамічного моделювання мовлення», 15.02.2020 р. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5329#.XrPNSxQzbX4

6. Міжнародна науково-практична офлайн-онлайн конференція «Практична психологія в інклюзивному середовищі – 2020», 21.02.2020 р. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5317#.XrPNiRQzbX4

7. Науково-практичний семінар «Шляхи оптимізації психічного стану дітей з ООП в умовах спеціальної школи», 31.01.2020 р. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5247#.XrPOmBQzbX4

 

Інформаційні матеріали щодо роботи з дітьми в умовах дистанційного навчання:

1. Інформаційні матеріали «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах НУШ». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5447#.XrPL8xQzbX4

2. Інформаційні матеріали «Безбар’єрне освітнє середовище для дітей з порушеннями слуху». Відповідно до МКФ на прикладі дітей з порушеннями слуху потрактовано особливі освітні потреби через призму обмежень навчальної активності та взаємодії учня з іншими суб’єктами освітнього середовища. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5536#.XrPKqxQzbX4

3. Інформаційні матеріали «Розроблення Індивідуальної програми розвитку: командний підхід», представлено побудову індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами в закладі освіти (розроблення індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану та програми, адаптації/модифікації навчальних матеріалів). Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5714#.XrPHFBQzbX4

4. Інформаційні матеріали «Як підготувати та провести корекційне заняття з дитиною з порушеннями слуху?». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5702#.XrPIABQzbX4

5. Інформаційні матеріали «Педагогічна діагностика в роботі корекційного педагога з дітьми раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку». Розкрито особливості ранньої корекційної допомоги, презентовано показники балансу та перевтоми у дітей під час взаємодії. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5649#.XrPIbRQzbX4

6. Інформаційні матеріали «Корекційний інструментарій щодо подолання дизорфографічних помилок у школярів молодшої ланки навчання з тяжкими порушеннями мовлення». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5641#.XrPI1RQzbX4

7. Інформаційні матеріали «Психолінгвістичний інструментарій діагностики порушень читання у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5625#.XrPJLxQzbX4

8. Інформаційні матеріали «Особливості впровадження інтегрованого курсу «Навчання грамоти». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5618#.XrPJmBQzbX4

9. Інформаційні матеріали впровадження освітнього курсу «Я досліджую світ» у навчанні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5607#.XrPJ8RQzbX4

10. Інформаційні матеріали «Посада асистента вчителя в українському законодавстві: основні функції, завдання, необхідні компетентності». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5580#.XrPKPhQzbX4

11. Інформаційні матеріали «Основні принципи побудови програм раннього втручання у роботі з родинами дітей з важкими порушеннями зору». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5430#.XrPMZhQzbX4

12. Інформаційні матеріали «Дистанційне навчання дітей з порушеннями слуху», Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5736#.XrPP6BQzbX4

 

Дистанційні курси підвищення кваліфікації вчителів

1. Розроблено і проведено курси підвищення кваліфікації вчителів української жестової мови спеціальних закладів загальної середньої освіти, 11.02.2020 р. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5259#.XrPN5RQzbX4

2. Курси підвищення кваліфікації сурдопедагогів, 17.01.2020 р. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5187#.XrPO7RQzbX4

3. Курси підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічний супровід дітей з розладами аутистичного спектра (РАС) в умовах освітнього закладу». Онлайн режим 5-8.05.2020 р.

4. Курси підвищення кваліфікації «Технології корекційно-розвивальної роботи та навчання дітей з кохлеарними імплантами», он-лайн режим, 3-6.08.2020 р.

 

Психологічний консультативно-тренінговий центр, де надаються освітні послуги, здійснюється науково-дослідна, консультаційна, психодіагностична, психокорекційна та психологічно-тренінгова діяльність. Окрім офлайн є можливість отримати і онлайн консультацію

Проект «Психологічний супровід родин дітей з особливими потребами у кризових ситуаціях та дистанційного навчання» щодо розроблення цілісної і апробованої системи, надання психологічної допомоги родинам дітей з особливими потребами в умовах кризових ситуацій

Розроблено посібники:

1. «Насолоджуйтеся навчанням разом», у якому презентовано дидактичний матеріал та зазначено корисні онлайн-ресурси для навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку до вивчення математики під час карантину. Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5728#.XrPGABQzbX4

2. Розроблено посібники, підручники, матеріал яких використовується для дошкільнят, учнів початкового навчання в умовах двомовності (українська жестова мова і українська мова). «Навчально-дидактичне забезпечення комунікативної діяльності глухих дітей в умовах двомовності». Режим доступу: http://ispukr.org.ua/?p=5719#.XrPG2hQzbX4

 

 

 

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 

«Психологічний супровід освіти в умовах пандемії», доповідь на веб-конференції «Учені НАПН України – українським вчителям» (27.08.2020 р., Панок В.Г., Марухіна І.В., Романовська Д.Д.)

Наукові публікації з проблеми дистанційного навчання:

1. Панок В.Г., Марухіна І.В., Романовська Д.Д. Психологічний супровід освіти в умовах пандемії. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. 2(2). DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-2

2. Якимчук Г.В. Логопед онлайн. Організація дистанційної роботи з дітьми з порушеннями мовлення. Дошкільне виховання. 2020. №8. С. 13-15

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Інститут педагогіки НАПН України

Онлайн забезпечення освітнього процесу:

1. Участь співробітників Інституту педагогіки НАПН України у проєкті МОН України «Всеукраїнська школа онлайн»: Розроблено та проведено онлайн уроки фізики та біології:

https://www.youtube.com/watch?v=KOOE5h6M6r0

https://www.youtube.com/watch?v=R_-ESliXLk0

https://www.youtube.com/watch?v=Ahj8duuOgZA

https://youtu.be/mX5UWJdXrZo

https://www.youtube.com/watch?v=eMkOaM1zShM

https://www.youtube.com/watch?v=iZWnjXul2XA

https://www.youtube.com/watch?v=R6KSWSVUkck

https://youtu.be/ObF0MHkiZvA

https://www.youtube.com/watch?v=SD22NmwIbGY

https://www.youtube.com/watch?v=zTLSA4jWERM

2. Організовано дистанційні заочні математичні студії для школярів «Я і моя математика»

https://sites.google.com/d/1OA85wlf8KaMP1Z3AmIkbYN4Cux7zLHvV/p/1RhYkvLzOEGI6z6LteHVpGEwvGIE23d-v/edit

3. Підготовлено, проведено і розміщено на YouTube уроки хімії для 7-11 кл.

https://www.youtube.com/watch?v=pC23EzfDmM4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA

4. Розроблено і розміщено на освітньому порталі «На урок» (https://naurok.com.ua/) тести, практичні роботи, сценарії занять і виховних заходів з біології, хімії, природознавства:

https://naurok.com.ua/test/evolyuciya-234143.html

https://naurok.com.ua/test/ekologichni-chinniki-246173.html

https://naurok.com.ua/rolova-gra-osnovni-funkci-listka-6-klas-171864.html

5. Розроблено і розміщено на сайті освітнього порталу «Всеосвіта» курс для вчителів «Проєктна діяльність на уроках хімії» https://vseosvita.ua/course/proiektna-diialnist-uchniv-na-urokakh-khimii-78.html

6. Розроблено освітній контент для електронного освітнього ресурсу «Біологія. Легко» http://biologyeasy.study/

7. Розроблено та розміщена на інтернет-ресурсах онлайн уроки з географії https://drive.google.com/open?id=1qeAFBDB1y7jBpQZ9jWAL0RHMfIT

8. Розроблено гугл класи з дисциплін «Шкільний курс математики і його методика викладання», «Актуальні питання шкільної математичної освіти» та педагогічної практики студентів 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

9. Проведено дистанційно конкурс творчих робіт учнів 5-11 класів «Геометрія навколо нас». https://sites.google.com/d/1B9BoLIrJyBAJd_Y3IQzE4BaQN1jIFPLS/p/1854nOwVOBqzUgaSOfpdzel23rO1lhSDb/edit

 

Методична підтримка дистанційного навчання:

1. Підготовлено та проведено онлайн вебінари для вчителів біології, фізики, хімії, географії, математики, інформатики, української мови та літератури, іноземної мови, трудового навчання: на освітньому порталі «На урок»

https://naurok.com.ua/conference/nature/study

https://youtu.be/lMgent2zPQk (О. Козленко)

https://www.youtube.com/watch?v=bkWODPs6mmY (В. Сіпій)

2. Розроблено методику змішаного навчання математики в рамках курсу підвищення кваліфікації для вчителів математики на платформі GIOS

https://www.youtube.com/watch?v=gvEHwKWhdQU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=JkKBNbqFf5o&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=kOGjEixge1A&feature=emb_logo

3. Проведено вебінари «Впровадження змішаного навчання на уроках математики» на платформі На Урок (23, 30.09.2020 р.)

https://www.youtube.com/watch?v=uNGhaSXTDWk&feature=emb_logo 

4. З метою організації дистанційного навчання розроблено сайт інтернет підтримки підручника з інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України, 6 кл.»

https://sites.google.com/view/hist-world-and-ukraine-grade-6/main

Створено групу «Вчимо історію он-лайн»

https://www.facebook.com/groups/1483874508453391/

5. Консультування учителів, які на волонтерських засадах проводили онлайн уроки за підручниками, створеними науковцями Інституту педагогіки НАПН України https://www.facebook.com/groups/114415665917818/?ref=bookmarkshttps://www.facebook.com/groups/424261038218074/https://www.facebook.com/groups/1319146588474256/

6. Проведення вебінарів, консультувань учителів, які працюють в пілотних класах всеукраїнського експерименту НУШ (інформація в новинах на сайті Інституту педагогіки http://undip.org.ua/)

7. Консультації учителів з метою підготовки та проведення дистанційних занять за розробленою інтегрованою освітньою системою для початкової школи «Світ чекає крилатих» (https://www.youtube.com/channel/UCv5rJ95ScuA-J35JHeezzbg)

8. Співпраця в дистанційному режимі з учителями Вальдорфської школи Софія; проведення уроків on-line; консультації з вчителями

9. Дистанційний конкурс «Прояви вчительські здібності»

https://sites.google.com/d/1Q83cBMOf7tk96ivm50Mk1y_OM1-9ZHOz/p/1O0w1P-NO6CMpfo4XhwCZGRIgw7VU1OIo/edit

10. Розроблено методичні рекомендації щодо проведення уроків в дистанційному режимі, практичних робіт та досліджень, конспекти уроків, віртуальних екскурсій, роботи з атласами та контурними картами та ГІС-технологіями (відділ навчання географії та економіки) – https://geographer.com.ua/

11. «Методичні рекомендації для вчителів, які працюють дистанційно і викладають іспанську мову в 5–11 класах»; матеріали щодо навчання іноземних мов “Free online resources” для учнів і вчителів іноземних мов початкової та базової школи, а також для батьків і дітей 3–11 років, що навчаються вдома; інформацію про підготовку до ЗНО з іноземних мов в умовах карантину; переклад матеріалів ЮНЕСКО: про деякі питання освіти в період пандемії коронавірусу COVID-19; щодо протидії дезінформації з питань COVID-19 (постери); рекомендації щодо надання постійної допомоги учителям, учням та їхнім родинам під час кризи»; щодо відновлення роботи шкіл після пандемії; як пережити епідемію COVID-19: корисні поради та ін.; анотацію книги для дітей “My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19” («Мій герой – це ти. Книга оповідань для дітей про COVID-19» https://www.facebook.com/foreignlangofnaps (відділ навчання іноземних мов)

12. Онлайн-конференції та круглі столи:

– онлайн ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи» (14 травня 2020 р., https://mdpu.org.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-pidgotovka-majbutnih-uchiteliv-fiziki-himiyi-biologiyi-ta-prirodnichih-nauk-u-konteksti-vimog-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli/)

– «Україна моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» (21.05.2020 р., http://undip.org.ua/info/4792?PAGEN_1=2)

– «Учені НАПН України – українським вчителям» (27.08.2020 р.), http://undip.org.ua/info/9939/

– онлайн круглий стіл: «Актуальні питання організації дистанційної освіти в умовах карантину» (відділ інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України)

 

Наукові публікації з проблеми дистанційного навчання:

1. Бакуліна Н.В. Ефективні інструменти впровадження дистанційного навчання у глобалізованому світі. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір інновацій : зб. тез IV міжнар. інтернет-конф., м. Київ, 28 трав. 2020 р. Київ, 2020. С. 53-55. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721042/1/Comparative_2020_web_Bakulina-53-55.pdf http://undip.org.ua/upload/iblock/986/comparative_2020_web.pdf

2. Бакуліна Н.В. Результати онлайн опитування вчителів «Потреби, пріоритети та досвід упровадження дистанційного навчання предметів юдаїки у ЗЗСО України».Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.] : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 01 лип. 2020 р. Київ, 2020. С. 86-102. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721190/1/2020_07_01_tezy_Bakulina_86-102.pdf https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/07/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_07_01_tezy.pdf

3. Bakulina N.V. Long-distance learning in the globalized world: contemporary tendencies and experience of implementation. Ukrainian Educational Journal, 2020. № 3. С. 18-33

4. Васильєва Д.В. Дистанційне навчання математики в 5-9 класах. Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника», 28 – 29 травня 2020 р. Київ: Педагогічна думка. С. 21-22. Режим доступу: http://undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=9914

5. Вдовченко В. Дистанційне навчання художньому проєктуванню за авторською дидактикою та методикою / В. Вдовченко. – Проблеми сучасного підручника: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне видання), 28-29.05.2020 р., м. Київ. – К.: Пед. думка, 2020. – 114 с. С. 18-20

6. Вдовченко В., Дзигаленко Л. Апробація в умовах дистанційного навчання дидактики технологічної освіти для художнього проєктування в домашніх умовах / В. Вдовченко, Л. Дзигаленко. – Проблеми сучасного підручника: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне видання), 28-29.05.2020 р., м. Київ. – К.: Пед. думка, 2020. – 114 с. С. 20-24

7. Локшина О., Глушко О., Джурило А., Кравченко С., Нікольська Н., Шпарик О. Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті. Український педагогічний журнал. 2020. № 3. С. 14-23

8. Люлькова Ю.М., Трубачева С.Е. Педагогічна взаємодія у дистанційній освіті Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук. Матеріали ІІ науковопрактичної конференції (м. Дніпро, 22-23.05.2020 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. – 116 с. – С.35-37

9. Мачача Т.С. Особливості організації та формування змісту дистанційного проєктно-технологічного навчання в умовах карантину. Український педагогічний журнал. 2020. № 3. С. 75-83

10. Мачача Т.С. «Основні проблеми дистанційного трудового навчання та навчання технологій закладів середньої освіти під час карантину», URL: https://cutt.ly/Cf8pHiD

11. Мушка О.В. Особливості навчально-методичного забезпечення в умовах дистанційної освіти учнів. Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р., Київ : Педагогічна думка, 2020. – С. 130-132

12. Прохоренко О.О., Люлькова Ю.М. Особливості застосування сучасного підручника в умовах дистанційного навчання. Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28-29.05.2020 р., Київ: Педагогічна думка, 2020. – С.161-163

13. Трубачева С.Е., Люлькова Ю.М. Організаційно-педагогічні особливості сучасної дистанційної освіти. Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 4), Чернівці, Україна: МЦНД. С.57-59. DOI 10.36074/01.05.2020.v4 https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/01.05.2020/289

 

Публікації у ЗМІ

1. Васильєва Д.В. Про мотивацію та автоматизацію дистанційки https://osvita.ua/ blogs/73167/?fbclid=IwAR2CxkHvFxiue_BPmVs2DUaHXzMiXrUwGwS35uhn1TIi9bhgpvLeWsQEv-k

2. Васильєва Д.В. Як продуктивно організувати навчання математики під час вимушеного карантину https://nus.org.ua/view/yak-produktyvno-organizuvaty-navchannya-matematyky-pid-chas-vymushenogo-karantynu/?fbclid=IwAR0paNXK4GMN5C_Agsh9-8uBX8qJFr9IOMGcmuX3E7cOMiCzNj57OGktcqg

 

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

 

Методична підтримка дистанційного навчання:

1. Онлайн опитування щодо потреб вчителів та інших категорій освітян у здійсненні дистанційного навчання та підвищенні фахового рівня під час запровадження карантину, пов’язаного з поширенням в Україні вірусу COVID-19. Опитування здійснено з метою оцінки стану ситуації, що склалась під час карантину, а також для надання відповідних рекомендацій зацікавленим сторонам. За результатами анкетування підготовлено аналітичні матеріали, які розміщені в електронній бібліотеці НАПН України (https://lib.iitta.gov.ua/719908/)

2. Всеукраїнський вебінар для вчителів початкових класів «Цифрове освітнє середовище початкової школи: методичний аспект» (26.03.2020 р., Литвинова С.Г.)

3. «Он-лайн Марафон Office 365» (24, 27 та 28.04.2020 р., Литвинова С.Г.)

4. Всеукраїнський вебінар для вчителів початкових класів «Освітнє середовище початкової школи і проєкт «Розумники» (SmartKids)» (29.04.2020 р., Литвинова С.Г.)

5. Всеукраїнський вебінар «Дистанційна освіта в ЗЗСО: чек-лист з підготовки» (31.07.2020 р., Литвинова С.Г.)

6. Всеукраїнський вебінар «Організація лабораторних і практичних робіт в умовах дистанційного навчання» (07.08.2020 р., Литвинова С.Г.)

7. Всеукраїнський вебінар «Використання сервісів у дистанційному навчанні учнів» (14.08.2020 р. Литвинова С.Г.)

8. Всеукраїнський вебінар для вчителів початкових класів «Освітнє середовище початкової школи в умовах дистанційного навчання» (24.09.2020 р. Литвинова С.Г.)

9. «Відкрита освіта та дистанційне навчання – сучасний формат» (Литвинова С.Г.) URL: https://www.youtube.com/watch?v=Uod0m0kvvOk&t=766s

10. Кібербезпека навчального середовища: суб’єкти, об’єкти та небезпеки (Буров О.Ю.) URL: https://www.youtube.com/watch?v=lompY0LeZEo

11. Тренінг для вчителів хімії і біології шкіл Фастівського району «Інтерактивні комп'ютерні моделі в дистанційному і змішаному навчанні» (30.09.2020 р., Дементієвська Н.П.)

12. Тренінг для вчителів фізики і математики шкіл Фастівського району «Інтерактивні комп'ютерні моделі в дистанційному і змішаному навчанні» (05.10.2020 р., Дементієвська Н.П.)

13. Тренінг для вчителів фізики м. Фастова «Віртуальні лабораторні роботи з фізики для дистанційного і змішаного навчання» (07.10.2020 р., Дементієвська Н.П.)

14. Підтримка і наповнення Блогу спільноти вчителів і науковців, які використовують інтерактивні моделювання (симуляції) «Шкільний навчальний експеримент з сайтом симуляцій Phet» в умовах дистанційного і змішаного навчання, URL: https://ukrainepthet.blogspot.com/

 

Наукові публікації з проблеми дистанційного навчання:

Підготовлено серію матеріалів для освітян, які працюють в умовах дистанційного навчання:

1. Іванюк І.В., Овчарук О.В. Відповідь українських вчителів на COVID-19: виклики і потреби використання цифрових інструментів дистанційного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020, 3 (77). с. 282-291. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721178/

2. Електронні освітні ресурси для вчителів різних предметів з організації дистанційного навчання. Інформаційний бюлетень №1, 2020. URL: https://lib.iitta.gov.ua/719807/

3. Онлайн інструменти для організації дистанційного навчання в умовах карантину. Інформаційний бюлетень №2, 2020. URL: https://lib.iitta.gov.ua/719816/

4. Виклики та відповіді міжнародних організацій на подолання проблем в освіті, що викликані COVID-19 Інформаційний бюлетень №3, 2020. URL: https://lib.iitta.gov.ua/720181/

5. Іванюк І.В., Овчарук О.В. Результати онлайн опитування щодо потреб вчителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину. Аналітичні матеріали, 2020. URL: https://lib.iitta.gov.ua/719908/

6. «Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи – 2020», збірник матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару URL: https://lib.iitta.gov.ua/720023/

7. Використання системи комп’ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання: збірник матеріалів / за заг. ред. С.Г. Литвинової., О.М. Соколюк. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 195 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721636/

8. Слободяник О.В. Комп'ютерні моделі у дистанційному навчанні. Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали XVІ (XXVІ) міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, травень 2020 року ПП «Ексклюзив-Систем», м. Кропивницький, Україна, стор. 12-15. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721584/

 

 

Інститут обдарованої дитини НАПН України

 

Методична підтримка дистанційного навчання:

1. Науково-методичне забезпечення Всеукраїнського освітнього Інтернет-порталу «Острів знань» (http://ostriv.in.ua/). Матеріали порталу спрямовані на допомогу працівникам закладів освіти в організації дистанційного навчання, сприяння розвитку пізнавальних інтересів учнів, їх інтелектуальних і творчих здібностей

2. Онлайн-ресурс для діагностики рівня здібностей, професійних інтересів, схильностей учнів, особистісних особливостей для забезпечення можливості конструювання індивідуальної освітньої траєкторії учня (за умови реєстрації користувач має можливість пройти психологічну діагностику в онлайн-режимі та отримати результати тестування та відповідні рекомендації. Режим доступу: https://tests.pythonanywhere.com/)

3. Науково-методичне забезпечення діяльності віртуальної STEM-лабораторії МАНЛаб Малої академії наук України (https://stemua.science/). Ресурс пропонує дистанційну й очну фахову методичну та технологічну допомогу в організації STEM-навчання учнівської молоді України і спеціалізується на здійсненні досліджень у галузі природничих дисциплін: фізика, хімія, біологія, географія, астрономія, екологія, мінералогія. Освітнє середовище STEM-лабораторії містить навчальні програми, методичні матеріали, віртуальні лабораторії, які можуть бути корисними для учнів, студентів, вчителів, науковців.

4. Вебінар «Умови ефективного онлайн навчання та комунікації учнів під час карантину» (Панасенко Наталія, науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України, методист Малої академії наук України)

 

Наукові публікації з проблеми дистанційного навчання:

1. Погрібна Д.В. Як викладати філософію у форматі дистанційного навчання / Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів – Київ : ДУІТ, 2020. – С. 133-135

2. Ласкова-Ярмоленко А.О. Використання корисних Інтернет-ресурсів в освітньому процесі в контексті дистанційного навчання // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2020. – 1(76). С. 76-80. URL: http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2020/1/12.pdf

3. Аніщенко Н., Євчук А. Інноваційні форми створення моделі сучасної методичної діяльності в школі // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2020. – 1(24). С. 7-12. URL: http://pi.iod.gov.ua/images/pdf/2020_1/1.pdf

4. Поліхун Н.І., Постова К.Г., Сліпухіна І.А. Виклики дистанційного навчання // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2020. – 3(78). С. 56-70. URL: http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2020/3/10.pdf

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

 

Організовано / співорганізовано й проведено науково-практичні масові заходи в он-лайн режимі:

1. Wев-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» (26.03.2020 р.) http://ipood.com.ua/novini/web-forum-rozbudova-dinogo-vdkritogo-nformacynogo-prostoru-osvti-vprodovj-jittya/

2. ІІІ Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Естетичні та етичні чинники розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (09.04.2020 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) http://ipood.com.ua/novini/estetichni-i-etichni-zasadi-rozvitku-pedagogichno-maysternosti-vikladacha-misteckih-disciplin/

3. ІІІ Міжнародна науково-практична он-лайн конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (14-15.05.2020 р., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) http://ipood.com.ua/novini/akademchna-kultura-dosldnika-v-osvtnomu-prostor-2020/

4. Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Бориса Олексійовича Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (18.05.2020 р.) http://ipood.com.ua/kalendar-podiy/profesyna-orntacya-stan--perspektivi-rozvitku/

5. Вебінар «Тайм-менеджент та організація віддаленої роботи в умовах карантина» (27.03.2020 р.) http://ipood.com.ua/novini/taym-menedjment-ta-organzacya-vddaleno-roboti-v-umovah-karantinu/

6. Семінар-практикум «Психопрофілактика тривожних станів: практики, що підтримують внутрішні ресурси» (31.03.2020 р.) http://ipood.com.ua/novini/seminar-praktikum-psihoproflaktika-trivojnih-stanv-praktiki,-scho-pdtrimuyut-vnutrshn-resursi/

7. Он-лайн семінар «Комунікативна поведінка вчителя в умовах дистанційного навчання: вибір оптимальних стилей і моделей спілкування» (08.04.2020 р., модератор – д.пед.н., проф. Лавріненко О.А. http://ipood.com.ua/novini/onlayn-seminar-komunikativna-povedinka-vchitelya-v-umovah-distanciynogo-navchannya-vibir-optimalnih-stiley-i-modeley-spilkuvannya/

8. Вебінар «Роль учителя в умовах дистанційного навчання: проблеми, їх вирішення та досвід» (14.04.2020 р.) http://ipood.com.ua/novini/vebinar-rol-uchitelya-v-umovah-distancynogo-navchannya-problemi,-h-virshennya-ta-dosvd/

9. Вебінар «Проблеми дистанційного навчання в умовах пандемії. Рекомендації міжнародних організацій» (05.05.2020 р.) http://ipood.com.ua/novini/vebinar-problemi-distanciynogo-navchannya-v-umovah-pandemi-rekomendaci-mijnarodnih-organizaciy-906/

10. Вебінар «Корпоративна культура в закладах освіти» (12.05.2020 р., модератор – д.пед.н., с.н.с. Султанова Л.Ю) http://ipood.com.ua/kalendar-podiy/vebinar-korporativna-kultura-v-zakladah-osviti/

11. Вебінар «Професійна орієнтація дітей покоління Z» (12.06.2020 р.) http://ipood.com.ua/novini/vebinar-profesiyna-orientaciya-ditey-pokolinnya-z/

12. Вебінар «Профдіагностика як мистецтво сучасного психолога» (19.06.2020 р.) http://ipood.com.ua/novini/vebinar-profdiagnostika-yak-mistectvo-suchasnogo-psihologa-941/

 

Психологічний консультативно-тренінговий центр Інституту в умовах карантину: http://ipood.com.ua/novini/diyalnist-psihologichnogo-konsultativno-treningovogo-centru-850/

Розроблено та оприлюднено серію відеороликів щодо можливостей самореалізації і психологічної підтримки окремих категорій дорослих в умовах карантину:

1. Коваленко О.Г. Важко все контролювати: рекомендації для людей золотого віку і не тільки [Електронний ресурс] : [відеофайл]. – Режим доступу: https://youtu.be/EY0xQmMQooo

2. Коваленко О.Г. Допоможіть мені або просити про допомогу не соромно: рекомендації для осіб золотого віку [Електронний ресурс] : [відеофайл]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719929; https://youtu.be/yrQjKoqhmTc

3. Коваленко О.Г. Зателефонуйте своїй рідній людині: рекомендації щодо взаємодії з літніми людьми їхнім родичам і друзям [Електронний ресурс] : [відеофайл]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719979; https://youtu.be/BsYJw_Ma2ao

4. Коваленко О.Г. Наповніть свій день діяльністю: рекомендації для людей золотого віку і не тільки [Електронний ресурс] : [відеофайл]. – Режим доступу: https://youtu.be/Ai3djqRofHI; http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720238

5. Коваленко О.Г. Хочу порозмовляти або де і як спілкуватися людям золотого віку в період карантину: рекомендації [Електронний ресурс] : [відеофайл]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719896; https://youtu.be/ZIWBDV-9TmI

6. Коваленко О.Г. Як знайти розраду в умовах карантину: рекомендації людям золотого віку [Електронний ресурс] : [відеофайл]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720183; https://youtu.be/4-1ykje_6ac

7. Коваленко О.Г. Як прожити завтрашній день: рекомендації людям золотого віку на час карантину і не тільки [Електронний ресурс] : [відеофайл]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719718; https://youtu.be/qMLN1cIpDjc

8. Котирло Т.В. Карантин – безмежність можливостей для батьків. Поради для батьків і членів родин. https://www.youtube.com/watch?v=7niTEdVI9Ig

9. Котирло Т.В. Як цікаво, весело і з користю провести час з дитиною на карантині. Поради для батьків і членів родин. https://www.youtube.com/watch?v=pX8GHjYhyNI

10. Котирло Т.В. Розвиток творчих здібностей дітей засобами музичної діяльності... або музикуємо родиною. Поради для батьків і членів родин

https://www.youtube.com/watch?v=ZLYHvUqHvEQ

11. Грищенко Ю.В. Віртуальні екскурсії музеями України http://ipood.com.ua/novini/virtualni-ekskursi-muzeyami-ukrani/

 

5 травня 2020 р. створено YouTube канал Інституту. На каналі опубліковано 14 відео. Це короткі та інформативно наповнені відеоролики з питань педагогічної освіти і освіти дорослих як в Україні, так і за кордоном

https://www.youtube.com/channel/UCDifVK0DDEW8CMSwQzDwZjQ

Підвищення якості підготовки майбутніх докторів філософії у галузі 01 Освіта, педагогіка зі спеціальності 011 Освітні педагогічні науки в умовах дистанційного навчання:

Оновлено контент на сайті Інституту у рубриці «Профіль підготовки PhD 011» (http://ipood.com.ua/phd-011/). Розміщено до кожної дисципліни загальної підготовки, професійної підготовки, вибіркових дисциплін, викладацької практики навчально-методичні матеріали: методичні рекомендації до проведення самостійної роботи, методичні рекомендації до проведення практичних і семінарських занять з рекомендованою літературою до курсів.

 

Весняна сесія для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії відбулася в онлайн режимі через платформу ZOOM та інших засобів комунікації (e-mail, Google One Drive, Viber, Skype та ін.). Загалом було проведено 161 годину занять, з яких: лекційних – 32 години, семінарських – 8 годин, практичних – 121 година. Навчальний план на 2 семестр 2019-2020 навчального року виконано в повному обсязі.

 

Онлайн-заходи. для майбутніх докторів філософії в умовах карантину було з (березень- вересень 2020 р.):

1. Вебінар «Використання Google Drive в освітньо-науковій діяльності: практичний огляд» у процесі вивчення дисципліни «ІКТ в освітньо-науковій діяльності» (модератор – кандидат педагогічних наук Катерина Годлевська) http://ipood.com.ua/novini/vebinar-zapovnennya-proflv-naukovcv-u-orcid-ta-publons/

2. Вебінар «Академічна англійська мова для написання наукових статей» у межах дисципліни «Наукова фахова англійська мова» (модератор – кандидат філологічних наук Маріанна Марусинець) за участю педагогічних працівників кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету http://ipood.com.ua/novini/vebinar-academic-writing-in-english/

3. Вебінар «Роль учителя в умовах дистанційного навчання: проблеми, їх вирішення та досвід» у процесі вивчення дисципліни «Сучасні технології в освіті» за участі педагогічних працівників гімназії-інтернату № 13 м. Києва (викладач – доктор педагогічних наук Мирослава Вовк) http://ipood.com.ua/novini/vebinar-rol-uchitelya-v-umovah-distancynogo-navchannya-problemi,-h-virshennya-ta-dosvd/

4. Вебінар «Академічне письмо: потенціал наукової фахової української мови» у процесі вивчення дисципліни «Наукова фахова українська мова» (модератор – доктор педагогічних наук Мирослава Вовк) http://ipood.com.ua/novini/potencial-naukovo-fahovo-ukransko-movi-osoblivosti-napisannya-naukovih-statey-dlya-naukometrichnih-vidan/

5. Вебінар «Мовна культура дослідника. культура редагування наукових текстів: вебінар для аспірантів, магістрантів, студентів» у процесі вивчення дисципліни «Наукова фахова українська мова» спільно з Сумським державним педагогічним університетом імені Антона Макаренка (модератори: доктор педагогічних наук Мирослава Вовк та завідувач кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Олена Семеног) http://ipood.com.ua/novini/movna-kultura-doslidnika-kultura-redaguvannya-naukovih-tekstiv-vebinar-dlya-aspirantiv,-magistrantiv,--studentiv/

6. Серія вебінарів «Академічна доброчесність: особливості роботи антиплагіатної програми Strikeplagiaism» за участі представників польської компанії Plagiat.pl, у межах дисциплін «Наукова фахова українська мова», «Наукова фахова англійська мова» (модератор – кандидат педагогічних наук Кирил Котун) http://ipood.com.ua/novini/vebinar-akademchna-dobrochesnst-osoblivost-roboti-antiplagatno-programi-strikeplagiarism/ http://ipood.com.ua/novini/vebnar-osoblivost-roboti-antiplagatno-sistemi-strikeplagiarism/

7. Серія докторських семінарів: презентування результатів дослідження здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою у галузі 01 Освіта / педагогіка (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» та за освітньо-науковою програмою у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність 053 Психологія) з проблеми: «Психологія праці та психологічний супровід освіти дорослих» («Work Psychology and psychological support adult education») http://ipood.com.ua/novini/seriya-doktorskih-seminariv/

8. Співпраця зі стейкхолдерами у процесі підготовки докторів філософії

http://ipood.com.ua/novini/spvpracya-z-steykholderami-u-procesi-pidgotovki-doktoriv-filosofi/

 

 

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

 

Електронні навчально-методичні матеріали для забезпечення діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах карантину

Для педагогічних працівників

1. Професійна підготовка молодших спеціалістів за компетентнісним підходом: бібліографічний покажчик / упорядники: Т.М. Пащенко, Н.М. Ваніна, Н.В. Колісник, С.Г. Кравець, Ю.І. Кравець, Т.В. Пятничук. Житомир: Полісся, 2020. http://lib.iitta.gov.ua/719278/

2. Стандартизація професійної підготовки молодших спеціалістів аграрної, будівельної та машинобудівної галузей: методичні рекомендації / П.Г. Лузан, Т.М. Пащенко, Н.М. Ваніна, Н.В. Колісник, І.А. Мося. Житомир: «Полісся», 2020. – 202 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/721824/

 

Дистанційні курси в Системі дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (СДН ІПТО НАПН України) 

Доступ до курсів слухачі отримають після реєстрації в системі дистанційного навчання ІПТО НАПН України https://e-learning.org.ua та самореєстрації на обраний курс

– Культура екологічної безпеки https://e-learning.org.ua/course/view.php?id=52

– Екоорієнтовані педагогічні технології розвитку культури безпеки професійної діяльності https://e-learning.org.ua/course/view.php?id=50#section-1

– Енергоефективна компетентність педагогічних працівників ПТНЗ буд. профілю https://e-learning.org.ua/course/view.php?id=53

 

Електронні освітні ресурси для забезпечення професійної підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах карантину

 

Транспортна галузь

Організація та планування роботи парку рухомого складу залізниць http://transport-2.pto.org.ua/index.php/ua/

Будова автомобіля http://mechanic.pto.org.ua/

Електрообладнання тракторів http://traktor-upal.pto.org.ua/

Основи стропильної справи http://slinger.pto.org.ua/

Правила дорожнього руху http://pdd-upal.pto.org.ua/

Машинобудівна галузь

Технологія токарної обробки 2 р http://turner2.pto.org.ua/

Технологія токарної обробки 3 р http://turner3.pto.org.ua/

Технологія токарної обробки 4 р http://turner4.pto.org.ua/

Навчально-методичний комплекс з професії «токар-фрезерувальник»

http://bcpl.pto.org.ua/index.php/component/k2/itemlist/category/198-textbook-1

 

Електромеханічна галузь

Спецтехнологія «Електромонтер» http://danube.pto.org.ua/index.php/component/k2/item/136-vstup-1-sotsialno-ekonomichne-ta-gospodarske-znachennya-profesiji-perspektivi-jiji-rozvitku

Електротехніка http://eltech-upal.pto.org.ua

Основи радіоелектроніки http://electrician.pto.org.ua

 

Сфера обслуговування

Продавець непродовольчих товарів 2 р http://comexpert.pto.org.ua

Продавець непродовольчих товарів 3 р http://comexpert-2.pto.org.ua/

Перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник «Основи санітарії і гігієни у сфері послуг» http://tc-2.pto.org.ua/

Підручник «Технологія виготовлення чоловічих штанів» http://tc-1.pto.org.ua/index.php

Посібник «Карвінг» http://techfood.pto.org.ua/index.php/textbook-3/itemlist/category/250-vstup

Посібник «Кондитерський крем та оздоблення з нього» http://techfood.pto.org.ua/index.php/textbook-3/itemlist/category/261-vstup

Посібник « Приготування страв кухонь (народів світу) http://techfood.pto.org.ua/index.php/textbook-3/itemlist/category/273-vstup

Посібник « Приготування салат коктейлів» http://techfood.pto.org.ua/index.php/textbook-3/itemlist/category/286-vstup

Харчові технології http://surl.li/bcqx

Репозитарій навчальних матеріалів для закладів професійної( професійно-технічної освіти) http://lib.pto.org.ua/index.php/library-3/itemlist/category/2-arkhiv-eor

 

Електронні освітні ресурси, розроблені за участі науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України й призначені для забезпечення професійної підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, розташовані на сайті МОН України (https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv):

Кухар:

Посібник «Карвінг»

Посібник «Кондитерський крем та оздоблення з нього» 

Посібник «Приготування страв кухонь (народів світу)»

Посібник «Приготування салат коктейлів» 

Перукар:

Посібник «Основи санітарії і гігієни у сфері послуг»

Швачка:

Посібник «Технологія виготовлення чоловічих штанів»

Транспортна галузь:

«Будова автомобіля»

«Електрообладнання тракторів» 

«Основи стропильної справи»

«Правила дорожнього руху»

Машинобудівна галузь:

«Технологія токарної обробки (2 розряд)» 

«Технологія токарної обробки (3 розряд)»

«Технологія токарної обробки (4 розряд)»

«Навчально-методичний комплекс з професії «Токар-фрезерувальник»

Електромеханічна галузь:

«Спецтехнологія «Електромонтер» 

«Електротехніка»

«Основи радіоелектроніки»

Відеозаписи матеріалів масових науково-практичних заходів, проведених співробітниками Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, зокрема в режимі онлайн:

https://www.youtube.com/channel/UCgsoQ1d5HaSGAh9hIg7EW_g/videos

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Інститут вищої освіти НАПН України

 

Забезпечення освітнього процесу аспірантів і докторантів Інституту через:

– систему дистанційного навчання «Moodle» (з додатковими елементами);

– комплекс програмного забезпечення «Moco» (дистанційне електронне навчання і оцінка ключових показників ефективності персоналу (http://edu-leader.org.ua);

– комплекс програмних продуктів «Microsoft Office 365» для міжособової та корпоративної інтернет комунікації (https://login.microsoftonline.com, https://docs.microsoft.com/ru-ru/archive/blogs/tasush/).

В Інституті проведено весняну сесію для здобувачів ступеня доктора філософії 2019 р. вступу з 13.04.2020 р. по 24.04.2020 р. у дистанційному форматі (за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, в режимі реального часу через Інтернет та Zoom) на період загальнонаціонального карантину до стабілізації епідеміологічної ситуації в країні (https://ihed.org.ua/education/aspirantura/).

Усі результати наукових досліджень вчених Інституту оприлюднюються на офіційному вебсайті у відкритому доступі та корисні для керівників та науково-педагогічних, наукових працівників закладів вищої освіти (https://ihed.org.ua/publications/).

Проводиться підготовка до запланованого у 2021 р. дослідження «Підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука», що сприятиме зростанню ефективності дослідницької діяльності університетів шляхом впровадження прозорості і відкритості, цифровізації наукового процесу та його результатів, зокрема у віддаленому режимі роботи науково-педагогічних і наукових працівників.

 

 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 

Забезпечення дистанційного навчання слухачів за державним замовленням

Розроблено автентичну веб-платформу для дистанційного навчання з урахуванням особливостей навчання дорослих «Система управління навчанням дорослих (Learning Management System Аdult learning)» – LMS АdL (проф. Кириченко М.О., Олійник В.В., Сорочан Т.М., Карташова Л.А., ст. викл. Ларін С.В.).

На зазначеній платформі за державним замовленням зареєстровано і навчається близько 3000 осіб – слухачів курсів підвищення кваліфікації із 146 закладів освіти (професійної (професійно-технічної) – 44, загальної середньої – 30, фахової передвищої – 20, післядипломної – 15, інших закладів – 13). Слухачами курсів підвищення кваліфікації є представники 23 областей України та міста Києва. На платформі LMS АdL створено 56 електронних кабінетів викладачів, розміщено 126 електронних освітніх ресурсів, розроблених науково-педагогічними працівниками ЦІПО для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. З період карантинних обмежень з березня 2020 р. по теперішній час проведено понад 1500 годин онлайн занять з використанням ресурсів BigBlueButton (http://bbb.umo.edu.ua) та JitSi (https://meet.jit.si/).

Введено в дію:

– сайт «Український відкритий університет післядипломної освіти» (УВУПО) http://uvu.org.ua/

– електронне освітнє середовище для дистанційного навчання http://uvupo.ues.net.ua/index.php/ua/

– інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання http://uvu.org.ua/ikcodn/

– віртуальні кафедри:

– андрагогіки http://uvu.org.ua/kafedra-osvity-doroslykh/

– управління освітою http://uvu.org.ua/kafedra-upravlinnia-osvitoiu/

– професійної освіти http://uvu.org.ua/kafedra-profesiinoi-osvity/

– психології http://uvu.org.ua/kafedra-psykholohii/

– цифрових технологій http://uvu.org.ua/kafedra-tsyfrovykh-tekhnolohii/

– Нової української школи http://uvu.org.ua/kafedra-nush/

Короткотривалі курси дистанційного навчання (30 г.), які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг. Станом на 01.10.2020 р. зареєстровано понад 2100 слухачів, завершили навчання за період карантинних обмежень понад 500 слухачів. Для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в УВУПО розроблено 44 спецкурси, створено 36 електронних кабінетів викладачів.

Короткотривалі спецкурси з підготовки педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти. За період карантину було підготовлено близько 300 слухачів (автори-розробники проф. Кириченко М.О., Сорочан Т.М., Карташова Л.А., Ляхоцька Л.Л., доц. Оліфіра Л.М., Касьян С.П., Гущина Н.І., ст.викл. Бойченко О.А., Шеремет Т.І.).

Методичні онлайн-заходи. Для забезпечення професійного розвитку кадрів освіти було проведено понад 70 методичних онлайн заходів (у формі вебінарів, конференцій, форумів, «толока», «марафон» тощо), у тому числі – 2 відкриті засідання віртуальних кафедр. У заходах узяли участь понад 5000 осіб, кількість подальших переглядів у мережах – понад 8000. Для забезпечення психологічної підтримки освітян, які працюють за дистанційною формою навчання, створено сайт «Діалог» (проф. Бондарчук О.І., Москальова А.С., доц. Москальов М.В.).

Функціонування сторінок науково-педагогічних працівників, груп, кафедр ЦІПО та УВУПО у соцмережах (охоплена віртуальна аудиторія близько 40 тис. користувачів).

Групи зі слухачами у месенджерах Viber, WhatsApp (аудиторія понад 2000 осіб).

Забезпечення діяльності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в умовах карантину

Підтверджуючі документи і матеріали щодо організації освітнього процесу у БІНПО розміщено на сайті БІНПО (режим доступу http://binpo.com.ua/).

Модернізовано освітню платформу «ПРОФОСВІТА» (режим доступу profosvita.org), яка є інноваційним навчально-цифровим середовищем, яке поєднує в собі інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб'єктів освітньої діяльності для забезпечення якісного цифрового підґрунтя для надання освітніх послуг у віртуальному просторі.

Підготовлено інструкцію щодо організації роботи слухачів на освітній платформі БІНПО «Профосвіта».

Освітній процес у БІНПО здійснюється відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти України на 2020 рік та затверджених розкладів занять груп на освітній платформі БІНПО «Профосвіта» (режим доступу profosvita.org). На платформі проходить навчання більше 4000 користувачів.

На персональних веб-ресурсах викладачів розміщується як організаційна інформація тьюторів навчальних груп (по оформленню облікових даних слухачів, розподілу тем випускних робіт, контактної інформації викладачів) (за напрямом підвищення кваліфікації), так матеріали для опрацювання слухачам (студентами). Вихід на платформу НПП БІНПО здійснюється відповідно розкладів занять, додатково викладачам організовано спілкування електронною поштою, створюються групи у Viber, на платформах для проведення онлайн сесій тощо. У 2020 р. на платформі «Профосвіта» науково-педагогічними працівниками БІНПО відкрито понад 90 веб-ресурсів для груп слухачів курсів підвищення кваліфікації за категоріями: «Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Педагогічні працівники фахової передвищої освіти».

 

Для організації захистів випускних робіт у режимі онлайн, для кожної групи створюються веб-кабінети

З метою здійснення науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних працівників, надання їм методичної, організаційної та дорадницької допомоги по впровадженню педагогічних інновацій, узагальненню перспективного педагогічного досвіду, оволодіння новітніми виробничими технологіями відновлена «Методична скарбничка»

Сформований банк кращих педагогічних практик за професіями, який включає:

 уроки професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

 банк матеріалів кращих освітніх практик за професіями

 інструкційно-технологічні картки, презентації

 е-портфоліо «Державно-приватне партнерство партнерство в професійній освіті як умова розвитку конкурентоздатного працівника»

 контрольно-аналітичні та інші методичні матеріали, які допоможуть різним категоріям педагогічних працівників в практичній діяльності

 консультпункт «Новітні виробничі технології» для слухачів курсів, які навчаються за дистанційною формою тощо

Віртуальна школа педагогічного коучингу, яку відкрито для реалізації завдань НДР на кафедрі педагогіки, психології та менеджменту та на базі НМЦ ПТО Рівненської області (наказ № 01-01/076). Слухачами віртуальної школи педагогічного коучингу було виконано самостійний проєкт «Проєктування власної траєкторії професійного розвитку». Заняття у віртуальній школи педагогічного коучингу було проведено впродовж 2019-2020 року в режимі онлайн.

 

Міжнародні та всеукраїнські наукові заходи:

1. Всеукраїнський коворкінг з онлайн-трансляцією: «Використання хмарних технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (19.02.2020 р.). Участь у заході взяли 150 освітян із закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської, Донецької, Кіровоградської, Волинської, Закарпатської, Одеської, Херсонської, Сумської областей. Під час роботи Усеукраїнського освітнього коворкінгу проведено майстер-клас «Plickers як хмарна технологія фронтального опитування у режимі «доповненої реальності».

2. Освітній івент у БІНПО з онлайн-трансляцією (02-30.04.2020 р.), під час якого працювали 5 модераторів з майстер-класами, освітніми івент-форумами, вебінарами, консультаційними пунктами, проведено 7 авторських заходів від 5 модераторів і 1 узагальнюючий захід від 5 модераторів. Було зареєстровано 1100 учасників з 19 областей України.

3. 24.09.2020 р. відбувся Всеукраїнський телеміст з онлайн-трансляцією: «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти: виклики, тенденції, акценти». Було зареєстровано понад 400 учасників. Основною метою онлайн-заходу визначено обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом організації, методичного супроводу та координації підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, пошук ефективних шляхів та умов у вирішенні проблеми розвитку професійної компетентності, подоланні невідповідності підготовки кваліфікованих кадрів викликам національної економіки, сучасного ринку праці, знаннєвого суспільства та потребам фахівця, професіонала, особистості.

4. Із 27.09.2020 р. по 02.10.2020 р. пройшло міжнародне науково-педагогічне стажування у м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj Dobrila University of Pula. У міжнародному науково-педагогічному стажуванні взяли участь 9 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. На пленарних сесіях/експертних дискусіях Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічні працівники БІНПО виступили з науковими доповідями: «Soft Skills as an educational trend and a necessary development component for a vocational lifelong education teacher» (Вікторія Сидоренко), «Labor relations in the field of professional (vocational) education: theoretical and applied aspect» (Вікторія Сидоренко, Олександр Сахно, Алла Лукіянчук, Анастасія Денисова, Віра Харагірло), «Innovative principles of development of methodical competence of modern teacher of vocational education» (Андрій Єрмоленко, Володимир Кулішов, Світлана Шевчук). Упродовж міжнародного стажування науково-педагогічні працівники БІНПО стали активними учасниками тренінгів, майстер-класів, наукових дискусій.

5. Для педагогів професійної (професійно-технічної) освіти організовано й проведено 12 регіональних семінарів, конференцій, круглих столів, майстер-класів.

 

Наукові публікації з проблеми дистанційного навчання:

1. Сидоренко В. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси: електронний курс. Київ: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2020. 130 с. (Золота медаль на одинадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2020» у номінації «Упровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти»)

2. Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, Anastasiia Denysova, Vira Haragirlo. Platform «PROFOSVITA» as innovative educational and digital environment for specialists' professional development. Revista Educação & Formação (ISSN 2448-3583). URL: https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397

3. Грядуща В.В. Огляд програмних засобів та вебінарних платформ для організації дистанційного навчання в синхронному режимі. Scientific Collection «InterConf», (28): with the Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (September 6-8, 2020). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020, р.19-21, URL: https://www.interconf.top/documents/2020.09.6-8.pdf

4. Денисова А.В. Організація дистанційного навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти в умовах карантинних заходів. VІ Міжнародна науково-практична конференція. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи (12.05-18.05.2020 р. м. Запоріжжя, http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip40.html#top%202Щоп’ятниці. Безкоштовно. Кабінет психолога для освітян

На сайті Всеосвіта запустили проєкт «Кабінет психолога онлайн» https://vseosvita.ua/help
Основна ідея проєкту – об’єднання педагогів і психологів шляхом створення позитивного середовища для спілкування і розв'язання питань, які постають перед вами, друзі.
Ви можете поставити запитання, яке Вас цікавить, психологині Олені Черниш (до ваших запитань має доступ лише психологиня)
Для участі в онлайн-сесії потрібно:
 Бажання відвідати сесію;
 Матеріали для творчості: папір, фарби, кольорові олівці, пастель – те, чим Ви зможете малювати й писати.
Для чого відкрили цей проєкт?
Сьогодення невпинно ставить перед нами нові, часто унікальні, задачі. Команда Всеосвіти вирішила створити проєкт психологічної підтримки освітян для вашого комфорту, збереження психічного здоров’я, можливості навчитися легко вирішувати нагальні робочі й особисті питання, знаходження внутрішніх ресурсів і отримання задоволення від спілкування з позитивно налаштованими однодумцями. Вам запропонують багато нових ідей для власного розвитку й професійного зростання.
Для кого відкритий кабінет психолога?
Для вихователів і вчителів, для керівників та їхніх заступників, для психологів, соціальних педагогів, дефектологів, асистентів вчителя та всіх бажаючих поставити запитання психологу й отримати відповідь на нього.
Кабінет працює безкоштовно.
Інформація про спікера
Черниш Олена. Психологиня у галузі розвитку емоційного інтелекту, корекції невротичних розладів, наслідків психологічної травми та проблем розвитку особистості, арт-терапевтиня, керівниця громадської організації «Центр сучасної психології «Міррада».
Авторка програм «Розвиток творчої обдарованості учнів сучасної школи шляхом формування навичок емоційно-вольової саморегуляції» (гриф МОН України, 2018 рік), «Розвиток емоційного інтелекту особистості шляхом використання проективних, імітаційних технологій» (гриф МОН України, 2019 рік). 28 років досвіду роботи в закладах освіти.
У різний час працювала: дошкільні установи: вихователь, методист, завідуюча приватних дошкільних установ; школа: психолог, соціальний педагог, тренер з розвитку емоційного інтелекту та обдарованості учнів; ВУЗ: викладач спецкурсів.
Наукова діяльність: заступник директора Наукового центру екрального аналізу, керівник департаменту наукових досліджень в галузі педагогіки і психології при «Міжнародній асоціації науково-практичної психології та екрального аналізу «Серце під сонцем».
Громадська діяльність. Член спілки підприємців та промисловців малих, середніх та приватизованих підприємств, член Ради підприємців при Торгово-Промисловій палаті; член робочої групи МОН України, член експертної комісії із затвердження просвітницьких, корекційно-розвивальних програм.
 
Як долучитися до проєкту?
1. Ви маєте бути зареєстрованим користувачем Всеосвіти.
2. Бажаєте відвідувати онлайн-сесії, які проходять щоп’ятниці.
3. Всі сесії залишаються доступними в будь-який час.
 
Як відбувається спілкування?
На цій сторінці https://vseosvita.ua/help у будь-який зручний для вас час ви можете поставити запитання, яке цікавить. До ваших запитів має доступ лише психологиня. Таким чином, забезпечено дотримання конфіденційності інформації.
Пані Олена ознайомиться з вашими запитами, систематизує, узагальнить та повідомить авторам запитань, в який день вони зможуть отримати відповідь.
Щоп’ятниці з 18.00 до 20.00 Олена Черниш проводитиме онлайн-сесії, під час яких розглядатиме ваші питання. Під час онлайн-сесії ви можете спілкуватися з психологом у чаті. Кожен семінар містить практичну частину: вправи і творчі завдання. Спрямованість матеріалу орієнтована також на задоволення ваших запитів.
Чи можна брати участь у сесії без постановки запитання?
Звісно. зустрічі організовано таким чином, щоб цікаво й корисно було всім.
Чому обрали для сесій п’ятницю?
Після робочого тижня накопичується емоційна напруга, якої варто позбутися. Це найкращий час, який ми можемо подарувати собі. Найважливіші дні тижня – вихідні. П’ятничні зустрічі стануть плавним переходом від напруженої праці до повноцінного легкого відпочинку.
 
Які запитання можна ставити?
Ті, що стосуються компетенції психологині:
·         взаємостосунки з колегами, батьками й дітьми;
·         ваші переживання, хвилювання, тривоги, яких потрібно позбутися;
·         адаптаційні механізми, які допомагають нам створити комфортне середовище для себе й оточуючих (в першу чергу, дітей);
·         все, що стосується знаходження внутрішніх ресурсів для покращення якості життя та інші.
Чого не буде під час сесій?
·         Сертифікатів.
·         Обговорення проблем. Адже сам термін «проблема» має негативний відтінок. Ми ж створюємо позитивне середовище.
 
Чим наповнені сесії?
Ø  Оптимізмом, любов’ю й повагою один до одного.
Ø  Простою, доступною інформацією, спрямованою на задоволення ваших потреб щодо питань, які ви озвучуєте в особистих повідомленнях.
Ø  Творчими, практичними вправами, які активізують внутрішні ресурси, дають нам силу й енергію та позбавляють зайвої напруги.Немає коментарів:

Дописати коментар