Новини

14 травня 2020 року відбувся круглий стіл на тему:

«Використання можливостей Інтернет-простору в процесі професійного вдосконалення педагогів» 


В рамках VI Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" 14 травня 2020 року відбувся онлайн круглий стіл «Використання можливостей Інтернет-простору в процесі професійного вдосконалення педагогів» (модератор Подмазін Сергій Іванович, доктор філософських наук, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач обласного науково-методичного центру психології та соціології освіти ЗОІППО).

Були розглянуті питання питання формування інтернет-культури педагогів, яка б сприяла:
1.            всебічному розвитку їх творчого потенціалу;
2.            налагодження підтримці конструктивних комунікацій;
3.            безпечного використання широких можливостей, що надаються Мережею.
4.            нормами етикету та безпеки в Інтернет-просторі.
Визначили  основні завдання педагогіки інтернету:
1) успішне і цілеспрямоване освоєння нових технологій і програмних продуктів для пошуку, узагальнення і використання інформації в Мережі;
2) використання можливостей Мережі для налагодження і підтримання контактів з іншими інтернет-користувачами в рамках своєї професійної діяльності;
3) використання інтернет-ресурсів в процесі освіти і самоосвіти.
  Учасниками круглого столу, на основі свого досвіду, були виділені наступні плюси  дистанційної форми навчання:

1.            Гнучкість — здобувач освіти  може навчатися в зручний для себе час та в індивідуальному темпі, незалежно від місця проживання/перебування.
2.            Якісний матеріал (дистанційні курси розробляються відповідно до програм, але не обмежуються лише одним підручником й включають інформацію з кількох джерел, медіа-файли, коментарі вчителя, посилання на статті тощо).
3.            Індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти  з урахуванням його здібностей та потреб.
4.            Оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
5.            Вивільнення часу.
6.            Можливість постійного моніторингу успішності навчання
               Також було зазначено, що дистанційна форма освіти переживається одними педагогами як фактор загрози, з вираженими емоційним переживаннями. Педагоги, які мають більш стійкий   адаптаційний потенціал, більш успішно змінили форму  викладацької діяльності.12 травня 2020 року відбувся обласний вебінар на тему:

«Психологічний супровід адаптації здобувачів освіти  до умов навчання в Новій українській школі»

(присутні 22 учасники)

Керівник вебінару Подмазін Сергій Іванович


Протягом вебінару були розкриті такі питання:

1. Складові успішної особистості
  2. Ключові компетентності

3.Основні завдання діяльності психологічної служби у початковій школі


Вийшов Інтернет - посібник 

"ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА У ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19"

За науковою редакцією Президента НАПН України В.Г. Кременя 

В інтернет-посібнику представлено праці психологів, педагогів, освітян-практиків, зміст яких спрямовано на збереження психологічної стабільності українського суспільства в умовах глобальної дестабілізації соціально-економічної реальності, спричиненою пандемією COVID-19. Наголошено, що психологічна неготовність і тривожність громадян у сприйнятті такої інтенсивності інформаційного потоку в умовах соціально-економічних змін, динамічної перебудови звичного способу й ритму життя і зростання тотальної нестабільності, підтвердили необхідність проведення ґрунтовної психологічної і педагогічної роботи з різними категоріями населення України. Адресовано педагогічним працівникам, науковцям, практичним психологам, соціальним педагогам, керівникам закладів освіти, фахівцям Державної служби зайнятості України, соціальним працівникам, психотерапевтам, консультантам, працівникам телефонної служби довіри, а також батькам, волонтерам, студентам й усім громадянам, які зацікавлені у збереженні та зміцненні здоров’я в екстремальній пандемічній ситуації.https://drive.google.com/open?id=1uBD_HEbgIa1lwzXc80QlTJp6vZbli-m-


30 квітня 2020 рік


 30 квітня 2020 року відбувся обласний вебінар на тему:

 

"Організація роботи практичного психолога та соціального педагога з постраждалими від насильства дітьми"

для  практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти ОТГ 

                       (присутні 43 учасники)Керівник вебінару Лисак Ганна Григорівна


Протягом вебінару були розкриті такі питання:

1. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність працівників психологічної служби в системі освіти щодо запобігання та протидії насильству.

2. Шляхи реалізації законодавства щодо запобігання та протидію насильства в закладі освіти.
3. Форми та методи надання допомоги постраждалим.
4. Заходи щодо запобігання насильству та формування ненасильницьких моделей поведінки серед дітей та молоді11-12 березня 2020 рокуУ м. Києві 11-12 березня 2020 року, було проведено базовий тренінг з інфомедійної грамотності, в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність».


в якому прийняла участь методист обласного НМЦ психології та соціології освіти КЗ "ЗОІППО" ЗОР – Лисак Г.Г.


Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREXза підтримки Сполучених штатів Америки та Посольства Великої Британії України, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси.
Мета проекту – допомогти українським школярам набути навичок критичного сприйняття інформації й усвідомити цінності високоякісної інформації в контексті шкільної освіти.


Компетентності, що розвиває проєкт:
 • Медіаграмотність (розуміння як працюють медіа: власники, журналістські стандарти, редакційна політика; вміння визначати жанри журналістських повідомлень; розуміння поняття цензури, само цензури; вміння аналізувати твори кіномистецтва; вміння аналізувати рекламу, розрізняти її типи: соціальна, комерційна, піар, контекстна реклама тощо);
 • Критичне мислення (вміння ставити питання; вміння обгунтовувати власну позицію; вміння оцінювати та інтерпретувати події; вміння проводити паралелі з теперішнім часом вміння аналізувати передумови та причини подій);
 • Соціальна толерантність (вміння ідентифікувати та протидіяти мові ворожнечі; вміння ідентифікувати і протидіяти стереотипам і дискримінації; навички етичного спілкування);
 • Стійкість до впливів, фактчекінг (вміння ідентифікувати прояви пропаганди; вміння ідентифікувати ботів і тролів; вміння ідентифікувати фейки й інструменти маніпуляції; базові навички ідентифікувати вплив медіа на наші емоції);
 • Інформаційна грамотність (вміння ефективно шукати інформацію;вміння шукати та працювати з джерелами та першоджерелами; розуміння авторського права, вміння розрізняти плагіат);
 • Цифрова безпека (менеджмент приватності, розуміння цифрового сліду; Навички особистої кібербезпеки; вміння запобігати ризикам у комунікації);
 • Візуальна грамотність (вміння аналізувати фото, лого, символи, постери, інфографіку, інші візуальні ряди);
 • Інноваційність, розвиток креативності (вміння втілювати ідеї завдяки онлайн-інструментам; вміння використовувати медіа для соціального блага).

Більше інформації за посиланнями https://www.facebook.com/irexinternational
27 лютого 2020 рік


 27 лютого відбувся обласний семінар на тему:

 «Формування  у здобувачів освіти відповідальної та безпечної  поведінки в ситуаціях кіберзалежності та кібербулінгу»

для методистів з психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та органів управління освітою ОТГ 

(присутні 10 учасників)

Керівник семінару Сергій Іванович Подмазін

Протягом семінару були розкриті такі питання:


 1. Інформаційний  простір сучасних підлітків.
 2. Інтернет-залежність.
 3. Вплив Інтернет-залежності на організм підлітків.
 4. Кібербулінг та його форми.
20 лютого 2020 рік

 20 лютого відбувся обласний семінар на тему:

 «Формування психологічної готовності учасників освітнього процесу до реалізації інклюзивних підходів в освіті»

для методистів з психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та органів управління освітою ОТГ 

(присутні 15 учасників)

Керівник семінару  Олена Миколаївна Сироватко 

Протягом семінару були розкриті такі питання:

 1. Готовність учасників освітнього процесу до взаємодії з особами з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями
 2. Реалізація інклюзивних підходів через основні форми здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами 
 3. Розвиток інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти, що  найбільш доступні і наближені до місця проживання особи з особливими освітніми потребами
 4. Участь психологічної служби закладу освіти в організації команди психолого-педагогічного супроводу 

25 років від дня заснування Центру


25 січня виповнилося 25 років від дня заснування в 1995 р. обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти. З нагоди ювілею колектив Центру нагороджено  Грамотами НАПН України та ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти".

Презентація

Визначено переможців обласного етапу  Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми».30. 01.2020 року Проведено підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми».

Визначено програму-переможця обласного етапу для участі у Всеукраїнському етапі ("Програма психологічної корекційної роботи з підлітками з девіантною поведінкою та їх батьками", авторський колектив у складі Павленко Т.М., методист сектору соціально-психологічної роботи НМЦ управління освіти Енергодарської міської ради, Котляревська О.О., практичний психолог, Енергодарський навчально-виховний комплекс №5 Енергодарської міської ради Запорізької області, Оріян А.О., практичний психолог, Енергодарський багатопрофільний ліцей)
За результатами Всеукраїнського етапу програма Запорізької області отримала ІІІ місце. Вітаємо авторський колектив у складі Павленко Т.М., методист сектору соціально-психологічної роботи НМЦ управління освіти Енергодарської міської ради, Котляревська О.О., практичний психолог, Енергодарський навчально-виховний комплекс №5 Енергодарської міської ради Запорізької області, Оріян А.О., практичний психолог, Енергодарський багатопрофільний ліцей

30 січня 2020 рік


 30 січня було проведено обласний семінар на тему:

 «Запобігання та протидія булінгу, попередження конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу серед здобувачів освіти»

для практичних психологів закладів освіти обласного підпорядкування (присутні 21 учасник)


№ п/п
Зміст
Кількість годин
Відповідальні
1.
Про зміни в законодавстві України щодо запобігання протидії булінгу
11.00-11.30
Величко І.А.
2.
Шляхи реалізації законодавства щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладі освіти: розподіл функціоналу, застосування заходів виховного впливу
11.30-12.00
Величко І.А.
3.
Діяльність соціального педагога щодо профілактики та запобігання булінгу (цькування), психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу
12.00-13.00
Величко І.А.
4.
Профілактика та просвітницька діяльність практичного психолога щодо протидії булінгу
13.00-14.00
Величко І.А
5.
Використання інформаційних ресурсів щодо забезпечення діяльності працівників психологічної служби у системі освіти області
14.00-14.30
Величко І.А
6.
Презентація тренінгу для педагогів «Педагогічний супровід  дітей з числа внутрішньо переміщених осіб в освітньому процесі»
14.30-15.00
Лисак Г.Г.

Разом годин
4 години

23 січня 2020 рікБуло проведено обласний науково-методичний семінар з теми:

 «Підготовка корекційних, розвивальних та просвітницьких програм в діяльності практичних психологів та соціальних педагогів» для методистів з психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та органів управління освітою ОТГ
(21 учасникі)

На семінарі розкрили такі питання:

п.п.
Питання для обговорення
Час
Лектор
1.
Можливості підвищення професійного рівня і розвитку творчого потенціалу фахівців психологічної служби у системі освіти  
11.00-11.30
Сироватко О.М.
2.
Організаційне забезпечення участі фахівців Запорізької області у Всеукраїнському конкурсі авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у 2019 році
11.30-12.00
Сироватко О.М.
3.
Методичне забезпечення конкурсу щодо розробки та реалізації авторських програм
12.00-14.00
Сироватко О.М.
4.
Використання інформаційних ресурсів щодо забезпечення діяльності працівників психологічної служби у системі освіти області
14.00-15.00
Величко І.А.


12 вересня 2019 рік

12 вересня було проведено обласний семінар  з теми 
"Діти та підлітки у кіберпросторі: позитивні та негативні ефекти"
для методистів з психологчної служби методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти, ОТГ (присутні 18 чол.)

На семінарі були розкриті такі питання:


1. Формування компетентності для осмислення інформаційно-віртуальної реальності як значущої складової сучасного життя
2.  Вплив кіберпростору на розвиток особистості дитини та підлітка
3. Формування готовності педагога щодо компетентної оцінки позитивних та негативних ефектів впливу кіберпростору на дітей та підлітків
4. Формування м'яких навичок (SOFT SKILLS) здобувачів освіти щодо оцінки позитивних та негативних ефектів впливу кіберпростору: формування рис характеру, різних способів мислення та соціальної поведінки

25 червня 2019 рік

ДОСВІД РОБОТИ

Автор досвіду:
Ірина Валеріївна Репетун, практичний психолог  Запорізького ліцею № 34 Запорізької міської ради Запорізької області  

Тема досвіду:
Особливості формування та розвитку психологічної культури вчителя як запорука успішної реалізації Концепції «Нова українська школа»

Матеріали досвіду зберігаються у Запорізькому обласному  науково-методичному  Центрі психології та соціології освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР.


25 квітня 2019 рік


25 квітня відбувся навчальний семінар-тренінг для учасників інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для дітей та учнівської молоді «СІМЕЙНА РОЗМОВА» 

Мета: познайомити учасників програми зі змістом методичного комплексу, відпрацювати форми і методи організації занять з учнями та батьками, надати методичні рекомендації.

Учасники: виконавці програми – практичні психологи, соціальні педагоги, педагоги закладів освіти Запорізької області, які долучаються до впровадження програми у 2018-2019 навчальному році (кількість учасників 7)

                                                   План роботи


Час
Види роботи
Відповідальний
1
10.45-11.00
Реєстрація учасників
Величко І.А.
2
11.00-11.10
Основна ідея, мета та завдання програми «Сімейна розмова»
Гобова Л.Ю.
3
11.10-
11.45
Знайомство учасників. Правила групи
Гобова Л.Ю.
4
11.45-12.45
Особливості впровадження програми для учнів і батьків
Курасова 
С. О.
5
12.45-
13.45
Розробляємо програму «Сімейна розмова» в Google Classroom
Гобова Л.Ю.
7
13.45-14.00
Підведення підсумків «В добрий час»
Величко І.А.,
Гобова Л.Ю.


Відзнаки
Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» відзначена відомчими нагородами МОН України, НАПН України: дипломи переможця виставки «Освіта України» і золота медаль в номінації «Інноватика у сучасній освіті».

Охоплення
Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» розроблена науковцями Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України разом з фахівцями Всеукраїнської наркологічної асоціації у 2010 році. У 2011-2013 роках пройшла етап пілотування на базі навчальних закладів окремих областей (в тому числі Запорізької). 
У 2016-2017 навчальному році у програмі взяли участь 16305 учнів 7-8 класів з 13 регіонів України.
Програма впроваджується на базі 55 навчальних закладів у 3-х містах та 6 районах Запорізької області. Загальна кількість учнів, учасників програми протягом п’яти років в динаміці:
2011-2012 н.р.
2012-2013 н.р.
2013-2014 н.р.
2014-2015 н.р.
2015-2016 н.р.
2016-2017 н.р.
2017-2018
н.р.
1167
1554
1811
1752
793
1026

Важливо
Основна ідея програми – виховувати в учнів відповідальне ставлення до власного здоров’я у профілактичній співпраці з їх батьками.
Головна мета програми – реалізація інноваційних методів і моделей роботи з попередження дитячого алкоголізму. В основі нового підходу цієї програми лежить взаємодія шкільних психологів, педагогів, батьків та дітей в форматі тренінгів, рольових ігор, навчальних семінарів.
18 квітня 2019 рік


У м. Києві 18 квітня 2019 року, було проведено Всеукраїнський науково-методичний семінар на тему "ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОДИН УЧАСНИКІВ АТО І ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ"


в якому прийняла участь методист облНМЦ психології та соціології освіти "ЗОІППО" - Величко І.А. 


Мета заходу - висвітлення діяльності ЮНІСЕФ в Україні, широка апробація результатів науково-дослідної роботи"Психолого-педагогічного супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб".Були висвітлені такі питання:⧫ Програми ЮНІСЕФ щодо підтримки пошкільної освіти Украхни в умовах конфлікту.       (Долініна Ольга, керівник освітніх програм ЮНЕСКО в Україні)

⧫ Концеація, методика застосування технологій психолого-педагогічного супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб 

(Луценко Ірина Олексіївна, доктор пед.наук, професор, завідувач кафедри методики і технологій дошкільної освіти НПУ ім. П. Драгоманова, науковий керівник проекту "Психолого-педагогічного супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб")⧫ Колаборація педагогів, пстхологів і лікарів при емоційних порушеннях у дітей дошкільного віку 
(Кабанцева Анастасія Валеріївна, канд.психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Краматорськ, Донецька обл), старшій науковий співробітник державного закладу "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України" (м. Костянтинівка, Донецька обл.))


⧫ Організація валео-психологічного супроводу сімей, переміщених із зон воєнного конфлікту 
(Страшко Станіслав Васильович, кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров'я НПУ ім. П. Драгоманова)

⧫ Індивідуальні особливості розвитку та виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб
(Кузьменко Віра Ульянівна, доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ ім. М.П. Драгоманова)

МАЙСТЕР КЛАСИ


⧫ Технологія врахування індивідуальних особливостей розвитку та виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб 
(Кузьменко Віра Ульянівна, доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ ім. М.П. Драгоманова)


⧫ Проект "Вчимося жити разом" - навчання життєвим навичкам дітей дошкільного віку, які найбільше постраждали внаслідок воєнного конфлікту в Україніч 
 (Хартман Олена Юріївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник  лабораторії психології  дошкільника Інституту психології  ім. Г.С. Костюка НАПН України)

⧫ Реалізація проекту: розвиваємо інклюзивно-освітнє  середовище  у дитячих садках Донецької та Луганської областей 
(Найда Юлія Михайлівна, координатор Всеукраїнського фонду "Крок за кроком")

⧫ Сучасні методи психолого-педагогічного супроводу дітей уразливих категорій - доповідь презентація 
(Стягунова Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та розвитку особистості, завідувач відділу дошкільної освіти Донецького ОІППО)18 квітня 2019 рік
18 квітня було проведено обласний семінар на тему: 

"Оцінювання особистої ефективності діяльності працівників психологічної служби" 

для керівників районних (міських) методичних об’єднань практичних психологів та соціальних педагогів у системі освіти (присутні 19 чоловік)
керіник Сироватко О.М 


Протягом семінару було розкрито наступні питання:


1. Про зміни у законодавствіі України щодо психологічого забезпечення освітнього процесу

2. Розбудова заходів, спрямованих на розиток особистості шляхом формування і застосування її компетентностей відповідно до завдань Концепції "Нова українська школа"

3. Використання організаційних форм безперервного професійного розвитку фахівців психологічної служби у системі освіти

4. Поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки праційників психологічної служби  на рівні районного/міського методичного об'єднання

5. Опрацювання критеріїв та процедури оцінювання особистої ефективності працівників психологічної служби (з досвіду використання обласного інструментарію)

21 березня 2019 рікБуло проведено обласний науково-методичний семінар з теми:
 «Психолого-педагогічний супровід організації освітнього процесу в умовах реформування освіти» для методистів з психологічної служби та органів управління ОТГ 

(11 учасників)На семінарі розкрили такі питання:

1. Процеси реформування системи освіти та діяльність психологічної служби2.  Розвиток ключових компетентностей та наскрізних вмінь в Новій українській школі3. Пріоритетні  завдання щодо психолого-педагогічного  супроводу організації освітнього процесу4. Вирішення соціально-значущих проблем учасників освітнього процесу Нової української школи

14 - 15 березня 2019 рік


У м. Винниця, 14 -15 березня 2019 року, було проведено семінар на тему "Протидія торгівлі людьми в Україні", 

в якому прийняла участь методист облНМЦ психології та соціології освіти "ЗОІППО" - Величко І.А. 

Мета семінару: 

➲ Обговорення досягнень за 2018рік, а також пріорітетів та плані на 2019 рік
➲ Координація сусильна центральному та регіональному рівнях
➲ Презентація нових публікацій та метоичних матеріалів у сфері протидії торгівлі людьми
➲ Обговорення щодо активації та уніфікації зусиль щодо проведення інформаційних кампаній

Координатор проектів ОБСЄ в Україні/ Проект "Поширення Національного механізму взаємодії субєктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, в Україні"

Були висвітлені такі питання:

⧫ Інноваційна освітня політика як ресурс та засіб забезпечення національної безпеки         (Надія Семчук/Наталія Кравченко)

⧫ Професійний розвиток педагога: дистанційна освіта (Олександр Кочерга)

⧫ Робота Координатора проектів ОБСЄ у сфері протидії торгівлі людьми за 2018р. 
    Впровадження дистанційного курсу "Протидія торгівлі людьми в Україні" (Лілія крудко,     керівник програми "Людьська безпека")

⧫ Кращі міжнародні практики з протидії торгівлі дітьми (на прикладі США) 
    (Ельвіра        Мручковська, керівник Чернівецького обл. громадського об'єднання "Сучасник",      викладач пед. коледжу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича)

⧫ Методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів з протидії торгівлі  
    людьми. Робота в групах, обговорення. (Ніна Пахом'юк, голова правління громадського
    об'єднання "Волинські перспективи", викладач Волинського центру препідготовки та    
    підвищ.кваліфік.)

⧫ Презентація аналітичних довідок учасників (24 області)⧫ Роль інформаційних технологій у протидії торгівлі людьми 
    (Лілія Грудко, керівник    програми "Людська безпека")

⧫ Нові публікації та методичні матеріали у сфері протидії торгівлі людьми. 
    Особливості організації роботи щодо попредження торгівлі людьми.
    Найкращі практики у організації превентивної роботи. Практична робота в малих     
    групах (Лілія ГрудкоЕльвіра Мручковська, Ніна Пахом'юк)

⧫ Підведення підсумків. Планування роботи в областях на 2019 рік

28 лютого 2019 рік      28 лютого було проведено обласний семінар на тему 
«Запобігання та протидія домашньому насильству. Первинна профілактика суїцідальної поведінки в  учнівському середовищі»
для практичних психологів та соціальних педагогів ОТГ (присутні на семінарі 21 чоловік).
    


Було розкрито наступні питання:


1. Законодаство України щодо запобігання та протидії домашньому насильству
2.Запобігання  та протидія насильству в закладі освіти. Діяльність практичного психолога та соціального педагога з постраждалими
3.Первинна профілактика суїцідальної поведінки здобувачів освіти ктичного психолога та соціального педагога з постраждалими
4.Превентивні заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Діяльність психологічної служби закладу освіти щодо реалізації заходів Конвенції ООН про права дитини

Порисні посилання: 

21 лютого 2019 рік


21 лютого у м. Київ на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України, було розглянуто науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів.

       Висвітлено результати наукового дослідження «Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів», виконаного в Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи у 2016-2018 рр.

      Присутні заслухали доповідь директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Віталія Панка, а також інформацію голови комісії, член-кореспондента НАПН України Тетяни Титаренко, науковці відзначили актуальність розглянутої проблеми та вагомість отриманих наукових результатів, які мають важливе практичне значення.
         У виступах учасники засідання наголошували, що аналіз отриманих даних засвідчує: 
- психологічна служба у системі освіти істотно збільшила внесок у процес реабілітації постраждалих і адаптації їх до нових умов проживання і навчання.
         Водночас у суспільстві ще існує нагальна потреба у постійній роботі зі створення ефективної системи психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій. Тож важливо продовжувати та розширювати впровадження отриманих у дослідженні результатів.
         
          Президія схвалила результати, отримані під час наукового дослідження «Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів», і постановила сприяти співпраці Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи з установами НАПН України та психологічними службами державних відомств, громадськими та міжнародними організаціями щодо організації та методичного забезпечення допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів. 


Вітання колег і однодумців з відзнаками Національної академії педагогічних наук України отримали: 


Почесний знак  "Ушинський К.Д.":

Подмазін Сергій Іванович, доктора філософських наук, кандидата психологічних наук, доцента, завідувача обласного науково-методичного центру психології та соціології освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Почесну грамоту:

Сироватко Олена Миколаївна, методист обласного науково-методичного центру психології та соціології освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

31 січня 2019 рік


Було проведено семінар з теми: 

«Організаційно-правові засади діяльності фахівців психологічної служби щодо запобігання та протидії домашньому насильству та проявам насильства в  учнівському середовищі»

для методистів з психологічної служби відділів (управлінь) освіти, ОТГ (кількість учасників 21)


Протягом семінару були розкриті такі питання:


№ п/п
Зміст
Відповідальні
1.
Про зміни у законодавстві України щодо запобігання та протидії насильству
Величко І.А.
2.
Забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству в закладі освіти. Діяльність  практичного психолога та  соціального педагога з постраждалими дітьми.
3.
Шляхи реалізації законодавства щодо запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти: розподіл функціоналу, застосування заходів виховного впливу, взаємодія з іншими органами та службами 
Величко І.А.
4.
Діяльність соціального педагога щодо профілактики та запобігання булінгу (цькуванню), психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування)
Величко І.А.
5.
Профілактична та просвітницька діяльність  практичного психолога щодо протидії булінгу.
Сироватко О.М.
6.
Превентивні заходи щодо запобігання насильству над дітьми у суспільстві. Діяльність психологічної служби закладу освіти щодо реалізації заходів Конвенції ООН про права дитини
Сироватко О.М.
Посилання  на презентації:

Перелік навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України
для використання у закладах загальної середньої освіти
та дошкільних навчальних закладах
від листопада 2018 р.

Автор
Назва
Видавництво
1.
Дорожко І.І., Туріщева Л.В.
Методичні рекомендації для психологів і вчителів початкової школи «Азбука творчості»
ФОПБровін О.В. Харків 2017
2.
Кудря О. П.
Навчальнийпосібник «Гімнастика для мозку»
Київ 2017
3
Авер’янова А.М. Авер’янов В.П
Корекційно-розвивальна тренінгова програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напрямку «Ментальний тренажер»

4.
Киричук В.О.
Рукопис комп’ютерної програми діагностично-проектувального комплексу − сервіс «Універсал-онлайн»

5.
Смотрін В.О., Киричук В.О.
«Персонал 9.27» «Універсал 3.44»

6.
Черниш О.С.
Програма «Розвиток творчої обдарованості учнів сучасної школи шляхом формування навичок емоційно-вольової саморегуляції»

7
Найдьонова Л.А.,
Череповська Н.І., Вознесенська О.Л., Чаплінська Ю.С., Бондаренко Н.Л., Дятел Н.Л., Обухова Н.О.
Програма медіа освітнього курсу за вибором для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти «МЕДІАКУЛЬТУРА»

8.
КравецьСвітлана
Романкова Лілія
Програма з позашкільної освіти дослідно–експериментального напряму «Психологія»

9.
Руденко Т.
Каплуненко Я.
Вертинська О.
Романцова Т.
Компютерна програма «Компютеризований профорієнтаційний комплекс тестування «ПРОФОРІЄНТАТОР UA»

10.
Центр «Розвиток КСВ»
Воропай О.В.,
Деркач Т.Л.,Саприкіна М.А.
КУРС ЗАНЯТЬ «БЕСІДИ ПРО КАР’ЄРУ»
18 жовтня 2018 
18 жовтня 2018р. відбулась третя сесія тренінгу для практичних психологів ОТГ «Діяльність психологічної служби в умовах децентралізації та реформування освіти»  тренер Сироватко О.М., відповідно до наказу ДОН ЗОДА від 14.12.2017р. № 0779  та річного плану роботи ЗОІППО на 2018 рік присутнім в якому приймали участь 10 практичних психологів ОТГ. 


Було розглянуто такі питання:

1.Вступ. Роль психологічної служби в розбудові об’єднаних територіальних громад
2.Громадянсько-суспільне інформування громади. Виявлення патріотичної, морально розвинутої молоді
3.Підготовка лідерів громади. Оцінка компетенцій лідерів громади
  4. Презентація проектів діяльності психологічної служби щодо підвищення якості освіти в громаді 


13 вересня 2018          Відповідно до плану роботи комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради на 2018 рік обговорення актуальних проблем сучасної освіти дорослих та пошуку інноваційних методів забезпечення неперервного професійного розвитку педагогічних працівників і керівників закладів освіти Запорізької області 
           

В рамках проведення Тижня освіти дорослих-2018,  13 вересня 2018 року було проведено засідання круглого столу «Формування психологічноїготовності педагогів до впровадження завдань Нової української школи» для методистів з психологічної служби, на якому були присутні 14 осіб.
7 червня 2018 р.7 червня 2018р. було проведено круглий стіл  згідно з укладеним у 2017 році договором між Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України та КЗ «ЗОІППО» ЗОР «Про проведення дослідно-експериментальної роботи з теми «Науково-методичний супровід діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації» та відповідно до наказу МОН України від 08.08.17 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року».

Його метою було обговорення моделей науково-методичного супроводу діяльності психологічної служби на різних рівнях управління освітою в умовах децентралізації.

Доповідачі:

Панок Віталій Григорович, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки;

Ткачук Ірина Іванівна, завідувач лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Сосновенко Наталія Василівна, науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, психолог-методист;Спільна робота працівників психологічних служб об’єднаних територіальних громад області (головним чином тих, які беруть участь у експерименті з теми «Науково-методичний супровід діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації»), співробітників обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти та Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України відбуватиметься навколо таких проблемних питань:

·                    Проблеми готовності працівників психологічної служби до реалізації завдань Концепції «Нова українська школа».

·                    Перспективи розвитку психологічної служби системи освіти в умовах реформування загальної середньої освіти.

·                    Аналіз зовнішніх і внутрішніх умов діяльності психологічної служби в умовах децентралізації.

·                    Організаційно-методичні питання впровадження алгоритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти.

·                    Кращі практики ефективної діяльності практичних психологів та соціальних педагогів в умовах децентралізації.

·                    Питання методичного забезпечення і підвищення фахової майстерності практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти в умовах об’єднаних територіальних громад.

·                    Питання взаємодії психологічної служби і ІРЦ в об’єднаних територіальних громадах.

Презентація:  https://drive.google.com/file/d/1p3qncX3BjYU8y8VI7ZPn6J-vliMT44fy/view16 травня 2018р.      Відповідно до плану реалізації проекту Український фонд “Благополуччя дітей” 16 травня 2018 р. на базі ЗОІППО, була проведена робоча зустріч для фахівців, які брали участь у семінарах-тренінгах щодо методики впровадження програми виховних заходів “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”, з метою обміном досвідом щодо здійснення підготовки педагогічних працівників до просвітницької роботи з протидії торгівлі людьми та надання консультаційної підтримки.


Розкриті такі питання:

- Загальна оцінка учасниками результатів участі у семінарі-тренінгу «Методика впровадження програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»»;
-  Використання результатів участі у семінарі-тренінгу фахівцями;
- Оцінка прогресу реалізації розробленого навченими фахівцями плану впровадження Програми в області;
- Труднощі та успіхи у підготовці педагогічних працівників до впровадження Програми;
- Плани на майбутнє стосовно підготовки педагогів до реалізації Програми.
03 травня 2018 р.


3 травня 2018 року відбувся навчально-методичний семінар з теми "Науково-методичні засади превентивної роботи у закладах середньої освіти щодо запобігання торгівлі людьми" для методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міськвиконкомів, методистів органів освіти об’єднаних територіальних громад, які відповідають за психологічну службу.

Метою було визначити основні напрями превентивної діяльності працівника психологічної служби з питань запобігання торгівлі людьми в Україні.
На семінарі були присутні 28 чол.


В ході роботи було розкрито такі питання:

 ⧪ Теоретичні засади проблеми попередження і протидії торгівлі людьми в Україні (Чемодурова Ю.М.)⧪ Впровадження в освітній процес програми виховної роботи "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція" (Величко І.А.)
26 квітня 2018 р.

           26 квітня 2018 р. було проведено обласний науково-методичний семінар для методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міськвиконкомів, методистів органів освіти об’єднаних територіальних громад, які відповідають за психологічну службу з теми «Пошук нових шляхів професійної взаємодії і розвитку психологічної служби та керівників закладів освіти усіх рівнів в умовах соціокультурних змін» відповідно до наказу ДОН ЗОДА від 09.01.2018р. № 17 «Про  науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних та керівних кадрівосвіти Запорізької області на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР, на семінарі були присутні 12 чоловік.


                                 На семінарі було розглянуто такі питання:

 Вивчення інфраструктури закладу освіти  щодо подальшого розвитку в умовах реформування освіти.


 Участь у створенні внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу. Внутрішній моніторинг якості освіти та освітня статистика


 Психологічне забезпечення освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами та супровід інклюзивного навчання


ꞌ Взаємодія психологічної служби закладу освіти та педагогів щодо розвитку здібностей, формування навичок здорового способу життя, сприяння фізичному і психічному здоров’ю здобувачів освіти.29 березня 2018 р.

29 березня було проведено обласний науково-методичний семінар з теми «Дотримання академічної доброчесності та Етичного кодексу психолога в освітньому процесі та професійній діяльності в умовах реформування освіти»
Семінар відбувся на базі НМЦ професійно-технічної освіти Запорізької області, для методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів),практичних психологів та соціальних  педагогів ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.акр., (прийняли участь 25 чоловік), відповідно до річного плану роботи ЗОІППО на 2018 рік.

Розкрито такі питання:

1. Основні проблеми академічної доброчесності в системі освіти України та освітньому процесі навчального закладу - Сироватко О.М. 

2. Дотримання академічної доброчесності працівниками психологічної служби системи освіти span - Сироватко О.М.
3. Дотримання Етичного кодексу психолога в  професійній діяльності - Величко І.А.

4.  Етичні підходи у реалізації програми виховних заходів з питань попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» - Величко І.А.


22 лютого 2018 року

22 лютого 2018 р. було проведено обласний науково-методичний семінар «Формування готовності учасників освітнього процесу до впровадження Концепції Нової української школи» для методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти, практичних психологів та соціальних  педагогів закладів освіти ОТГ та закладів освіти обласного підпорядкування, відповідно до наказу ДОН ЗОДА від 09.01.2018р. № 17 «Про  науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

На семінарі були присутні 17методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти, практичних психологів та соціальних  педагогів закладів освіти.

        Протягом семінару було розкрито такі питання:

        1. Концепція Нової української школи "Проблеми. Цілі. Перспективи."

        2. Основні зміни у принципах, фомах та змісті освітнього процесу Нової української школи.

        3. Психолого - педагогічна підтримка розбудови Нової української школи. (Роль психолога та соціального педагога)
21 – 22 лютого 2018 року
Всеукраїнський семінар з питань попередження торгівлі людьми
  м. Київ

21 – 22 лютого 218 року у м. Київ відбувся Всеукраїнський семінар з питань попередження торгівлі людьми, який організовано в межах проекту «Впровадження програми з попередження торгівлі людьми в  інститутах післядипломної педагогічної освіти, ІІІ фаза», що реалізує ВБО Український фонд «Благополуччя дітей» у партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні за фінансової підтримки Міністерства Міжнародних справ Канади при сприянні Міністерства освіти і науки України.

21 лютого на заході були присутні представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, організації з міграції (МОМ) в Україні, ОБСЄ, Всеукраїнської благодійної     організації     «Український     Фонд     «Благополуччя     дітей», департаментів   (управлінь)   освіти   і   науки   обласних  та   Київської  міської державних адміністрацій,  Інститутів післядипломної педагогічної освіти та Київського університету     ім. Б. Грінченка, учасники проекту із впровадження програми виховних заходів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», громадських організацій. Від Запорізької області у роботі семінару взяли участь:  Варецька О.В. - в.о. проректора з науково-методичної роботи, д.п.н., доцент, професор кафедри початкової освіти комунального закладу “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради, Величко І.А. - методист обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти.
До учасників семінару звернулися:
Хобзей Павло, заступник Міністра освіти і науки України,
Арданьян      Катерина,       координатор Програми з протидії торгівлі людьми представництва   Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні,
Басюк Тетяна, виконавчий директор  ВБО Український фонд «Благополуччя дітей».
         Упродовж роботи розглянуто такі питання:
      - Розвиток державної політики у сфері  протидії торгівлі людьми - Фаримець Альона,  заступник директора департаменту сімейної, тендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України.
- Презентація  дослідження  з  питань  міграції та  торгівлі людьми в Україні - Мидловець Ірина, спеціаліст Програми з протидії торгівлі людьми    представництва    Міжнародної   організації   з міграції (МОМ) в Україні.
- Боротьба із торгівлею людьми: стан та тенденції - Рикун Олег, заступник директора Департаменту боротьби зі    злочинами,    пов'язаними    із    торгівлею    людьми Національної поліції України.
- Наявні методики профілактичної роботи з протидії торгівлі людьми серед учнівської молоді - Мидловець Ірина, спеціаліст Програми з протидії торгівлі людьми представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.
- Поширення національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Впровадження курсу «Протидія торгівлі людьми в Україні» - Грудко Лілія, координатор проектів Представництва ОБСЄ в Україні.
- Діяльність Всеукраїнської тренерської мережі з питань профілактики попадання в торгівлю людьми - Андреєнкова Вероніка, директорка департаменту Громадської організації «Ла Страда-Україна».
- Просвітницькі заходи з протидії торгівлі людьми для дітей старшого шкільного віку та у літніх таборах - Саченко Юлія, директор з розвитку в Україні Міжнародної громадської організації А21.
- Специфіка  впровадження  програми «Особиста  гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» в закладах освіти - Тетяна Цюман, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Голова правління ВБО Український фонд «Благополуччя дітей»; - Валерій Петрович, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, член правління ВБО Український фонд «Благополуччя дітей»

22 лютого за участі представників Міністерства освіти і науки України, Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, Всеукраїнської благодійної     організації     «Український     Фонд     «Благополуччя     дітей», учасники проекту з впровадження програми виховних заходів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» проведено практичну частину семінару, яка містила такі питання:
- Особливості просвітницької та виховної роботи з протидії торгівлі людьми у молодшій школі (практика).
- Проблеми протидії торгівлі людьми: нові виклики (практика).
- Безпека інформаційного простору особистості - Тетяна Цюман, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Голова правління ВБО Український фонд «Благополуччя дітей».

11.01.2018 р.


        11 січня 2018р. відбулась перша сесія тренінгу для практичних психологів ОТГ «Діяльність психологічної служби в умовах децентралізації та реформування освіти»  тренер Сироватко О.М., відповідно до наказу ДОН ЗОДА від 14.12.2017р. № 0779  та річного плану роботи ЗОІППО на 2018 рік присутнім в якому приймали участь 10 практичних психологів ОТГ. 

1 сесія. Системно-цільовий підхід в діяльності психологічної служби громади

Розкрито такі питання:

➝ Реформування системи освіти в громаді.
➝ Шляхи реалізації основних освітніх  реформ.
➝ Філософія децентралізації 
➝ Соціальний портрет громади 
➝Діяльність психологічної служби громади в умовах децентралізації 
➝ Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби в освіті 
➝Базова первинна допомога учасникам освітнього процесу в громаді 
➝Спеціалізована допомога учасникам освітнього процесу в громаді 
Моделі та цілі діяльності психолога в закладі освіти: консультанта, активного учасника методичної роботи, помічника керівника, експерта, фасилітатора, тьютора,  проектного менеджера 
➝Моделі та цілі діяльності психологічної служби в громаді 
➝Розробка піраміди цілей діяльності психологічної служби 

           Протягом тренінгу учасники активно взаємодіяли, обмінювались досвідом та планували дії щодо, подальшого покращення діяльності ОТГ. 
                                                                                                                    Дуже вдячні всім учасникам!22-24/12/2017 р. - 13/12/2017 р.


               З 22 по 24 листопада та з 13 по 15 грудня 2017 року в м. Київ Український фонд «Благополуччя дітей» у партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади при сприянні Міністерства освіти і науки України пройшов семінар–тренінг (І та ІІ етап) із проблеми «Методика впровадження програми виховних заходів  «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»з питань попередження торгівлі людьми». 

              І етап триденного семінару-тренінгу розкрив такі теми:

➨ Торгівля людьми як соціальна проблема сучасності;
➨ Досвід впровадження виховних заходів з попередження торгівлі людьми "Особиста гідність.     Безпека життя. Громадянська позиція";
➨ Представлення тематичних блоків програми: блок "Ставлення до себе", блок "Ставлення до інших", блок "Ставлення до діяльності"  та блок "Ставлення до навколишнього світу" з 7-10 класи;
➨ Логіка побудови та змістовне наповнення трегінгу для учнів 11 класів "Особиста гідність";
➨ Інші виховні звходи в рамках програми та підведення підсумків.
               На ІІ етапі семінару-тренінгу були розкриті такі питання:

 ➨ "Галерея досвіду" - перший досвід впровадження програми виховних заходів з попередження торгівлі людьми "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція"
➨ Представлення тематичних блоків;
➨ Комікси як метод кейсів у профілактичній роботі. Робота з Батьками з питань безпечної міграції та попередження торгівлі людьми;
➨ Алгоритм впровадження програми з попередження торгівлі людьми в області та підсумки.
 Семінар-тренінг був дуже цікавим, змістовним, велика подяка Шаламковій Антоніні та Наталії Москвіній нашим тренерам за навчання та безцінний досвід. Будемо впроваджувати на рівні області нашою талановитою та дружньою командою!
30.11.2017 р.


30 листопада 2017 року відбувся обласний навчальний семінар - тренінг для учасників інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для дітей та учнівської молоді «СІМЕЙНА РОЗМОВА» в якому прийняли участь 17 психологів та соціальних педагогів Запорізької області.. 


Мета: познайомити учасників програми зі змістом методичного комплексу, відпрацювати форми і методи організації занять з учнями та батьками, надати методичні рекомендації.

Учасники: виконавці програми – практичні психологи, соціальні педагоги, педагоги закладів освіти Запорізької області, які долучаються до впровадження програми у 2017-2018 навчальному році.

В ході семінару - тренінгу було розглянуто: 

ꞌ Основна ідея, мета та завдання програми «Сімейна розмова»
 Особливості впровадження програми для учнів
ꞌ Особливості впровадження програми для батьків

ꞌ Методичні рекомендації щодо проведення і обробки вхідного та

контрольного анкетування

ꞌ Підведення підсумків «В добрий час»


18 жовтня 2017 р.            Міністерство освіти і науки України спільно з Громадською організвцією "Ла Страда-Україна" в рамках проекту "Національна дитяча "гаряча лінія" за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні було проведено 18 жовтня 2017 року у м. Київ Всеукраїнський навчально-методичний семінар для фахівців обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти  "Небезпечні квесті: профілактика залучення".


            В програмі круглого столу було розглянуто тему "Актуальність профілактики залучення дітей в небезпечні квести" та розкрито такі питання як:

⬀  "Проблемні питання щодо взаємодії субєктіва, діяльність яких спрямована на захист прав дитини, з питань профілактики залучення дітей до небезпечних квестів" - Філіпішина О. А. (представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - начальник Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендергої рівності)"Мережева самотність і суїцидальні тенденції підлітків" - Панок В.Г. (директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктор психологічних наук, професор)

"Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику"- Алєксеєнко Т.Ф. (завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент)


"Масштаби та актуальні тенденції залучення дітей до небезпечних квестів в Україні, взаємодія підрозділів Національної поліції України з навчальними закладами" - Зуб Л.В. (начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України)"Діяльність Департаменту кібер полоіції Національної поліції з питань профілактики залучення дітей до небезпечних квестів в Україні" - Урусов З.І. (застуаник начальника управління - начальника відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікації)


"Прект Шкільний офіцер поліції як інструмент безпеки дітей " - Зборов О.О.(заступник начальника відділу зв'язків з городськістю Департаменту патрульної поліції)

"Діяльнсть ГО "Ла Страда-Україна", спрямована на профілактику залучення дітей до небезпечних квестів" - Левченко К.Б. (президентка ГО "Ла Страда-Україна")

 "Національна дитяча  "гаряча лінія"- для дітей та про дітей" - СотніченкоІ.А. (координаторка національна дитяча  "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гедерної дискримінації ГО "Ла Страда -Україна")"Методичне забезпечення  профілактики залучення дітей в небезпечні квести" - Андрєєнкова В.Л. (директорка департаменту профілактики, освіти та медіації ГО "Ла Страда-Україна")

          Окрім того Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" провів семінар - нараду для завідувачів обласних центрів (кабінетів) практичної психології та соціальної роботи "Стан і розвиток психологічної служби сиситеми освіти України"
12 жовтня 2017 р.  12 жовтня 2017 року відбувся обласний науково - методичний семінар «Ціннісний підхід у формуванні громадянської активності молоді»  для практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів обласного підпорядкування, відповідно до плану роботи ЗОІППО на 2017 навчальний рік.


          На семінарі були присутні 30  практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів обласного підпорядкування м. Запоріжжя та Запорізької області

          

          В рамках семінару було розглянуто:Громадянин і громадянство

Громадянська компетентність і патріотизм молоді

Цінності і ціннісні орієнтації молодої особистості

Ціннісні засади формування особистості громадянина


18.05.2017


           18.05.2017р. в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»,  було проведено обласний науковий семінар  на тему "Переосмислення цінностей освіти в становленні української школи"для методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) районних (міських) відділів (управлянь) освіти, Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, відповідно до плану роботи ЗОІППО на 2017 навчальний рік. На семінарі були присутні 17 методистів з психологічної служби.


                          В ході семінару було розглянуто:→ Системи цінностей сучасної освіти України: Соціально-філософський, психологічний та педагогічний аспект.
→ Людський капітал як наукова категорія та феномен реальності
→ Роль психолога в формуванні людського капіталу учнів13.04.2017         16 квітня 2017 року відбувся обласний науково - методичний семінар "Мотивація професійного самовдосконалення працівника психологічної служби в умовах модернізації освіти" для методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) районних (міських) відділ (управлінь)освіти, відповідно до плану роботи ЗОІППО на 2017 навчальний рік.
          На семінарі були присутні 18 методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) районних (міських) відділ (управлінь)освіти  м. Запоріжжя та Запорізької області
          
          В рамках семінару було розглянуто:

◆Шлях реалізації нововведень нової української школи
◆Аналіз досягнень і втрат у процесі реформування психологічної служби системи освіти
◆Подолання негативних стереотипів діяльності та формування творчої програми розвитку в між курсовий період працівниками психологічної служби
◆Виявлення ефективності процесу та результатів підвищення кваліфікації, методичної роботи та самоосвіти


30.03.2017       30 березня 2017 року на базі Запорізького машинобудівного вищого професійного училища проведено обласний науково-практичний семінар "Застосування нових технік та прийомів щодо розв'язання конфліктів" для практичних психологів та соціальних педагогів системи ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 
     На семінарі були присутні 24 представника закладів професійно-технічної освіти та ВНЗ І-ІІ р.акр. Запорізької області. 
    
 В ході семінару з елементами тренінгу розглянуто питання щодо першопричин виникнення конфліктів, застосування нових технік та прийомів у  розв'язанні  конфліктів у студентському середовищі.
16.02.2017


              16 лютого 2017 р. відбувся обласний науково-методичний семінар "Психологічний, психолого-педагогічний і соціальний супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми проблемами" для практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти,  в яких створено класи з інклюзивним навчанням відповідно до плану роботи ЗОІППО на 2017н.р.
              На семінарі були присутні 29 практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти,  в яких створено класи з інклюзивним навчанням м. Запоріжжя та Запорізької області.
             
             В рамках семінару було розглянуто: 
➞ Практичний аспект діяльності психологічної служби закладу освіти щодо організації супроводу інклюзивного навчання;
➞ Структура, завдання та зміст психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням;
➞Організація корекційної  роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
➞Соціально-педагогічний патронаж родин з дітьми з особливими освітніми потребами;
➞Формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу (учні, бітьків, вчителів, представників адміністрації) до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами.
              26.01.2017


26 січня 2017 р. проведено обласний науково-методичний семінар "Розвиток конфліктологічної компетентності спеціалістів психологічної служби" для практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р. акредитації відповідно до плану роботи ЗОІППО на 2017 р. 
У семінарі прийняли участь 26 практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р. акредитації м. Запоріжжя та Запорізької області. 
     
В ході семінару було розглянуто:


 • Модель  компетентності працівника психологічної служби;

 • Феноменологію та аналіз конфлікту;

 • Аспект незадоволення потреб особистості як першопричину виникнення конфліктів;

        В практичній частині семінару апробовано тест Томаса-Кілмана як інструмент діагностики поведінки в конфліктній ситуації  та представлена психологічна гра - подорож  на тему "Як знайти професійне "Я"" з досвіду роботи практичного психолога Запорізького будівельного Центру професійно-технічної освіти Сердюк Олени Валеріївни. 


25.11.2016

25 листопада відбувся брифінг для регіональних ЗМІ стосовно результатів програми з психосоціальної підтримки дітей та їхніх родин у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Харківській областях України. 
В рамках прес-брифінгу обговорювалися основні завдання та результати впровадження програми у рамках ініціативи Європейського Союзу та ЮНІСЕФ «Діти миру».

До участі у прес-конференції були запрошені:
-  Хіврич Валентина, заступник начальника управління Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;
-      Конрад Тетяна, провідний експерт проекту, психотерапевт;
-      Арутюнян Каріне, тренер проекту, м. Запоріжжя;
-      Бородай Світлана, тренер проекту, м. Запоріжжя;
-      Плотнікова Наталія, представник від батьків, учасник проекту;
-      Казакова Олена, тренер проекту, м. Запоріжжя;
-      Кравчук Оксана, представник від вчителів, учасник проекту;
-      Карпова Ліна, тренер проекту, м. Бердянськ;
-      Павленко Тетяна, тренер проекту, м Енергодар;
-      Макаренко Дарина, регіональний координатор проекту.

За напрямком надання дітям і родинам психосоціальної підтримки в області було підготовлено 160 спеціалістів-психологів, п’ять тренерів-психологів, пройшли навчання 770 педагогів. Загалом було надано психосоціальну допомогу 21017 учням.
- Область отримала потужну команду фахівців, які знають і вміють створити атмосферу безпеки, формувати безконфліктний простір. Нами розроблено методики, які можуть використовувати у роботі всі вчителі, видано посібники для батьків, - підбила попередні підсумки провідний експерт проекту Тетяна Конрад.

Тренери проекту поділилися отриманим досвідом та зворотнім зв'язком від учасників. Тренер з м.Енергодар представила відео-інтерв'ю з учасниками проекту 

Детальну інформацію про діяльність проекту, його учасників та інформаційні матеріали можна знайти на сайті та Facebookсторінці Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу НаУКМА:
https://www.facebook.com/PsychosocialSupportNaUKMA/,
Центру психосоціальної підтримки НаУКМА: 
https://www.facebook.com/kmarehab/ та ресурсного порталу «Допоможи дітям теплим словом»:http://wordshelp.com.ua/#/.

20.10.2016

Науково-практичний семінар для методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти
Психологічне забезпечення розробки та впровадження моделей нацiонально-патрiотичного виховання сучасної молодi
20 жовтня 2016 р. відбувся обласний науково-практичний семінар «Психологічне забезпечення розробки та впровадження моделей нацiонально-патрiотичного виховання сучасної молодi» для методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти. Семінар організовано обласним науково-методичним Центром психології та соціології освіти в рамках заходів ЗОІППО на 2016 рік з метою наукового  i навчально-методичного забезпечення  виконання Концепцiї нацiонально-патрiотичного виховання дiтей i молодi.
 У семінарі взяли участь методисти  з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти Бердянського, Василівського, Вільнянського, Веселівського, Гуляйпільського, Запорізького, Мелітопольского, Кам’янсько-Дніпровського районів області та міст Мелітополя та Енергодара.
В ході роботи розглянуто питання: 
· Наукові підходи до проектування моделей та процесу нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi.
· Пріоритетні моделі діяльності психологічної служби щодо впровадження нацiонально-патрiотичного виховання у навчальних закладах Запорізької області.
· Актуальні питання організації моніторингових досліджень щодо запровадження моделей нацiонально-патрiотичного виховання дiтей дошкільного та шкільного віку.
· Формування готовності педагогічних працівників до запровадження моделей нацiонально-патрiотичного виховання сучасної молодi в умовах сьогодення. 

1 комментарий:

 1. Дякуємо за змістовний семінар, проведений О.М. Сироватко і І.А.Величко 31.01. 2019 р. Отримали багато методичного матеріалу, обговорили важливі теми діяльності психологічної служби, зокрема профілактику насильства в учнівському середовищі та домащнє насильство, переглянули цікавий досвід роботи практичного психолога Запорізького колегіуму "Елінт".Бажаємо нашому обласному Центру подальшого процвітання і успіхів!

  ОтветитьУдалить