Нормативно - правова базаНормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань професійної діяльності відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.11.2020 року №2425 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»

Конституція України

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про відпустку»

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про фахову передвищу освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

Закон України «Про соціальні послуги»

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»

Закон України «Про охорону дитинства»

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Закон України «Про психіатричну допомогу»

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Указ Президента України від 25 травня 2020 року №195/2020 «Про національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»

постанова Кабінетів Міністрів України від 03 жовтня 2018 року №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»

постанова Кабінетів Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

постанова Кабінетів Міністрів України від 22 серпня 2018 року №658 « про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

постанова Кабінетів Міністрів України від 11 січня  2018 року №22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників»

постанова Кабінетів Міністрів України «Про  затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр від 06 березня 2019 року №221

постанова Кабінетів Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12 липня 2017 року №545

постанова Кабінетів Міністрів України «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» від 22 серпня 2018 року №617

постанова Кабінетів Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» від 14 лютого 2017 року №88

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» від 27 грудня 2017 року №1018-р

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14 грудня 2016 року №988

наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» від 22 травня 2018 року №509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018  року за №885/32337

наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти» від 16 липня 2018 року №776

наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами від 02 жовтня 2018 року №1047

наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28 грудня 2019 року №1646, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2020 року №111/34394

наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 26 лютого 2020 року №293

наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» від 08 червня 2018 року №609

інші акти законодавства з питань освіти, соціальних та медичних послуг.


 


Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання та протидії насильства

1. Закон України «Про охорону дитинства»
2. Закон України «Про захист суспільної моралі»
3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
4. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»
6. Закон України «Про освіту»
7. Указ Президента України від 21 вересня 2020 року №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»
9. Конвенція Ради Європи про попередження насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу з цими явищами, Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»
10. Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”
11. «Нова українська школа»: концептуальні засади реформування середньої школи
12. Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”
13. Наказ МОН від 26.02.2020 № 293 “Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти”
14. Наказ МОН від 20.03.2020 №420 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293”
15. Лист МОН від 28.10.2014 № 1/9-557 “Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей”
16. Лист МОН від 02.10.2018 №1047 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”
17. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”
18. Лист МОН від 29.01.2019 № 1/11-881 “Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” від 18 грудня 2018 р. №2657-VIII”
19. Лист МОН України від 14. 08. 2020 року №1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження протидії булінгу (цькуванню)”

Немає коментарів:

Дописати коментар