Список публікацій

Протягом 2016-2018 рр. співробітниками Центру підготовлено:

2018 рік

Методичні рекомендації
1
Сироватко О.М. Про пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти Запорізької області у 2018-2019 навчальному році
Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2018-2019 н. р.: метод. реком. /упорядн. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова. – Ч.І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. -  Запоріжжя: Кругозір, 2018.  – 5с.
2
Психологічне забезпечення освіти у 2017/2018 н.р. / [авт. тексту О. Сироватко] // Освіта Запорізької області в цифрах і фактах: інфор.-аналіт. зб.(2017/2018 навч. рік)
Запоріжжя, 2018.  – 7с.
Матеріали конференцій (тези)
1
Подмазін С.І. Вікова динаміка Інтернет залежних підлітків:
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.)л. зб. наук. праць ЗОІППО. – 2018. - Вип. № 2(31).- Ч.1.
2
Сироватко О.М. Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у просторі Нової української школи
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.)л. зб. наук. праць ЗОІППО. – 2018. - Вип. № 3(32).- Ч.ІІ.    
3
Величко І.А. Підвищення професійної компетентності  педагогічного працівника щодо профілактики протидії торгівлі людьми
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.)л. зб. наук. праць ЗОІППО. – 2018. - Вип. № 3(32).- Ч.ІІ.    
4
Сироватко О.М. Командний підхід у супроводі дитини з особливими потребами в інклюзивному закладі освіти
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект»], (Запоріжжя, 3-4.04.2018 р.)л. зб. наук. праць ЗОІППО. –2018. - Вип. № 1(30).     

2017 рік

Назва
Вихідні дані
Методичні рекомендації
1
Сироватко О.М. Оцінка можливостей та вкладу психологічної служби закладу щодо вирішення проблеми актуалізації особистісного потенціалу розвитку та адаптації дитини до освітнього середовища
/ Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017-2018 н. р.: метод. реком. /упорядн. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова. – Ч.І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. -  Запоріжжя: Кругозір, 2017. – 248 с. – С. 180-192.
2
Паспорт психологічної служби системи освіти Запорізької області в цифрах і фактах (2016-2017 навчальний рік) : [інформаційний збірник / упоряд.: О. Сироватко]  
Запоріжжя : ЗОІППО, 2017. – 67 с.
3
Психологічне забезпечення освіти у 2016/2017 н.р. / [авт. тексту О. Сироватко] // Освіта Запорізької області в цифрах і фактах: інфор.-аналіт. зб.(2016/2017 навч. рік)
Запоріжжя, 2017.  – 7с.
Статті в інших виданнях
1
Подмазін С.І.Человеческий капитал как цель непрерывного образования
// Педагогічні науки та освіта. – 2017.
2
Подмазін С.І. Еволюція концепту «життєвий успіх»
Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2017. – Вип. 37   . – С.  93-110.
Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)
1
Бистрицька Д.С. Формування конфліктологічної компетентності працівників психологічної служби системи освіти

Тези ІІІ Міжнародної  науково-практичної  конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 15-22.05.2017р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2017. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2017.
2
Сироватко О.М.  Організаційно- методичний супровід професійної діяльності працівника психологічної служби в умовах децентралізації
Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 15-22.05.2017р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2017. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2017.
3
Величко І.А. Сучасні підходи та форми роботи щодо формування громадсько-патріотичних цінностей

Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 15-22.05.2017р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2017. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2017.

2016 рік


№ п/п

Вихідні дані
Методичні рекомендації
1.
Сироватко О.М. Аудит і самоаудит діяльності фахівця психологічної служби як умова підвищення самоефективності

Методичні рекомендації облНМЦ психології та соціології освіти КЗ “ЗОІППО” ЗОР у 2016-2017 навчальному році / Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016-2017 н. р.: метод. реком.: у 3-х ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова. – Ч.І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. -  Запоріжжя: Кругозір, 2016. – 248 с. – С. 180-192.
2.
Сироватко О.М. Паспорт психологічної служби системи освіти Запорізької області в цифрах і фактах (2015-2016 навчальний рік)
Паспорт психологічної служби системи освіти Запорізької області в цифрах і фактах (2015-2016 навчальний рік) : [інформаційний збірник / упоряд.: О. Сироватко]. —  Запоріжжя : ЗОІППО, 2016. – 80 с.
3.
Сироватко О.М. Психологічне забезпечення освіти у 2015/2016 н.р.
Психологічне забезпечення освіти у 2015/2016 н.р. / [авт. тексту О. Сироватко] // Освіта Запорізької області в цифрах і фактах: інфор.-аналіт. зб.(2015/2016 навч. рік). – Запоріжжя, 2016.  – 7с.
Статті у фахових виданнях
1.
Подмазін С.І. Філософський аналіз взаємозв’язку феноменів «творчість» і «особистість»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти», м. Запоріжжя, 18-19 жовтня 2016 р. // Педагогічні науки та освіта. – 2016.
2
Подмазін С.І. Философско-педагогические основы становления личностного подхода в образовании  
Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2016. – Вип. 35   . – С.  97-103.
3
Подмазін С.І. Еволюція пріоритетів освіти зі зміною світоглядних епох
Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2016. – Вип. 36.
4
Подмазін С.І. Диалектика адаптивного и порождающего сознания
Мелитополь, 2016. -  МГПУ. - Версур  № 9.
Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)
1.
Подмазін С.І. Життя і творчість: екзистенційний вимір

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 18-25.04.2016р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2016. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2016.pdf
2.
Сироватко О.М. Самоаудит діяльності педагогічних працівників як умова   розвитку професійної компетентності
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 18-25.04.2016р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2016. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2016.pdf
3.
Макаренко Д.С. Оцінка ефективності функціонування та ставлення учасників навчально-виховного процесу до результатів діяльності працівників психологічної служби (за результатами опитування в Запорізькій області)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 18-25.04.2016р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2016. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2016.pdf
4.
Лисак Г.Г. Роль соціальної самоідентифікації в національно-патріотичному вихованні
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», Запоріжжя, 18-25.04.2016р. // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2016. - Вип. № 4 (22). - Режим доступу:  http://virtkafedra.ucoz.ua/programa_konferenciji_2016.pdf
5.
Сироватко О.М. Самоаудит діяльності як умова професійного вдосконалення фахівців
Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 120с.- С. 85-89. -[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //umo.edu.ua /konferenciji-ta-seminari
6.
Сироватко О.М. Діяльність психологічної служби щодо забезпечення підвищення мотивації до професійного розвитку педагогів закладу освіти

 Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 18-19 жовтня 2016 р.) // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2016. - № 3(25). – 6с.
Комментариев нет:

Отправить комментарий